Käyttäjäsopimus

Julkaistu:28 joulukuun 2020 Päivitetty:26 maaliskuun 2024

Revieweek™.

Joulukuun kahdeksastoista päivästä vuonna kaksituhattakaksikymmenes.

Tämä Käyttäjsopimus (jäljempänä ”Sopimus”) on sopimus oikeushenkilön tai yksityishenkilön (jäljempänä ”Käyttäjä”) välillä, joka hyväksyy tässä Sopimuksessa esitetyt ehdot sitoutumalla Palvelun käyttöön tähtävään toimintaan.  Revieweek™.. Käyttäjän toimet, joiden tarkoituksena on käyttää palvelua, katsotaan tämän sopimuksen ehdottomaksi hyväksymiseksi. Tämä Sopimus sekä muut Palvelun käyttöön liittyvät lisäehdot ja -säännöt, jotka on esitetty verkkosivustolla. https://fi.revieweek.com/ Palvelu sisältä ehtoja, jotka koskevat jokaista Palvelun käyttäjää. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä ehdot. Jos Käyttäjä ei hyväksy mitään näistä ehdoista, Käyttäjän on lopetettava Palvelun käyttö.

1. TERMIITTI JA MÄÄRITELMÄT

1.1 Osapuolet sopivat, että tässä sopimuksessa seuraavilla termeillä ja määritelmillä on seuraava merkitys:

 • ”Hallinto. – on Palvelun yksinoikeuksien omistaja ja tekijänoikeuksien haltija.
 • ”Käyttäjä. – kuka tahansa oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka on osoittanut kiinnostuksensa revieweek™-palvelua kohtaan kirjautumalla Palvelun verkkosivustolle. https://fi.revieweek.com/
 • ”Yrityskäyttäjä”, ”Yritys” – Käyttäjä (oikeushenkilö, yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja), joka harjoittaa yritystoimintaa eli itsenäistä, riskiperusteista toimintaa, jonka tavoitteena on järjestelmällinen voiton tavoittelu omaisuuden käytöstä, tavaroiden myynnistä, työn tekemisestä tai palvelujen tarjoamisesta. Se voi olla valmistaja, esiintyjä, myyjä, valmistajan (myyjän) valtuuttama organisaatio tai valmistajan (myyjän) valtuuttama yksittäinen yrittäjä, maahantuoja, tavaroita (palveluja) koskevien tietojen kokoajan omistaja. Esimerkiksi ruoantoimituspalvelut, verkko-opetus, auton- tai lipunvuokraus, työnhaku verkossa, luottolaitosten ja niiden tuotteiden luokitukset (luotto-, luotto- ja pankkikorttien luokitukset).
 • ”Kuluttaja”. – Käyttäjä on luonnollinen henkilö, joka aikoo tilata tai ostaa tai joka tilaa, ostaa tai käyttää tavaroita (töitä, palveluja) yksinomaan henkilökohtaisiin, perheeseen, kotitalouteen tai muihin tarpeisiin, jotka eivät liity liiketoimintaan. Se on myös kuluttaja.
 • ”Palvelu, Verkkosivusto – nimeltään revieweek™, ohjelmisto palvelujen tarjoamiseksi (tietojen vaihto hallinnon ja käyttäjien välillä valmajistista, esiintyjistä, maahantuojista, myyjistä, tiedonkeruuyhteisöjen omistajista, valmistajan (myyjän) valtuuttamista organisaatioista tai valmistajan (myyjän) valtuuttamista yksittäisistä yrittäjistä, heidän tavaroistaan, palveluistaan ja teoksistaan, mainostaminen ja tavaroiden, teosten ja palvelujen haku), johon hallinto tarjoaa tilapäisesti pääsyn käyttäjälle osoitteessa https://fi.revieweek.com/. Se on monimutkainen esine, jonka luomisen hallinto on järjestänyt. Suunniteltu toimimaan tietokoneissa, älypuhelimissa, tableteissa ja muissa käyttäjän laitteissa, jotka on suunniteltu eri alustoille. Siihen sisältyy käyttäjän henkilökohtainen tili, verkkosivusto. https://fi.revieweek.com/tietokannat, ohjelmistokoodit, taitotieto, algoritmit, muotoiluelementit, fontit, logot sekä teksti, grafiikka ja muuu aineisto, tiedot, tekstit, grafiikka, kuvat, valokuvat, ääni- ja videomateriaalit ja muut henkisen toiminnan tulokset. Yksinoikeudet Palveluun ja sen osiin kuuluvat Hallinnolle oikeudenhaltijana tai lisenssinhaltijana lain, sopimuksen tai muun transaktion perusteella.
 • ”Palvelun tarkoitus” – Hallinnon ja käyttäjien välinen tietojenvaihto valmistajista, esiintyjistä, maahantuojista, myyjistä, tiedonkeruuyhteisöjen omistajista, valmistajan (myyjän) valtuuttamista organisaatioista tai valmistajan (myyjän) valtuuttamista yksittäisistä yrittäjistä, heidän tavaroistaan, palveluistaan ja teoksistaan, tavaroiden, teosten ja palvelujen mainonnasta ja etimisestä.
 • ”Sisältö” – Käyttäjän saatavilla oleva Palveluaineisto.
 • ”Käyttäjien luoma sisältö” – tiedot, kommentit, palaute, arvostelut tai muu materiaali, jonka Käyttäjä julkaisee Sivustolla Rekisteröitymisen jälkeen. Oikeudet käyttäjsisällön ei-yksinomaiseen, ikuiseen, peruuttamattomaan, alueellisesti rajoittamattomaan, vapaaseen tai kaupalliseen käyttöön (julkaiseminen, esittäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, johdannaisteosten luominen) siirtyvät hallinnolle siitä hetkestä lähtien, kun sisältö on julkaistu sivustolla.
 • ”Yleiskatsaus, kommentti, «Suosittelu.” – teos, jonka ylläpito tai käyttäjä on luonut nimenomaan palvelussa käytettäväksi ja joka on tekijänoikeuden kohteena. 
 • ”Rekisteröinti. – menettely, jonka aikana Käyttäjä antaa todelliset tiedot senestään hallinnon hyväksymässä muodossa sekä luo käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteröinti katsotaan suoritetuksi vasta, kun käyttäjä on suorittanut onnistuneesti kaikki sen vaiheet, mukaan lukien henkilökohtaisen alueen aktivointi, joka tapahtuu klikkaamalla käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja (tai) matkapuhelinnumeroon lähetettyä yksilöllistä koodia. Rekisteröitymisen sijasta palvelu voi ehdottaa kolmannen osapuolen verkkopalvelun kautta tapahtuvaa alustavaa valtuutusta, jonka tuloksena käyttäjä yksilöivä tuniste siirretään hallinnolle. Samaa Käyttäjä ei voi rekisteröidä Palveluun useammin kuin kerran. Rekisteröitymisen aikana Käyttäjä valitsee Käyttäjän nimen, joka näytetään, kun käyttäjä kirjoittaa Arvosteluja ja kommentteja tai luo muuta Käyttäjän sisältöä. Käyttäjänimi ei saa olla loukkaava eikä se saa sisältä kolmansia osapuolia koskevia piirteitä, mukaan lukien kuuluisien henkilöiden nimet tai henkilönimet, joihin käyttäjällä ei ole oikeuksia. Käyttäjä takaa, että hänen käyttäjtunnuksensa ei loukkaa mitään kolmansien osapuolten oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeudet).
 • ”Tili”, ”Henkilökohtainen tili”, ”Tili”. – Hallintatietokannan tietueet, jotka yksilöivät Käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä määritetyillä tunnuksilla (käyttäjätunnus ja salasana) ja joiden avulla voidaan hallita Palvelun parametreja ja Palvelun kautta saatavilla olevia palveluja.
 • ”Käyttäjän rekisteröintitiedot” – Tiedot, jotka Käyttäjä on vapaaehtoisesti toimittanut tai ladannut rekisteröitymisen ja Palvelun käytön aikana. Tiedot tallennetaan hallinnon tietokantaan, ja niitä käytetään ainoastaan tämän sopimuksen ja maan sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien kansainvälinen lainsäädäntö, mukaisesti.
 • ”Valtuutus. – Menettely, jossa Käyttäjä syöttä käyttäjtunnuksensa ja salasanansa Palvelun käyttöliittymän tai kolmannen osapuolen verkkopalvelun kenttiin tunnistaakseen itsensä, siirtääkseen tunnisteensa Hallinnolle ja määritelläkseen valtakirjansa, joilla hän voi käyttä tiliä ja Palvelun kaikkia toimintoja.
 • ”Merkki.” – yksilöllinen merkkijono, joka tunnistaa käyttäjän kolmannen osapuolen verkkopalvelujen tileillä (Microsoft Authenticator, Google Authorisation, sosiaaliset verkostot, Google Play, Apple AppStore ja muut). Merkki mahdollistaa valtuutetun yhteyden muodostamisen palveluun käyttämällä valtuutusta kolmannen osapuolen verkkopalvelujen kautta.
 • ”Tarkastus.” – tunnistaminen, käyttäjän henkilöllisyyden vahvistaminen ja tahdonilmaisu vahvistamalla, että käyttäjällä on rekisteröitymisen yhteydessä annettu puhelinnumero tai sähköpostiosoite, esimerkiksi klikkaamalla yksilöllistä linkkiä tai syöttämällä tekstiviestissä saatu koodi palvelun erityiseen kenttään.
 • ”Henkilötiedot” – kaikki tiedot, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”henkilötietojen kohde”); tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, erityisesti tunnistetiedon, kuten etunimen, sukunimen, isänimen (jos sellainen on), henkilötunnuksen, yksilöllisen veronumeron, pankkiyhteyden, syntymävuoden, -kuukauden, -päivämäärän ja -paikan, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, perhe-, sosiaali- ja omaisuussuhteen, sukupuolen, perusteella.
 • ”Yksinkertainen sähköinen allekirjoitus” – sähköistä allekirjoitusta, joka koodien, salasanojen tai muiden keinojen avulla vahvistaa tietyn henkilön sähköisen allekirjoituksen muodostamisen tämän sopimuksen mukaisesti.
 • ”Käyttäjän dokumentaatio” – ohjeet ja tiedotusmateriaalit, joissa selitetään Käyttäjän Palvelun käyttöä.
 • ”Käyttöehdot” – Käyttäjän ja ylläpidon väliset sopimukset, mukaan lukien tämä sopimus, palvelun käyttöön liittyvät lisäehdot ja -säännöt sekä muut sopimukset, joissa nimenomaisesti mainitaan, että ne ovat osa palvelun käyttöehtoja.
 • ”Tilastot” – tiedot Palvelun käytöstä ja Palvelun tiettyjen elementtien (ikkunat, dialogit, interaktiiviset elementit, sivut, kehykset, sisältö jne.) katselusta ja/tai käytöstä, jotka on kerätty laskureiden, evästeiden, verkkomajakoiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
 • ”Laskuri.” – osa Palvelua, tietokoneohjelma, joka käyttä koodia, joka kerää tilastollisia ja henkilökohtaisia tietoja Palvelun käytöstä. Hallinto voi käyttä sekä omia että kolmansien osapuolten rajoitetun lisenssin (lisenssisopimuksen) nojalla tarjoamia laskureita, kuten Google Analyticsia, Google Firebasea ja muita vastaavia laskureita. Laskurit keräävät henkilötietoja persoonattomassa muodossa.
 • ”IP-osoite” – IP-pohjaisen tietoverkon numerointiresurssin (RFC 791) numero, joka yksilöi yksiselitteisesti tilaajan päätelaitteen (tietokone, älypuhelin, tabletti, muu laite) tai käyttäjälle kuuluvan viestintälaitteen, kun se tarjoaa telemaattisia viestintäpalveluja, mukaan lukien päääsy Internetiin, ja joka on osa tietojärjestelmää.
 • ”HTTP-otsikko” – HTTP-sanomassa oleva merkkijono, joka sisältä kaksoispisteellä erotetun nimiarvoparin. HTTP-otsikon muoto noudattaa RFC 822:ssa kuvattua yleistä ARPA-verkon tekstiviestien otsikkomuotoa.
 • ”Käteistä.” – Käyttäjän laitteessa oleva välivarastointipaikka palvelusta vastaanotetuille tiedoille, joita todennäköisesti käytetään välimuistista paljon nopeammin kuin alkuperäisten tietojen hakeminen etälähteestä (esim. etäpalvelimelta tai verkkosivustolta).
 • ”Evästeet”, ”evästeet”. – pieni tietomäärä, jonka verkkopalvelin lähettää ja joka tallennetaan käyttäjän laitteeseen, johon laskuri on asennettu. Evästeet sisältävät pieniä tekstinpätkiä, ja niitä käytetäään tallentamaan tietoja selaimen toiminnasta. Niiden avulla voit tallentaa ja hakea tunnistetietoja ja muita tietoja tietokoneisiin, älypuhelimiin, puhelimiin ja muihin laitteisiin. Samoihin tarkoituksiin käytetään myös muita tekniikoita, kuten selainten tai laitteiden tallentamia tietoja, laitteisiin liittyviä tunnisteita ja muita ohjelmistoja. Tässä sopimuksessa kaikista näistä tekniikoista käytetään nimitystä ”evästeet”.
 • ”Verkkomajakat” – sähköisessä muodossa olevat kuvat (yhden pikselin (1×1) tai tyhjät GIF-kuvat). Verkkomajakoiden avulla hallinto voi tunnistaa tietyntyyppisiä tietoja käyttäjän laitteesta, kuten evästeet, sivun katselun aika ja päivämäärä sekä sen sivun kuvaus, johon verkkomajakka on sijoitettu.
 • ”Sanansaattaja.” – Tietojärjestelmä ja/tai tietokoneohjelma (mobiilisovellus, verkkopalvelu, verkkosovellus jne.), joka on suunniteltu ja/tai jota käytetään Internetin käyttäjien sähköisten viestien vastaanottamiseen, lähettämiseen, toimittamiseen ja/tai käsittelyyn (esim. Skype, WhatsApp, Viber jne.).
 • ”Tarkistussumma”, ”Hash-summa”. – jotakin matemaattista arvoa (merkkijonoa), joka lasketaan tietueesta erityistä algoritmia soveltamalla ja jota käytetään tämän sopimuksen mukaisesti sähköisten tiedostojen eheyden (aitouden) tarkistamiseen niiden siirron tai tallennuksen aikana. Tässä sopimuksessa tarkistussummat lasketaan ja tarkistetaan MD5- ja SHA256-algoritmeilla.

1.2 Sopimuspuolet tulkitsevat kaikkia muita sopimustekstissä esiintyviä termejä ja määritelmiä lainsäädännön mukaisesti, kansainvälisten Internet-standardointintielen voimassa olevien suositusten (RFC) ja Internetississä vakiintuneiden, kyseisten termien tulkintaa koskevien tavanomaisten sääntöjen mukaisesti.

1.3 Tässä sopimuksessa käytettyjä termejä ja määritelmiä voidaan käyttää asiayhteyden mukaan joko yksikössä tai monikossa, ja termit voidaan kirjoittaa joko isoilla tai pienillä kirjaimilla.

1.4 Sopimuksen otsikot (kohdat) ja rakenne ovat ainoastaan viitteellisiä, eikä niillä ole kirjaimellista oikeudellista merkitystä.

2. SOPIMUKSEN KOHDE

2.1 Tämä sopimus sääntelee toisaalta Käyttäjän ja toisaalta Hallinnon välistä suhdetta, joka koskee Palvelun käyttöoikeuden myöntämistä Käyttäjälle, ja sääntelee myös Palvelun käyttöjärjestystä.

2.2 Tämän sopimuksen mukaisesti Hallinto myöntä Käyttäjälle tämän valinnan mukaan maksuttomia tai palautettavia oikeuksia käyttä Palvelua sen tarkoituksen mukaisesti.

2.3 Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi hallinto voi käyttää kolmansia osapuolia ilman käyttäjän suostumusta sopimuksen täyttämiseen.

3. PALVELUN IMMATERIAALIOIKEUDET

3.1 Palvelu, sen sisältö, komponentit ja yksittäiset osat (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: ohjelmisto, verkkosivusto, tietokannat, ohjelmointikoodit, tietotaito, algoritmit, muotoiluelementit, fontit, logot sekä teksti, grafiikka ja muu materiaali) ovat kansainvälisen lainsäädännön suojaamaa immateriaalioikeutta, jonka käyttö on sallittua vain Hallinnon luvalla.

3.2 Hallinto myöntää täten Käyttäjälle koko Sopimuksen voimassaoloajaksi yksinkertaisen (ei-yksinomaisen) peruuttamiskelpoisen käyttöoikeuden Palvelun käyttöön, jota ei voi siirtää tai luovuttaa kolmansille osapuolille. Tämän yksinkertaisen (ei-yksinomaisen) lisenssin tarkoituksena on antaa Käyttäjälle mahdollisuus käyttää Palvelua sen käyttötarkoituksen mukaisesti Sopimuksen ja muiden Palvelun käyttöehtojen asettamien rajoitusten mukaisesti.

3.3 Lisenssi on voimassa ilman alueellisia rajoituksia, ellei Käyttäjän kanssa tehdyssä erillisessä sopimuksessa toisin sovita.

3.4 Tämän sopimuksen nojalla myönnetyn lisenssin peruuttaminen tapahtu lisenssisopimuksen peruuttamisesta laissa säädettyä menettelyä noudattaen.

3.5 Palvelun käyttöoikeus sisältä oikeuden kopioida Palvelu tai osia koodista Käyttäjän loppulaitteessa (tietokone, älypuhelin, tabletti jne.) välimuistitarkoituksessa ja ajaa sitä kohde-käyttöjärjestelmää käyttäen, jotta Palvelua voidaan käyttää sen tarkoituksen mukaisesti.

3.6 Palvelun käyttöoikeuteen ei sisälly oikeutta kopioida palvelua, ellei Käyttäjän kanssa tehdyssä erillisessä sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu Hallinnon kirjallisella luvalla.

3.7 Palvelun käyttämiseen Sopimuksen mukaisesti voi liittyä myös muita rajoituksia toiminnallisuuksissa, jotka on esitetty Palvelun käyttäjäasiakirjoissa.

3.8 Käyttäjälle myönnetty oikeus käyttä palvelua sisältä oikeuden käyttä palvelun päivityksiä sekä yhden version sisällä (nykyisen version pienet päivitykset, jotka eivät ole uusi versio), että palvelun uusia versioita (suuret päivitykset – uudet versiot, jotka ovat uusi versio), jos sellaisia on.

3.9 Käyttäjä hyväksyyy, että hän ei saa (eikä hän saa antaa kenenkäään muun tehdä) muutoksia, luoda johdannaisteoksia, purkaa Palvelua sen komponenttikoodeihin, tehdä käänteistä suunnittelua, dekompiloida tai muulla tavoin yrittä saada Palvelun tai sen osan lähdekoodia, ellei ylläpidolta ole siihen kirjallista lupaa. Muussa tapauksessa Käyttäjä on täysin vastuussa tällaisista toimista tämän Sopimuksen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

3.10. Tässä sopimuksessa ei määrätä, että hallinto luovuttaaa immateriaalioikeuksia (tai niiden osia), lukuun ottamatta sopimuksen mukaista lisenssiä. Mikään tässä sopimuksessa ei merkitse teollis- ja tekijänoikeuksien siirtämistä hallinnolle tai luopumista tällaisista laissa säädetyistä oikeuksista.

3.11. Palvelu sisältä tai saattaa sisältä tietokoneohjelmia, jotka on lisensoitu (tai alilisensoitu) Käyttäjille GNU General Public License -lisenssin tai muiden vastaavien avoimen lähdekoodin lisenssien mukaisesti, jotka muiden oikeuksien ohella sallivat Käyttäjille tiettyjen tietokoneohjelmien tai niiden osien kopioinnin, muokkaamisen, uudelleenjakelun ja pääsyn lähdekoodiin. Jos tällaisessa lisenssissä määrätään lähdekoodin asettamisesta sellaisten käyttäjien saataville, joille tietokoneohjelma on asetettu saataville suoritettavassa binäärikoodimuodossa (objektikoodi), lähdekoodi on asetettava saataville lähetämällä pyyntö hallinnon sähköpostiosoitteeseen. Jos jokin avoin lähdekoodin ohjelmistolisenssi edellyttää, että ylläpito myöntää oikeudet käyttää, kopioida tai muokata avoimen lähdekoodin ohjelmistoa sopimuksessa myönnettyjen oikeuksien lisäksi, tällaiset oikeudet ovat ensisijaisia sopimuksessa määrättyihin oikeuksiin ja rajoituksiin nähden.

4. HALLINNON YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET, TAKUUT JA TAKEET

4.1 Hallinto takaa, että sillä on kaikki lailliset perusteet myöntää Käyttäjälle oikeus käyttää Palvelua tämän Sopimuksen mukaisesti. Kaikki oikeudet palveluun ja sen osiin kuuluvat ylläpidolle tai muille oikeudenhaltijoille, jotka ovat myöntäneet ylläpidolle ei-yksinomaisen ja alilisensoitavan lisenssin, mukaan lukien avoimet lisenssit (LGPL, BSD, MIT jne.).

4.2 Hallinto sitoutuu tekemään kaikki kohtuulliset toimet varmistaakseen palvelun vakaan toiminnan, sen asteittaisen parantamisen ja toiminnassa ilmenevien virheiden korjaamisen, mutta palvelu tarjotaan käyttäjälle periaatteella ”sellaisena kuin se on”. Tämä tarkoittaa, että hallinto:

 • ei takaa, että palvelu on virheetön;
 • ei ole vastuussa Palvelun moitteettomasta toiminnasta eikä sen yhteensopivuudesta Käyttäjän ja muiden käyttäjien ohjelmistojen ja laitteistojen kanssa;
 • ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat tai todennäköisesti aiheutuvat Palvelun käytön yhteydessä tai sen yhteydessä;
 • ei ole vastuussa velvoitteidensa laiminlyönnistä tai virheellisestä täyttämisestä, joka johtuu televiestintä- ja energiaverkkojen häiriöistä, haittaohjelmien toimista sekä kolmansien osapuolten epäoikeudenmukaisista toimista, joiden tarkoituksena on luvaton pääsy ja/tai hallinnon ohjelmistojen ja/tai laitteistojen poistaminen käytöstä.

4.3 Hallinto ei ole millään tavalla sidoksissa tai muulla tavoin yhteydessä Käyttäjiin, se toimii riippumattomasti Käyttäjistä, sen tarkoituksena ei ole heikentää Käyttäjien asemaa tai muuten vaikuttaa heidän asemaansa eikä se yritä hyötyä Käyttäjien liiketoiminnallisesta maineesta.

4.4 Hallinto takaa Käyttäjälle Palvelun toimivuuden sillä edellytyksellä, että Käyttäjä käyttämiseen käyttöjärjestelmien nykyisiä versioita: Google Android (versiot 4.4.2 ja uudemmat) ja Apple iOS (versiot 9 ja uudemmat).

4.5 Hallinnolla on oikeus tarjota Käyttäjälle pääsy Palveluun ja pitää se toiminnassa, ja sillä on oikeus keskeyttää pääsy Palveluun ajaksi, joka on tarpeen laitteiston suunniteltujen huolto- ja korjaustöiden suorittamiseksi ilman ennakkoilmoitusta Käyttäjälle. Lisäksi ylläpidolla on oikeus keskeyttää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos käy ilmi, että Käyttäjä on rekisteröitymisen tai Palvelun käytön aikana antanut vääriä tietoja itsestään, tai jos Käyttäjän kirjautumisessa havaitaan epäsiveellistä kielenkäyttöä, sekä muilla Käyttäjäasiakirjoissa määritellyillä perusteilla.

4.6. Käyttäjä hyväksyy, että ylläpidolla on oikeus käyttä rekisteröitymisen yhteydessä annettuja tietoja palveluun liittyviin markkinointitoimiin sekä lähettä mainos- ja tiedotusviestejän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon tekstiviestillä oman harkintansa mukaan tilassa, johon Käyttäjällä on rajoitettu pääsy (tili). Tätä lauseketta pidetään Käyttäjän ennakkosuostumuksena mainosten vastaanottamiseen.

4.7 Hallinto pidättä oikeuden ottaa yhteyttä Käyttäjän puhelimitse, tekstiviesteillä ja sähköpostitse tarkistaakseen Palvelun laadun ja välittäkseen Käyttäjälle kriittisiä tietoja.

4.8. Hallinto pidättää oikeuden pyytää sähköisiä kopioita asiakirjoista käyttäjän tunnistamiseksi. Hallinnolla on myös velvollisuus antaa tarkat yhteystiedot Käyttäjästä rekisteröintiviranomaisten tai lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä maan lakien mukaisesti.

4.9 Kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamisen, petosten ja muiden laittomien toimien välttämiseksi hallinto pidättä senellään oikeuden pyytä käyttäjältä rekisteröintitietojensa ja antamiensa tietojen todentamiseksi tositteita, jotka käyttäjän on toimitettava hallinnolle 24 (kahdenkymmeneljän) tunnin kuluessa pyynnön esittämispäivästä. Tällaisen tarkistuksen aikana ylläpidolla on oikeus rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun.

4.10. Hallinto pidättää itsellään oikeuden, jos Käyttäjä rikkoo Sopimuksen ehtoja, lopettaa Palvelun käytön (mukaan lukien sen IP-osoitteen kautta tapahtuvan Palvelun käytön estäminen, josta Käyttäjä on rekisteröitynyt tai jossa hän on vieraillut Palvelussa pisimpään) ja poistaa Käyttäjän tilin kaikkine rekisteröintitietoineen yksipuolisi ilman ennakkoilmoitusta tai selitystä sekä ilman korvauksia tai hyvityksiä.

4.11. Hallinto pidättä oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen yksipuolisesti ilman tuomioistuimen päätöstä, jos käyttäjä ei käytä palvelua 12 (kahdentoista) peräkkäisen kalenterikuukauden ajan, ja poistaa käyttäjätilin ja kaikki käyttäjän rekisteröintitiedot ilman ennakkoilmoitusta sekä ilman minkänlaista korvausta tai hyvitystä.

4.12. Hallinto pidättää itsellään oikeuden vahvistaa palvelun käyttöä koskevia sääntöjä, rajoituksia ja rajoituksia (teknisiä, oikeudellisia, organisatorisia tai muita) ja voi muuttaa niitä harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta käyttäjälle. Tapauksissa, joissa se ei ole laissa kiellettyä, edellä mainitut säännöt, rajoitukset ja rajoitukset voivat olla erilaisia eri käyttäjäryhmille.

4.13. Hallinto sitoutuu varmistamaan kaikkien Käyttäjältä saatujen tietojen luottamuksellisuuden ja eheyden lukuun ottamatta tapauksia, joissa tietojen luovuttaminen on tapahtunut Hallinnosta riippumattomista syistä, sekä lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovellettavassa kansainvälisessä lainsäädännössä tai Käyttäjän kanssa tehdyssä liiketoimessa, sopimuksessa tai sopimuksessa nimenomaisesti edellytetään.

4.14. Hallinto sitoutuu antamaan käyttäjälle teknistä tukea kymmenen (10) työpäivän kuluessa annettavan kirjallisen neuvonnan muodossa palvelun toimintaan ja käyttön liittyvissä asioissa. Teknistä tukea annetaan ainoastaan käyttäjän virallisesta pyynnöstä, joka tehdään ilmoitusten, viestien ja asiakirjojen vaihtoa koskevassa sopimuksessa määrätyllä tavalla. Hallinnon teknisen tuen asiantuntija voi antaa vain Palvelun toimintaan ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa ei anneta Palvelun toimintaan liittymättömistä asioista.

4.15. Käyttäjä lähettä pyynnön sähköpostiosoitteeseen, ja sen on sisällettävä yksityiskohtainen kuvaus ongelmasta, kuvakaappauksia Käyttäjän vastaanottolaitteesta, joissa ongelma näkyy, sekä tietoja käyttöjärjestelmästä, laitteistosta ja ohjelmistoversioista, joilla Käyttäjä käyttä Palvelua. Hallinto tutkii Käyttäjä pyynnön 10 (kymmenenen) työpäivän kuluessa ja lähettää sähköpostitse suosituksia ongelman korjaamiseksi. Jos Käyttäjä ei noudata suosituksia, ylläpito ei ole vastuussa Palvelun moitteettomasta toiminnasta.

4.16. Käyttäjälle ilmoitetaan, että joissakin tapauksissa teknisten ongelmien ratkaiseminen voi kestää yli kymmenen (10) työpäivää. Tällaisissa tapauksissa ylläpito lähettä käyttäjälle kymmenen (10) päivän kuluessa vastaavan ilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin ja keskeyttä palvelun käytön ongelman korjaamisen ajaksi.

4.16.1. Hallinnolla on oikeus käyttää Arvosteluja, Kommentteja, valituksia ja muuta Käyttäjäsisältöä kirjoittaessaan Arvosteluja, joissa kuvataan Yrityskäyttäjien ja muiden yrittäjien työtä, tavaroita ja palveluita (ovatko ne todella olemassa, miten tavaroita, töitä ja palveluita tilataan ja toimitetaan, mikä on niiden Käyttäjäsopimusten sisältö, sääntelyviranomaisten tarkastusten tulokset, onko Internetissä valituksia ja arvosteluja jne.).

4.16.2. Hallinnolla on oikeus julkaista valokuvia, videoita, mitä tahansa aineistoa, joka esittää millään tavalla tavaroita, töitä, palveluja, töiden suorittamisprosessia, palvelujen tarjoamista, asiakirjoja, jotka koskevat tavaroiden tuomista siviililiikevaihtoon, tarjouksia myydä tavaroita, suorittaa töitä, tarjota palveluja, mainoksia, kylttejä, mainontaa, verkkotunnuksia ja muita aineistoja, joissa on tai ei ole tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai muita rekisteröityjen käyttäjien yksilöintitapoja, vahvistaakseen, että Katsaus, Käyttäjän yksilöintiä ja Käyttäjän oikeuksia suojataan.

5. KÄYTTÄJÄN YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET, TAKUUT

5.1 Käyttäjä takaa, että:

5.1.1 Hänellä on kelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus tehdä tämä sopimus, joka on oikeudellisesti sitova, omissa nimissään tai sen henkilön tai yhteisön puolesta, jonka puolesta hän tekee tämän sopimuksen.

5.1.2. Ymmärtää, että hallinto ei anna virallista oikeudellista neuvontaa ja ohjausta koskien järvien tai vaatimuksia, joita sovelletaan Käyttäjään tai Käyttäjän noudattamiseen sovellettavien lakien ja vaatimusten osalta.

5.1.3. on hankkinut kaikki tarvittavat suostumukset ja lain edellyttämät luvat julkaista, lähettää ja julkaista henkilötietoja ja/tai kuvia henkilöistä tai yhteisöistä, jotka käyttäjä on ilmoittanut osana henkilökohtaisia rekisteröintitietojaan. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia asiaan liittyviä oikeudellisia vaatimuksia ja rajoituksia.

5.1.4 Kaikki tiedot, asiakirjat ja materiaalit, jotka Käyttäjä on toimittanut Hallinnolle, ovat aitoja ja täysin asuinmaansa lakien mukaisia, ja Käyttäjällä on kaikki oikeudet käyttää niitä, mukaan lukien niiden julkaiseminen Palvelussa muiden Käyttäjien käyttööön. Käyttäjä ei ole salannut mitään seikkoja, jotka paljastuessaan voisivat vaikuttaa kielteisesti hallinnon päätökseen tämän sopimuksen pätevyydestä ja sen täyttämisestä.

5.1.5 Tämän sopimuksen hyväksyminen ei loukkaa käyttäjän laillisia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmansia osapuolia kohtaan.

5.1.6. ei ole osallisena eikä sidottu millään tavalla mihinkään liiketoimiin tai muihin velvoitteisiin, joiden osalta se on laiminlyöty tai joiden osalta sen on täytettävä velvoitteensa ennenaikaisesti tai joihin osallistuminen voisi vaikuttaa haitallisesti käyttäjän kykyyn täyttäessä tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa, ja joista käyttäjä ei ole ilmoittanut hallinnolle.

5.1.7. On hankkinut kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat, joita sovellettavan lainsäädännön mukaan tarvitaan sellaisten henkilötietojen ja/tai kuvien käsittelyyn, joita on käsiteltävä tämän sopimuksen täytäntönpanon yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia asiaan liittyviä oikeudellisia vaatimuksia ja rajoituksia.

5.2 Käyttäjän oikeudet:

5.2.1 Käyttäjällä on oikeus käyttä palvelua tavalla, jota tämä sopimus ja sovellettava kansainvälinen lainsäädäntö eivät kiellä, sen tarkoituksen mukaisesti ja sen toiminnallisuuden rajoissa.

5.2.2 Jos Palvelun kanssa ilmenee teknisiä ongelmia tai jos Käyttäjä vastaanottaa verkkotunnuksen revieweek.com postilaatikoista viestejä, jotka ovat luvatonta mainospostia tai sisältävät tämän Sopimuksen kieltämä materiaali, mukaan lukien uhkauksia tai viruksia sisältäviä tiedostoja, ja jos Käyttäjä havaitsee seikkoja, jotka antavat aihetta uskoa, että joku luvaton henkilö on käyttänyt hänen pääsyään Palveluun, Käyttäjällä on oikeus ottaa yhteyttä Hallintoon tilanteen selvittämiseksi, ja hän voi suostua siihen.

5.2.3 Käyttäjällä on oikeus ottaa yhteyttä tekniseen tukeen palvelua koskevissa kysymyksissä tämän sopimuksen mukaisesti.

5.2.4 Käyttäjällä on oikeus siihen, että hänen henkilötietonsa suojataan siinä määrin kuin hallinto pystyy tekemään sen sovellettavan kansainvälisen ja kotimaan lainsäädännön mukaisesti.

5.2.5. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltäytyä puheluista, tekstiviesteistä, sähköposteista ja muista myynninedistämistarkoituksessa lähetettävistä uutiskirjeistä ilmoittamalla asiasta hallinnolle tai poistamalla kyseiset uutiskirjeet käytöstä tilillä.

5.3 Käyttäjän velvollisuudet:

5.3.1 Käyttäjä sitoutuu palvelua käyttäessään olemaan loukkaamatta ylläpidon, muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.

5.3.2 Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua kilpailuetujen hankkimiseen luvattomasti kilpailu- ja muiden lakien vastaisessa liiketoiminnassa.

5.3.3 Käyttäjä on vastuussa siitä, että käyttäjätunnukset ja salasana, joita käytetään valtuutukseen, ovat kolmansien osapuolten ulottumattomissa ja että ne vaihdetaan ajoissa, jos ne katoavat tai jos se on muuten tarpeen.

5.3.4 Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään siihen, että hänellä on kaikki tarvittavat luvat ja valtuutukset tietojen omistajilta, jotta hän voi käyttää Palvelua sen tarkoituksen mukaisesti, ja erityisesti kaikki tarvittavat suostumukset ja valtuutukset, joita sovellettava laki edellyttää sellaisten yksilöiden henkilötietojen käsittelyyn, joita voidaan joutua käsittelemään Palvelua käytettäessä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia asiaan liittyviä oikeudellisia vaatimuksia ja rajoituksia.

5.3.5 Käyttäjä on vastuussa ylläpidolle siitä, että hän antaa todelliset ja ajantasaiset yhteys- ja rekisteröintitiedot itsestään käyttäessään palvelua. Jos käyttäjän ilmoittamat tiedot muuttuvat, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä ylläpidolle muuttamalla itse tietonsa.

5.3.6 Sitoudut siihen, että et koskaan, missään olosuhteissa, käytä Palvelua toimintaan, joka on kielletty tai jota kansainvälinen lainsäädäntö rajoittaa.

5.3.7 Käyttäjä ei saa aiheuttaa vahinkoa Palvelulle, sen komponenteille ja moduuleille sitä käyttäessään, eikä myöskään laitteistolle ja ohjelmistolle, ylläpidon isännille tai muille Palvelua tarjoaville henkilöille, mukaan lukien lähettämällä useita pyyntöjä niiden IP-osoitteisiin, aiheuttamalla DDoS-hyökkäyksen ja virhetyypin ”palvelunesto”.

5.3.8. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan ylläpidolle kaikki tappiot, joita ylläpidolle aiheutuu siitä, että käyttäjä käyttä Palvelua ja rikkoo tätä Sopimusta ja muiden Käyttäjien tai kolmansien osapuolten oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeudet, tiedot jne.).

5.3.9. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Käyttäjän laitteen IP-osoite tallennetaan Hallinnon teknisin keinoin, ja laittomista toimista, mukaan lukien toimet, jotka loukkaavat muiden Käyttäjien tai kolmansien osapuolten oikeuksia, vastaa näistä laittomista toimista Hallinnon teknisin keinoin IP-osoitteeksi määritellyn laitteen omistaja.

5.3.10. Käyttäjä oikeuttaaa ylläpidon käyttämän Arvosteluja, kommentteja, valituksia ja muuta Käyttäjän sisältöä kirjoittaessaan Arvosteluja, joissa kuvataan Yrityskäyttäjien ja muiden yrittäjien töitä, tavaroita ja palveluita (onko niitä todella olemassa, miten tavarat, työt ja palvelut tilataan ja toimitetaan, mikä on niiden Käyttäjäsopimuksen sisältö, sääntelyviranomaisten tekemien tarkastusten tulokset, onko Internetissä valituksia ja arvosteluja, jne).

5.3.11. Yrityskäyttäjät antavat hallinnolle oikeuden julkaista valokuvia, videoita, mitä tahansa aineistoa, joka kuvaa tavaroita, töitä, palveluja, työprosesseja, palveluja, tavaroiden siviiliikevaihtoon saattamista koskevia asiakirjoja, tarjouksia myydä tavaroita, tehdä töitä, tarjota palveluja, mainoksia, kylttejä, mainoksia, verkkotunnuksia ja muuta aineistoa, jossa on tai ei ole tavaramerkkiä, palvelumerkkiä tai muuta yksilöintitapaa, tarkoituksenaanaan

5.4 Yksityiskohtaiset tiedot siitä, mitä tietoja Käyttäjällä on oikeus julkaista Palvelussa, on esitetty Palvelun käyttöehdoissa Internet-osoitteessa: https://fi.revieweek.com/terms-of-use/.

6. PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA MENETTELY

6.1 Sopimus sääntelee suhdetta ainoastaan Palvelun käytön osalta sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

6.2 Käyttäjien on käytettävä palvelua sen tarkoituksen ja toiminnallisuuden mukaisesti ja noudatettava tiukasti asuinmaansa voimassa olevia järviä.

6.3 Palvelun toiminnot ja käyttöohjeet löytyvät palvelun käyttäjäasiakirjoista.

6.4 Käyttäjä voi käyttää Palvelua kokonaisuudessaan vasta rekisteröitymisen jälkeen. Käyttäjä voi rekisteröityä palveluun vain kerran.

6.5 Rekisteröitynä palveluun Käyttäjän on annettava todelliset henkilötiedot (etunimi, sukunimi, isänimi (jos sellainen on); sähköpostiosoite; matkapuhelinnumero) hallinnon hyväksymän lomakkeen mukaestisi sekä luotava käyttäjätunnus ja salasana. Palvelun rekisteröintilomakkeessa voidaan pyytää käyttäjältä lisätietoja (osoite, henkilöllisyystodistuksen numero, tiedot asiakirjan myöntämispäivästä ja myöntävästä viranomaisesta). Hallinnolla on oikeus asettaa salasanavaatimuksia (pituus, hyväksyttävät merkit jne.).

6.6 Rekisteröitymisprosessin aikana Käyttäjä valitsee Käyttäjänimen, joka näkyy hänen kirjoittaessaan Arvosteluja ja kommentteja ja luodessaan muuta Käyttäjäsisältöä. Käyttäjätunnus ei saa olla loukkaava eikä se saa sisältä kolmansia osapuolia koskevia piirteitä, mukaan lukien kuuluisien henkilöiden nimet tai henkilönimet, joihin käyttäjällä ei ole oikeuksia. Käyttäjä takaa, että hänen käyttäjtunnuksensa ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeudet).

6.7. Rekisteröinti katsotaan suoritetuksi vasta, kun Käyttäjä on suorittanut onnistuneesti kaikki sen vaiheet, mukaan lukien vahvistus syöttämällä tekstiviestikoodi tai napsauttamalla Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon lähetettyä yksilöllistä linkkiä. Rekisteröitymisen sijaan käyttäjä voi suorittaa alkuperäisen valtuutuksen kolmannen osapuolen verkkopalvelun kautta, jos se on teknisesti mahdollista.

6.8 Rekisteröitymisen jälkeen Käyttäjällä on pääsy Palvelun toimintoihin sen tarkoituksen mukaisesti ja Käyttäjän maksamien palvelujen laajuuden mukaisesti. Yksityiskohtainen kuvaus palveluiden laajuudesta ja hinnoista on saatavissa verkkosivujen osoitteesta: https://fi.revieweek.com/prices/.

7. PRIVACY

7.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki toisilleen sekä suojattujen että turvattomien viestintäkanavien välityksellä toimitetut tiedot riippumatta siitä, onko siirrettyjen tietojen luottamuksellisuutta osoittavia merkintöjä olemassa vai ei, paitsi jos tietojen paljastuminen johtu syistä, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa, ja paitsi jos sovellettavassa lainsäädännössä tai käyttäjän kanssa tehdyssä liiketoimessa, sopimuksessa tai sopimuksessa toisin määrätään.

7.2 Luottamuksellisen tiedon paljastaminen tämän sopimuksen mukaisesti on sopimuspuolen teko tai laiminlyönti, jonka seurauksena luottamuksellinen tieto tulee kolmansien osapuolten tietoon ilman sen omistajan suostumusta. Luottamuksellisten tietojen luovuttamismuodolla kolmansille osapuolille (suullisesti, kirjallisesti, teknisesti keinoin jne.) ei ole merkitystä.

7.3 Luottamuksellisten tietojen luovuttaminen lainvalvontaviranomaisten ja muiden valtuutettujen valtion elinten ja virkamiesten perustellusta pyynnöstä sovellettavassa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa ja säädetyllä tavalla ei ole luottamuksellisuuden rikkomista, eikä se ole julkinen suullinen tai kirjallinen osoitus siitä, että toinen osapuoli on toisen osapuolen vastapuoli.

7.4 Jos luottamuksellista tietoa on luovutettu edellä mainituille viranomaisille ja/tai henkilöille, sen osapuolille, joka on luovuttanut luottamuksellisen tiedon, on ilmoitettava luottamuksellisen tiedon omistajalle kirjallisesti viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona tieto on luovutettu, tiedon luovuttamisesta, sen sisällöstä ja viranomaisesta, jolle se on luovutettu.

7.5 Salassapitovelvoitteet ovat voimassa toistaiseksi.

7.6. Jos sopimuspuoli paljastaa toiselta sopimuspuolelta saamiaan luottamuksellisia tietoja, syyllisen sopimuspuolen on korvattava kaikki siitä aiheutuneet vahingot, mukaan lukien voitonmenetys, viiden (5) työpäivän kuluessa toisen sopimuspuolen vastaavan kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

8.1 Sopimuksen hyväksyminen ja palvelun käyttäminen sen mukaisesti edellyttää erilaisten henkilötietojen toimittamista, keräämistä ja/tai käyttöä. Erityisesti tarjotessaan pääsyä palveluun ja käyttäessän palvelua hallinto saa käyttöönsä ja käyttä erilaisia tietoja, jotka koskevat Käyttäjää – luonnollista henkilöä tai hänen edustajiaan – luonnollisia henkilöitä. Hallinnon palveluun liittyvät tietosuojaselosteet ovat saatavilla osoitteessa: https://fi.revieweek.com/privacy-policy/.

8.2 Käyttäjän suostumus tämän sopimuksen ehtoihin tarkoittaa, että käyttäjä hyväksy hallinnon tietosuojaselosteen ehdot ja suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

8.3 Käyttäjä antaa Palvelua käyttämällä ylläpidolle suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn:

8.3.1. Sukunimi, etunimi, isänimi (jos on);

8.3.2;

8.3.3. pääasiallisen henkilöllisyystodistuksen numero, tiedot asiakirjan myöntämispäivästä ja asiakirjan myöntänyt viranomainen;

8.3.4. Käyttäjän edustajan nimi, sukunimi, isänimi (jos sellainen on), osoite, hänen henkilöllisyytensä todistavan tärkeimmän asiakirjan numero, tiedot kyseisen asiakirjan myöntämispäivästä ja sen myöntäneestä viranomaisesta, tiedot valtakirjasta tai muusta asiakirjasta, jolla vahvistetaan kyseisen edustajan valtuudet;

8.3.5. sähköpostiosoite;

8.3.6. Matkapuhelinnumero;

8.3.7. käyttäjätunnus ja salasana palveluun pääsemiseksi;

8.3.8. tiedot sosiaalisesta mediasta, jonka kautta Käyttäjä kirjautuu Palveluun;

8.3.9;

8.3.10. HTTP-otsikot;

8.3.11. Yksikön IP-osoite;

8.3.12. Evästetiedot;

8.3.13. Mittareiden keräämät tiedot;

8.3.14. Verkkomajakoista saatavat tiedot;

8.3.15. Selaimen tiedot;

8.3.16. laitteen ja ohjelmiston tekniset eritelmät;

8.3.17. Palvelun toimintaa koskevat tekniset tiedot, mukaan lukien käytön ja käytön päivämäärät ja kellonajat;

8.3.18. Palvelun pyydettyjen sivujen osoiteet;

8.3.19. Paikannustiedot,

tämän sopimuksen voimassaoloaikana seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelua omissa nimissään käyttävien luonnollisten henkilöiden, Käyttäjien, henkilötietojen käyttö sopimuksen tekemistä ja toteuttamista varten;
 • Käyttäjien, jotka ovat luonnollisia henkilöitä ja jotka käyttävät palvelua edustamansa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta, henkilötietojen käyttö sopimuksen tekemistä ja toteuttamista varten;
 • tilastollisten ja muiden tutkimusten tekeminen palvelun käytöstä nimettömien tietojen perusteella;
 • asuinmaan pakollisten oikeudellisten vaatimusten noudattaminen.

8.4 Annetun suostumuksen puitteissa hallinnolla on oikeus suorittaa käyttäjän henkilötiedoilla mitä tahansa toimia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: kerääminen, systematisointi, kerääminen, tallentaminen, selventäminen (päivittäminen, muuttaminen), käyttö, siirtäminen, poistaminen henkilötiedoista, suojaaminen, tuhoaminen, henkilötietojen siirtäminen, myös rajatylittävästi, hallinnon yhteistyökumppanit sekä muiden tarvittavien toimien suorittaminen henkilötiedoilla voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8.5 Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavilla perustavoilla (mutta ei rajoitetusti): Tallentaminen, tallentaminen sähköisille välineille ja niiden säilyttäminen, luetteloiden laatiminen, merkitseminen.

8.6 Käyttäjän henkilötietojen käsittely on sallittua ilman automaation käyttöä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

8.7. Hallinto käsittelee Käyttäjän henkilötietoja tämän sopimuksen mukaisesti ilman automaattisoituja keinoja, koska tällaiset henkilötietoihin liittyvät toimet, kuten Käyttäjä koskevien henkilötietojen käyttö, selventäminen, jakelu ja tuhoaminen, suoritetaan henkilön suoralla osallistumisella.

8.8 Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä DPM-järjestelmillä (Data Protection Manager), mukaan lukien kolmansille osapuolille kuuluvat järjestelmät, jotka on toimitettu hallinnolle asiaankuuluvan sopimuksen tai sopimuksen perusteella, edellyttäen, että henkilötietojen luottamuksellisuutta suojaavia toimenpiteitä noudatetaan.

8.9. Käyttäjän palvelun käytön yhteydessä sopimuksen mukaisesti toimittamien henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän sopimuksen, jonka osapuoli Käyttäjä on, tekemisen ja toteuttamisen yhteydessä.

8.10. Käyttäjän henkilötietojen käsittely tämän sopimuksen mukaisesti suoritetaan ilmoittamatta asiasta henkilötietojen kohteiden oikeuksien suojelusta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle, koska:

8.10.1. Käyttäjän henkilötietoja, jotka hallinto on saanut sen sopimuksen tekemisen ja toteuttamisen yhteydessä, jossa käyttäjä on osapuolena, käsitellään, eikä henkilötietoja saa jakaa tai luovuttaa kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta, ja toiminnanharjoittaja käyttää niitä ainoastaan sopimuksen toteuttamiseen ja muiden sopimusten ja sopimusten tekemiseen käyttäjän kanssa;

8.10.2. Hallinnon vastaanottamia Käyttäjän henkilötietoja käsitellään ilman automaattisointikeinoja, eli henkilön suoran osallistumisen avulla, maan liittovaltion lakien tai muiden säädösten mukaisesti, joissa asetetaan vaatimuksia henkilötietojen turvallisuudelle niiden käsittelyssä ja henkilötietojen kohteiden oikeuksien kunnioittamiselle.

8.11. Käyttäjän henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus koskee kaikkia käyttäjän henkilötietojen siirtoja hallinnolle, jotka on tehty ennen tämän suostumuksen antamista.

9. VASTUU, VASTUUN RAJOITTAMINEN

9.1 Osapuolen, joka laiminlyö tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen tai täyttää ne virheellisesti, on korvattava toiselle osapuolelle laiminlyönnin aiheuttamat vahingot.

9.2 Hallinto ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingosta, joka aiheutuu Käyttäjälle Palvelun käytön aikana, mukaan lukien yritykset käyttä Palvelua ammattimaisen tai erikoistuneen ohjelmiston sijasta, Palvelun käyttö hätätilanteissa, joutuminen epäedulliseen tilanteeseen Palvelun käytön seurauksena, epäsuorista, tahattomista tai tahattomista vahingoista, mukaan lukien voitonmenetys tai menetetyt tiedot, kunnialle, arvokkuudelle tai liiketoiminnalle aiheutunut vahinko, joka johtuu Palvelun käytöstä.

9.3. Hallinto ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjä menettä pääsyn tiliinsä (kolmannen osapuolen palvelun tilin käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan menetys).

9.4 Hallinto ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjä ei pääse Internetiin, viestintäpalvelujen tarjoajien palvelun laadusta, yhteyden vakaudesta ja tiettyjen tiedonsiirtoprotokollien saatavuudesta.

9.5 Ylläpito ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjän päääsy Palveluun päättyy syistä, jotka eivät liity Ylläpidon syylliseen toimintaan/toimettomuuteen.

9.6 Hallinto ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjä lähettä tietoja suojaamattomien tiedonsiirtokanavien kautta Internetissä ja että tiedot ovat turvallisia siirron aikana.

9.7 Hallinto ei ole vastuussa mistään sisällöstä, jota Käyttäjä saattaa levittää Palvelun kautta.

9.8. Hallinto ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjät käyttävät valokuvia, videoita tai muita materiaaleja, joissa esitetään valmistajien, esiintyjien, myyjien, valmistajan (myyjän) valtuuttamien tai valmistajan (myyjän) valtuuttamien organisaatioiden, yksittäisten yrittäjien, maahantuojien, tavaroita (palveluita) koskevien tietojen kokoajan omistajien yksilöintikeinoja, koska tällaisia yksilöintikeinoja käytetään asiayhteydessä, mainitsemaan ja tunnistamaan nimettyjä henkilöitä tai heidän tavaroitaan, teoksiaan ja palvelujaan.

9.9. Palvelu voi sisältä linkkejä muihin Internet-resursseihin. Käyttäjä hyväksyy täten, että ylläpito ei ole vastuussa näiden resurssien saatavuudesta eikä niissä julkaistusta tiedosta eikä myöskään näiden resurssien käyttöön liittyvistä seurauksista.

9.10. Hallinto on kaikissa olosuhteissa vastuussa vain, jos se on syyllistynyt tekoihinsa/ laiminlyönteihinsä, ja tällainen vastuu on rajoitettu yhden (1) dollarin määrään, eikä se saa ylittä tätä määrää.

9.11. Muissa tapauksissa tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä tai virheellisestä täyttämisestä osapuolet ovat vastuussa maan siviilioikeuden mukaisesti.

10. PAKOLLINEN PÄÄKIRJOITUS

10.1 Osapuoli vapautuu vastuusta sopimuksen mukaisten velvoitteidensa osittaisesta tai täydellisestä täyttämättä jättämisestä, jos se osoittaa, että asianmukainen täyttäminen ei ole ollut mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi eli poikkeuksellisten, ennalta arvaamattomien ja väistämättömien olosuhteiden vuoksi, jotka ovat ilmenneet sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen aikana ja jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti sopimuksen täyttämiseen. ja joita ei ole voitu kohtuudella odottaa sopimusta tehtäessä tai joita ei ole voitu välttää tai voittaa ja jotka eivät ole osapuolten hallinnassa.

10.2 Ylivoimaisen esteen olosuhteisiin kuuluvat muun muassa: sota (julistettu tai todellinen sota), kansalaislevottomuudet, joukkosairaudet (epidemiat, pandemiat jne.), lakot, saarrot, luonnonkatastrofit (maanjäristys, tulva, hurrikaani jne.).), tulipalot, terrori-iskut, sabotaasit, kuljetusrajoitukset, kauppakiellot, mukaan lukien tietyissä maissa kansainvälisistä pakotteista johtuvat kauppakiellot sekä tiediirtojärjestelmien pysäyttäminen.), tulipalo, terrori-iskut, sabotaasi, kuljetusrajoitukset, valtioiden asettamat kiellot, kauppatoimien kieltäminen, myös yksittäisten maiden kanssa kansainvälisten pakotteiden vuoksi, sekä maassa sijaitsevien tietokeskusten irrottaminen maailmanlaajuisesta internetistä ja palvelimien tai yhteyksien estäminen valvontaviranomaisten toimesta.

10.3 Ylivoimaisen esteen olosuhteisiin eivät kuulu erityisesti liiketoimintariskit, kuten velallisen vastapuolten velvollisuuksien laiminlyönti, velvoitteiden täyttämiseen tarvittavien tavaroiden puuttuminen markkinoilta, velvallisen tarvittavien varojen puute sekä rahoitus- ja talouskriisi, valuuttakurssimuutokset, kansallisen valuutan devalvoituminen, tuntemattomien henkilöiden rikolliset toimet.

10.4 Ylivoimaisen esteen sattuessa kumpikin osapuoli ilmoittaa siitä viipymättä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Ilmoituksessa on oltava tiedot ylivoimaisen esteen luonteesta ja arvioidusta kestosta sekä sen vaikutuksesta mahdollisuuteen täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet. Jos mahdollista, mutta ei pakollista, ilmoitukseen on liitettävä virallisia asiakirjoja, joissa todistetaan näiden olosuhteiden olemassaolo ja arvioidaan niiden vaikutusta sopimuspuolen kykyyn täyttä sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

10.5 Ylivoimaisen esteen ilmetessä sopimuspuolen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen määräaikaa pidennetään suhteessa siihen aikaan, jonka kyseiset olosuhteet ja niiden seuraukset ovat voimassa, jos tällainen pidennys on mahdollinen ja/tai asianmukainen.

10.6. Osapuolella on oikeus kieltäytyä täyttämästä sopimusta vedoten siihen, että velvoitteita ei voida täyttää ylivoimaisen esteen vuoksi, jos on mahdotonta ja/tai epäkäytännöllistä muuttaa määräikoja, joiden kuluessa osapuoli voi täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa, tai jos ylivoimainen este ja sen seuraukset kestävät yli 2 (kaksi) kuukautta tai jos osapuolet eivät ole sopineet vaihtoehtoisista keinoista sopimuksen täyttämiseksi. Aloitteen tehneen sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle sopimuksen irtisanomisesta kohtuullisen ajan kuluessa.

10.7 Jos sopimuspuoli irtisanoo sopimuksen sillä perusteella, että sitä ei voida täyttä ylivoimaisen esteen vuoksi, kummallakaan sopimuspuolella ei ole oikeutta vaatia vaatia toiselta sopimuspuolelta korvausta mahdollisista tai mahdollisest aiheutuneista vahingoista.

11. RIITOJENRATKAISU JA KORVAUSVAATIMUSTEN SELVITTÄMINEN

11.1 Kaikkiin riitoihin ja vaatimuksiin sovelletaan tämän sopimuksen määräyksiä ja, jos niitä ei ole ratkaistu, asuinmaan lakia.

11.2 Käyttäjän kysymykset, huomautukset ja muu kirjeenvaihto lähetetään hallinnolle lähettämällä sähköinen viesti tässä sopimuksessa ilmoitusten, viestien ja asiakirjojen vaihtoa varten määrätyllä tavalla. Hallinto ei ole vastuussa eikä takaa vastausta pyyntöihin, kysymyksiin, ehdotuksiin tai muihin tietoihin, jotka on lähetetty sille muilla tavoin.

11.3 Tähän sopimukseen liittyvät vaateet on lähetettävä hallinnolle lähettämällä sähköinen viesti tässä sopimuksessa ilmoitusten, viestien ja asiakirjojen vaihtoa varten määrätyllä tavalla. Hallinto tutkii vaatimuksen 10 (kymmenen) työpäivän kuluessa lähettämällä kirjeen, jossa se esittää kantansa vaatimuksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Näin ollen hallinto ei ota huomioon käyttäjien vaatimuksia, joita ei voida tunnistaa heidän rekisteröinnissä antamiensa tietojen perusteella (mukaan lukien nimettömät vaatimukset). Jos käyttäjä ei hyväksy hallinnon vastauksena vaatimukseen antamia perusteluja, vaatimuksen ratkaisumenettely toistetaan lähettämällä käyttäjän perusteltu vastaus lähettämällä sähköinen viesti tässä sopimuksessa ilmoitusten, viestien ja asiakirjojen vaihtoa varten määrätyllä tavalla. Jos riitaa ei saada ratkaistua neuvottelujen avulla, riita ratkaistaan tuomioistuimessa tämän sopimuksen mukaisesti.

11.4. Käyttäjä ja hallinto sopivat, että jos tähän sopimukseen liittyvä riitaa ei voida ratkaista neuvotteluin, osapuolet ratkaisevat riidan tuomioistuimessa asuinmaansa lainsäädännön mukaisesti.

12. SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN

12.1 Tämä sopimus tehdäään osapuolten välillä toistaiseksi.

12.2. Kun Käyttäjä poistaa tilinsä Palvelusta, se katsotaan Palvelun käytöstä kieltäytymiseksi ja Sopimuksen irtisanomiseksi yksipuolisesti ilman oikeuden päätöstä Käyttäjän toimesta siitä hetkestä alkaen, kun tili on poistettu.

12.3 Käyttäjän rekisteröintitietietojen ja käyttäjätilin poistamiseksi käyttäjän tulee ottaaa yhteyttä hallintoon sähköpostitse.

12.4. Käyttäjän tilin irtisanominen Hallinnon toimesta, koska Käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua 12 (kahdentoista) peräkkäisen kalenterikuukauden aikana, katsotaan Palvelun tarjoamisesta kieltäytymiseksi ja Hallinnon yksipuoliseksi sopimukseksi irtisanomiseksi ilman oikeudenkäyntiä siitä hetkestä alkaen, kun Käyttäjän tili on poistettu.

12.5 Tämän sopimuksen irtisanominen tarkoittaa tämän sopimuksen irtisanomista sen kaikissa merkityksissä, mukaan lukien osapuolten välinen sopimus sähköisestä vuorovaikutuksesta, jonka irtisanomisen yhteydessä Käyttäjän katsotaan lopettaneen sähköisen vuorovaikutuksen sen muiden osapuolten kanssa.

13. SÄHKÖISEN VIESTINNÄN OSAPUOLTEN VÄLINEN SOPIMUS

13.1 Tässä jaksossa annetut säännöt ovat monenvälinen sopimus kaikkien käyttäjien välillä, sekä keskenään että hallinnon kanssa, sähköisen vuorovaikutuksen osallistujina (osapuolina), jossa vahvistetaan tapaukset, joissa yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella allekirjoitetut sähköiset asiakirjat (mukaan lukien kirjanpidon ensijaiset asiakirjat) tunnustetaan vastaaviksi kuin käsin allekirjoitetut paperiset asiakirjat.

13.2 Käyttäjän yksinkertainen sähköinen allekirjoitus on muodostettava käyttäen erityistä yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta, joka soveltuu kyseiseen sähköisen asiakirjan vaihtomenetelmään. Käyttäjä suostuu käyttämän yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta sähköisten asiakirjojen allekirjoittamiseen yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksellaan.

13.3. Hallinnon yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen muodostaminen tapahtuu käyttämällä tiettyä yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avaaint, joka vastaa tiettyä sähköisten asiakirjojen vaihtomenetelmää. Sähköinen asiakirja katsotaan allekirjoitetuksi hallinnon yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, jos osoitetaan, että hallinto käyttä yksinkertaista sähköisen allekirjoituksen avainta, joka vastaa hallinnon tietojärjestelmissä olevaa hallinnon yksinkertaista sähköisen allekirjoituksen avainta.

13.4 Käyttäjän yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella todistetaan, että sähköinen asiakirja on Käyttäjän allekirjoittama, ja hallinnon yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella todistetaan, että sähköinen asiakirja on hallinnon allekirjoittama.

13.5. Sähköisessä muodossa oleva tieto sähköisen asiakirjan tai sähköisen viestin muodossa on pätevä vain, jos se lähetetään tässä sopimuksessa mainittuun vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen, Käyttäjän myAlparissa tai Käyttäjän henkilökohtaisesta pyynnöstä Hallinnolle henkilökorttia esittämällä lähettävän osapuolen kanssa. sähköpostiosoitteesta tai käyttämällä samoja määäriteltyjä viestinviejiä tai puhelinnumeroita (tekstiviesti) tai Käyttäjän myAlparin kautta.

13.6 Osapuolen yksinkertainen sähköinen allekirjoitus sisältyy itse sähköiseen asiakirjaan. Käyttäjän yksinkertainen sähköinen allekirjoitus sisältä tiedot, joista käy ilmi sähköisen asiakirjan allekirjoittanut henkilö (sukunimi, etunimi ja mahdollinen isänimi), sähköisen asiakirjan allekirjoituspäivä ja -aika. Hallinnon yksinkertainen sähköinen allekirjoitus sisältä tiedot, joista käy ilmi sähköisen asiakirjan allekirjoittaneen hallinnon työntekijän sukunimi, etunimi ja isänimi (jos sellainen on), hänen asemansa sekä sähköisen asiakirjan allekirjoituspäivämärä ja -aika.

13.7 Yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen varmentamiseen käytetään ohjelmistoja ja laitteistoja sekä muita hallinnon keinoja. Hallinto kieltäytyy hyväksymästä sähköistä asiakirjaa, jos käyttäjän yksinkertaisen allekirjoituksen tarkistuksen tulos on kielteinen.

13.8 Yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella allekirjoitetun sähköisen asiakirjan luomisen tosiasia sekä yksinkertaisen sähköisen. allekirjoituksen ja muiden hallinnon ja käyttäjän toimien tarkistamisen tosiasia ja tulos kirjataan hallinnon tietojärjestelmien sähköisiin lokitietoihin.

13.9. Käyttäjällä on oikeus saada hallinnolta allekirjoittamastaan sähköisestä asiakirjasta paperikopio, jossa on tiedot sähköisen asiakirjan allekirjoittamisesta käyttäjän ja hallinnon yksinkertaisilla sähköisillä allekirjoituksilla, hallinnon leimalla ”oikeaksi todistettu jäljennös” ja hallinnon käsin kirjoitetulla allekirjoituksella.

13.10. Kun tiedot siirretään sähköisinä tiedostoina, tarkistussumman arvoa voidaan käyttää aitouden (muuttumattomuuden) vahvistamiseen.

13.11. Tätä sopimusta sovellettaessa osapuolen sähköpostiosoitteestaan toisen osapuolen sähköpostiosoitteeseen lähettämässä sähköisessä muodossa oleva tieto katsotaan allekirjoitetuksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, joka on itse sähköiseen viestiin sisältyvän sähköpostiosoitteen (käyttäjätunnuksen) muodossa, yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta (käyttäjtunnuksen ja salasanan paria) sovelletaan sähköpostipalvelun ylläpitäjän vahvistamien sääntöjen mukaisesti ja sähköinen viesti sisältä tiedot, joista käy ilmi, kenen puolesta sähköinen viesti on lähetetty. Sähköinen asiakirja katsotaan allekirjoitetuksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, jos sähköisen viestin toimittaminen lähettävän osapuolen sähköpostiosoitteesta on todettu.

13.12. Tätä sopimusta sovelletaan sovellettaessa osapuolen toiselle osapuolelle messengerin välityksellä lähetämät sähköisessä muodossa olevat tiedot katsotaan allekirjoitetuiksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, joka on itse sähköiseen viestiin sisältyvän viestinviejän käyttäjätunnuksen muodossa, yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta (kirjautumistunnus- ja salasanapari) sovelletaan messenger-operaattorin vahvistamien sääntöjen mukaisesti ja sähköinen viesti sisältä tiedot, joista käy ilmi, kenen puolesta sähköinen viesti on lähetetty. Sähköinen asiakirja katsotaan allekirjoitetuksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, jos sähköisen viestin toimittaminen lähettävän sopimuspuolen tunnisteen lähettimessä on todettu.

13.13. Tätä sopimusta sovellettaessa osapuolen toiselle osapuolelle myAlparin välityksellä lähetämät sähköisessä muodossa olevat tiedot katsotaan allekirjoitetuiksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, joka on muodoltaan myAlparin käyttäjätunnus (kirjautuminen), joka sisältyy itse sähköiseen viestiin, yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta (kirjautumis- ja salasanapari) sovelletaan niiden sääntöjen mukaisesti, jotka hallinto on vahvistanut tässä sopimuksessa, ja sähköinen viesti sisältää tiedot, joista käy ilmi, kenen puolesta sähköinen viesti on lähetetty. Sähköinen asiakirja katsotaan allekirjoitetuksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, jos sähköisen viestin toimittaminen lähettävän osapuolen henkilökohtaisesta toimistosta on osoitettu.

13.14. Tätä sopimusta sovellettaessa osapuolen toiselle osapuolelle tekstiviestillä lähetämät sähköisessä muodossa olevat tiedot katsotaan allekirjoitetuiksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, joka muodostuu rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetusta käyttäjän matkapuhelinnumerosta, joka sisältyy itse sähköiseen viestiin, yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta (tekstiviestin yksilöivä koodi) sovelletaan hallinnon tässä sopimuksessa vahvistamien sääntöjen mukaisesti ja sähköinen viesti sisältä tiedot, joista käy ilmi, että osapuoli on puolesta Sähköinen asiakirja katsotaan allekirjoitetuksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, jos käyttäjän matkapuhelinnumeroon lähetetän tekstiviesti, jossa on yksilöllinen koodi, ja jos käyttäjä käyttä yksilöllistä koodia syöttämällä sen palvelun erityiseen kenttään sähköisen asiakirjan allekirjoittamista varten.

13.15. Osapuolet pitävät sähköisessä muodossa olevaa tietoa, joka on allekirjoitettu lähettävän osapuolen yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, sähköisenä asiakirjana, joka vastaa paperilla olevaa asiakirjaa, joka on allekirjoitettu asianomaisen osapuolen omakätisellä allekirjoituksella.

13.16. Kumpikin osapuoli sitoutuu säilyttämään sähköpostin, messengerin, myAlpari-operaattorin tietojärjestelmän käyttäjätunnuksen ja salasanojen muodossa olevan yksinkertaisen sähköisen allekirjoitusavaimen luottamuksellisuuden. Jos tiettyyn käyttäjätunnukseen ja salasanaan pääsee luvatta käsiksi, ne katoavat tai ne luovutetaan kolmansille osapuolille, sopimuspuolen on ilmoitettava siitä välittömästi toiselle sopimuspuolelle ja toteutettava toimenpiteitä käyttöoikeuden palautamiseksi ja/tai käyttäjätunnuksen ja salasanan vaihtamiseksi.

13.17. Hallinnon toteuttamat sähköiset turvatoimet eivät takaa tietojen ehdotonta suojaa vahingoittumiselta tai sieppaamiselta sekä muilta mahdollisilta kielteisiltä seurauksilta. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että sähköiseen tiedonsiirtoon liittyy riskejä, mukaan lukien riski siitä, että kolmannet osapuolet käyttävät luvattomasti henkilötietoja, joita käytetään tietojen tarkistamiseen ja käyttäjän valtuuttamiseen, sekä riski siitä, että yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avaimen luottamuksellisuutta rikotaan ja että kolmannet osapuolet käyttävät sitä.

13.18. Yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen käyttö kirjanpidon ensisijaisten asiakirjojen allekirjoittamiseksi sähköisessä muodossa on sallittua, kunnes hyväksytään liittovaltion kirjanpitostandardi, jonka mukaisesti vahvistetaan kirjanpitoasiakirjojen allekirjoittamiseen käytettävien sähköisten allekirjoitusten typit. Jos asiaa koskevassa kirjanpitostandardissa kielletään yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen käyttö ensisijaisten kirjanpitoasiakirjojen allekirjoittamisessa sähköisessä muodossa, sopimuksen tämän osan voimassaolo päättyy ilman, että koko sopimusta irtisanotaan.

14. LISÄEHDOT

14.1 Tämän sopimuksen mukaiset asiakirjat, ilmoitukset ja tiedonannot voidaan lähettää papererimuodossa tai kirjallisessa sähköisessä muodossa tämän sopimuksen kohdassa ”Osapuolten”. välinen sopimus sähköisestä viestinnästä” esitetyn osapuolten välisen sähköistä viestintää koskevan sopimuksen mukaisesti. Erityisesti lähettämällä sähköisen viestin asianomaiseen sähköpostiosoitteeseen, lähettämällä sähköisen viestin Messengerin kautta tai vaihtamalla viestejä Palvelun kautta.

14.2. Kaikki viestit ovat päteviä vain, jos osapuoli lähettä ne toiselle osapuolelle henkilökohtaisen toimiston ja/tai sopimuksessa määriteltyjen posti- tai sähköpostiosoitteiden kautta, käyttäjän henkilökohtaissa toimistossa, kun käyttäjä ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä hallintoon ja näyttää henkilöllisyystietonsa, tai vastaavalla tavalla määriteltyjen viestintävälineiden tai puhelinnumeroiden kautta (tekstiviesti).

14.3 Tiedonanto voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai lähettää kirjattuna kirjeenä, ja sen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon:

 • jos se toimitetaan henkilökohtaisesti vastaanottajalle tai hänen edustajalleen toimituspäivänä;
 • jos lähetys on lähetetetty kirjattuna kirjeenä, päivänä, joka on merkitty kuittiin, jossa vahvistetaan, että postipalvelun tarjoaja on toimittanut kyseisen postilähetyksen.

14.4 Sopimuksen kulloinkin voimassa oleva versio julkaistaan Internetissä osoitteessa osoitteessa https://fi.revieweek.com/terms-of-use/.

14.5 Hallinto pidättää oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja yksipuolisesti ja ilman ennakkoilmoitusta käyttäjille lähettämällä sopimuksen lopullisen version edellä mainittuun osoitteeseen 10 (kymmenen) päivää ennen muutosten voimaantuloa. Sopimuksen uuden version määräykset sitovat kaikkia aiemmin rekisteröityneitä palvelun käyttäjiä sen voimaantulopäivästä alkaen.

14.6 Käyttäjä vahvistaa, että hän on lukenut ja ymmärtänyt kaikki sopimuksen määräykset ja hyväksyy ne.

14.7 Tämä sopimus on merkitykseltään ja sisällöltään sekasopimus, joka sisältää osia yksinkertaisesta (ei-yksinomaisesta) lisenssisopimuksesta, joka koskee palvelun käyttöä ohjelmistona ja joka on tehty yksinkertaistetussa menettelyssä liittymällä sopimukseen kokonaisuudessaan, sekä osapuolten välisestä sähköisestä vuorovaikutuksesta tehdystä sopimuksesta, joka on myös tehty liittymällä sopimukseen kokonaisuudessaan.

14.8 Tähän sopimukseen sovelletaan asuinmaan lakia.

15. Viestintä hallinnon kanssa

Sähköpostiosoite: [email protected].

Sivuston kartta