Palveluehdot

Julkaistu:28 joulukuun 2020 Päivitetty:26 maaliskuun 2024

Revieweek™.

Joulukuun kahdeksastoista, kaksituhatta kaksikymmentä. 

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1 Nämä Palvelun käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) ovat osa Käyttäjäasiakirjoja, jotka on laadittu Palvelun käytön oikeudelliseksi sääntelyksi. Revieweek™.jäljempänä ’hallinto’.

1.2 Termejä ja määritelmiä käytetän näissä sännöissä samassa merkityksessä kuin niitä käytetän Käyttäjäsopimuksessa (osoitteessa: https://fi.revieweek.com/terms-of-use/), joka on myös osa käyttäjädokumentaatiota.

1.3 Säännöt määrittelevät ylläpidon ja käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat arvostelujen, palautteen, kommenttien, valitusten ja muiden tietojen ja materiaalien julkaisemista palvelussa.

2. HALLINNON OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1. Hallinnolla on oikeus:

 • 2.1.1. laatia katsauksia, joissa kuvataan yrityskäyttäjien ja muiden yrittäjien työtä, tavaroita ja palveluja (ovatko ne todella olemassa, miten ne tilaavat ja toimittavat tavaroita, töitä ja palveluja, mikä on niiden käyttäjäsopimusten sisältö, sääntelyviranomaisten tekemien tarkastusten tulokset, onko verkossa valituksia ja arvosteluja jne.)
 • 2.1.2. käyttää Arvosteluja, kommentteja, valituksia ja muuta Käyttäjäsisältöä kirjoittaessaan Arvosteluja, joissa kuvataan Yrityskäyttäjien ja muiden yrittäjien töitä, tavaroita ja palveluita (onko niitä todella olemassa, miten tavaroita, töitä ja palveluita tilataan ja toimitetaan, mikä on niiden Käyttäjäsopimusten sisältö, sääntelyviranomaisten tarkastusten tulokset, onko verkossa valituksia ja arvosteluja jne.).
 • 2.1.3. julkaista valokuvia, videoita, mitä tahansa materiaalia, joka kuvaa millään tavalla tavaroita, töitä, palveluja, töiden suorittamisprosessia, palvelujen tarjoamista, tavaroiden siviiliikevaihtoon saattamista koskevia asiakirjoja, tarjouksia myydä tavaroita, suorittaa töitä, tarjota palveluja, mainoksia, kylttejä, mainoksia, verkkotunnuksia tai muita materiaaleja, joissa on tai ei ole rekisteröityjen käyttäjien tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai muita yksilöintitapoja, jotta voidaan vahvistaa, että arvostelu, palaute, kommentti, valitus…
 • 2.1.4. pyytää käyttäjiä, jotka ottavat yhteyttä tai julkaisevat tietoja verkkosivustolla, toimittamaan todisteet henkilöllisyydestään, asiakirjoja sanojensa tueksi (esim. vahvistamaan tavaroiden ostamisen organisaatiolta, josta käyttäjä on julkaissut Arvostelun, lisenssin olemassaolon, valtuutetun viranomaisen päätöksen) sekä oikeudellisen perustan pyynnöstän poistaa/julkaista tietoja viittaamalla oikeudelliseen säännökseen.
 • 2.1.5. estää pääsyn palveluun käyttäjältä, joka ei ole vahvistanut henkilöllisyttän tai palautteessa, kommentissa tai valituksessa ilmoitettuja olosuhteita (kun häntä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä), korvaamatta hänelle mainoskustannuksia tai muita tappioita tai vahinkoja.
 • 2.1.6. poistaa harkintansa mukaan kokonaan tai osittain kaikki ilmaistut ajatukset, jotka sisältävät tietoja, jotka voidaan poistaa liittovaltion lain tai viranomaisen päätöksen vastaisina ja jotka sisältävät suoraan tällaisia tietoja (esimerkiksi poistaa vain sen osan arvostelusta, joka sisältä rivouksia).
 • 2.1.7. tarjota käyttäjälle mahdollisuutta vaihtaa avatar (”käyttäjän kuva”, käyttäjän kuva), joka sisältä laittomia tietoja (kuten ryöstö- ja murhakutsuja, alastomia ruumiinosia), avatariin, joka sisältä laillisia tietoja. Jos käyttäjä kieltäytyy hyväksymästä tällaista tarjousta, Sivuston ylläpito estä toistaiseksi kyseisen käyttäjän pääsyn sivustolle korvaamatta hänelle sivustolla mainostamisesta aiheutuneita kustannuksia tai muita tappioita tai vahinkoja.
 • 2.1.8. Jos kyseessä on kaksinkertainen tietojen lähettäminen, jonka lähettäminen on kielletty lailla tai tuomioistuimen päätöksellä (sivuston sääntöjen rikkominen), hallinnolla on oikeus estää toistaiseksi pääsy sivustolle sen lähettäneelle henkilölle ilman, että tälle henkilölle korvataan sivustolla mainostamisesta aiheutuneita kustannuksia tai muita menetyksiä tai vahinkoja.
 • 2.1.9. vaatia korvausta menetyksistä (todellisista vahingoista ja menetetyistä voitoista), jotka ovat aiheutuneet sille henkilölle, joka on julkaissut tiedot lakien tai viranomaisen päätöksen vastaisesti tällaisen julkaisemisen seurauksena.
 • 2.1.10. Pyytää apua lainvalvontaviranomaisilta ja muilta julkisilta viranomaisilta Käyttäjän tekemien lain ja tämän Sopimuksen rikkomusten pysäyttämiseksi, tutkimiseksi ja syytteeseen asettamiseksi.

2.2 Hallinto on velvollinen, jos se itse havaitsee tai jos joku henkilö pyytää sitä sääntelyn ja asiakirjojen perusteella, poistamaan arvostelun, vastauksen, kommentin tai muulla tavoin ilmaistun ajatuksen, joka sisältää tietoja, jotka on poistettava lain tai lainvoimaiseksi tulleen viranomaisen päätöksen vastaisina. Henkilön, jota tietojen poistaminen koskee, on ilmoitettava viranomaisen päätöksestä sivuston hallinnolle. Jos hallinto on osallistunut viranomaismenettelyyn, sen katsotaan olleen tietoinen viranomaisen päätöksestä, eikä päätöstä tarvitse erottaa dokumentoida. Poistettaessa ylläpito merkitsee ”Poistettu sivuston sääntöjen rikkomisen vuoksi”. Kopiot sivuista, joilla on arvosteluja, palautetta, kommentteja tai muuten ilmaistuja ajatuksia, jotka on tehty ennen sanojen ja kuvien poistamista sivustolta, hallinto säilyttää 3 (kolme) vuotta asianomaisten osapuolten vaatimusten varalta. Sivuston ylläpito poistaa arvostelu, palaute, kommentti, muutoin ilmaistu ajatus kokonaan tai osittain, tarkoittaa henkilö, joka lähetti tällaisia tietoja, varoitus rikkomisesta sivuston sääntöjä (kaikki kysymykset poistaminen, väliaikainen pidättäminen tiedot lähetetty sivustolla ota yhteyttä kautta henkilökohtaisen kaapin tai sähköpostitse: [email protected].

3. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET, VAKUUTUKSET

3.1 Käyttäjällä on oikeus:

 • 3.1.1. käyttämän hallinnon henkisen toiminnan tulosta tai yksilöintikeinoja ainoastaan lisenssisopimuksessa määrättyjen oikeuksien puitteissa ja siinä määrätyllä tavalla. Käyttäjälle ei katsota myönnetyn oikeutta käyttää henkisen toiminnan tulosta tai yksilöintikeinoja, joita ei ole nimenomaisesti mainittu lisensisopimuksessa.
 • 3.1.2. kerätä arvosteluja, palautetta, kommentteja ja valituksia ja julkaista niitä Palvelussa.
 • 3.1.3. vaihtaa hallinnon ja käyttäjien välillä tietoja valmistajista, esittäjistä, maahantuojista, myyjistä, tiedonkeruuyhteisöjen omistajista, valmistajan (myyjän) valtuuttamista organisaatioista tai yksittäisistä yrittäjistä, heidän tavaroistaan, palveluistaan ja teoksistaan, mainostamisesta ja tavaroiden, teosten ja palvelujen etsimisestä.
 • 3.1.4. ottaa yhteyttä hallintoon tietojen poistamista, selventämistä tai väliaikaista salaamista koskevissa kysymyksissä.

3.2 Käyttäjän on:

3.3. ei saa loukata ylläpidon, muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia.

3.4. olemaan käyttämättä palvelua hankkiakseen luvatonta kilpailuetua liiketoiminnassa, joka on kilpailu- ja muiden lakien vastaista.

3.5. saada kaikki tarvittavat luvat ja valtuutukset rekisterinpitäjältä, jota se käyttäessään Palvelua sen tarkoituksen mukaisesti, erityisesti saada kaikki tarvittavat suostumukset ja valtuutukset, joita sovellettava laki edellyttää sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, joita voidaan joutua käsittelemään Palvelun käytön aikana; noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakisääteisiä vaatimuksia ja rajoituksia niihin liittyen.

3.6. olemaan julkaisematta Palvelussa seuraavia tietoja:

3.6.1 Propaganda tai kiihottaminen, joka lietsoo sosiaalista, rodullista, kansallista tai uskonnollista vihaa ja vihamielisyyttä; propaganda sodan, sodan, väkivaltaisten tekojen, sosiaalisen, rodullisen, kansallisen, uskonnollisen tai kielellisen ylivallan puolesta.

3.6.2. yksityiselämä, henkilökohtaiset ja perhesalaisuudet; kirjeenvaihdon, puhelinkeskustelujen, posti-, lennätin- ja muun viestinnän salassapito.

3.6.3. Ilmaisemalla ihmisarvoa ja julkista moraalia loukkaavalla sopimattomalla tavalla selvää epäkunnioitusta yhteiskuntaa, valtiota, valtion virallisia symboleja tai julkista valtaa käyttäviä elimiä kohtaan.

3.6.4 Sisältä kehotuksia joukkomellakoihin, ääriainesten toimintaan, osallistumiseen vakiintuneen järjestyksen vastaisesti järjestettyihin (julkisiin) joukkotapahtumiin, julkisesti merkittävä väärä tietoa, jota levitetään luotettavien viestien varjolla ja joka vaarantaa kansalaisten hengen ja (tai) terveyden, omaisuuden, uhkaa yleisen järjestyksen ja/tai yleisen turvallisuuden joukkohäirintää tai uhkaa elämää ylläpitävien laitosten häirintä tai häiriöitä.

3.6.5 Luottamukselliset tiedot, joihin pääsy on rajoitettu liittovaltion laeilla. Tällaisia tietoja ovat:

3.6.5.1 Valtiosalaisuudet

3.6.5.2. tiedot kansalaisen yksityiselämään liittyvistä tosiseikoista, tapahtumista ja olosuhteista, joiden perusteella hänet voidaan tunnistaa (henkilötiedot). Erityisesti on kiellettyä julkaista verkkosivustolla seuraavia tietoja https://fi.revieweek.com/ kolmansien osapuolten henkilötiedot (puhelinnumerot, asuin- tai kotiosoitteet, sähköpostiosoitteet, pankkikortin numerot, valokuvat jne.), valokuvat heidän omaisuudestaan, kolmansien osapuolten kirjeenvaihto ja neuvottelut, jotka on saatu kolmansien osapuolten avoimilta tai suljetuilta henkilökohtaisilta (ei-kaupallisilta) Internet-sivuilta, heidän kanssaan käydyn yksityisen kirjeenvaihdon aikana, joka ei liity heidän liiketoimintaansa, heidän sukulaisiltaan, ystäviltään, JOS nämä kolmannet osapuolet eivät ole kirjallisesti antaneet suostumustaan tietojen julkaisemiseen.

3.6.5.3 tutkinnan ja oikeudenkäynnin salaisuus, tiedot henkilöistä, joita koskeva päätös on tehty valtion suojelutoimenpiteiden soveltamisesta, ja tiedot tällaisiin henkilöihin kohdistuvista valtion suojelutoimenpiteistä, jos näitä tietoja ei ole laissa luokiteltu valtiosalaisuuuksi.

3.6.5.4. virkasalaisuudet – viranomaistiedot, joiden saatavuutta viranomaiset ovat rajoittaneet.

3.6.5.6. ammatilliseen toimintaan liittyvät tiedot, joiden saantia on rajoitettu asuinmaan perustuslain ja liittovaltion lakien mukaisesti (lääkärin, notaarin, asianajajan salassapitovelvollisuus, kirjeenvaihdon, puhelinkeskustelujen, posti-, lennätin- tai muun viestinnän salaisuus jne.). Sivustolla julkaistuja tietoja, jotka yksityishenkilöt ovat saaneet suorittaessaan ammattitehtäviään tai organisaatiot suorittaessaan tietyntyyppistä toimintaa (ammattisalaisuus), ei poisteta sivustolta, ellei kyseisillä henkilöillä ole liittovaltion lakien mukaista velvollisuutta pitä nämä tiedot luottamuksellisina.

3.6.5.6. liikesalaisuudet – liiketoimintaan liittyvät tiedot, joiden saatavuutta rajoitetaan asuinmaan lainsäädännön nojalla.

3.6.5.7. tiedot keksinnön, hyödyllisyysmallin tai teollismallin luonteesta ennen niiden virallista julkaisemista.

3.6.5.8. tuomittujen henkilöiden henkilörekistereihin sisältyvät tiedot sekä tiedot oikeudellisten asiakirjojen täytäntönpanosta, muiden elinten ja virkamiesten toimista, lukuun ottamatta tietoja, jotka ovat julkisesti saatavilla.

3.6.6. Joka oikeuttaa tai oikeuttaa väkivallan ja/tai julmuuden sallittavuuden tai joka rohkaisee väkivaltaisiin tekoihin ihmisiä tai eläimiä kohtaan. Julmuutta, fyysistä ja/tai henkistä väkivaltaa kuvaavien kuvien tai kuvausten muodossa.

3.6.7. pornografisia kuvia, pornografisia kuvia, kuvia alastomista henkilöistä, jotka esitetään kuvina tai kuvauksina seksuaalisista suhteista. Poikkeus: kirjallisuus- ja taide-esineet (elokuva, teatteri, kuvataide jne.), joita julkisen vallan perustamat organisaatiot käyttävät avoimesti.

3.6.8 Huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tuotanto-, käyttö- ja viljelymenetelmistä sekä laittomasta kaupasta.

3.6.9. Itsemurhan tekotavoista ja itsemurhaan kehotuksista. 

3.6.10. Ulkomaisen agentin tehtäviä hoitava ulkomainen tiedotusväline.

3.6.11. Laittoman toiminnan oikeuttaminen.

3.6.12. jotka sisältävät säädytöntä kieltä, säädyttömiä ja loukkaavia kuvia, vertauksia ja ilmaisuja, mukaan lukien sukupuoleen, rotuun, kansallisuuteen, ammattiin, sosiaaliryhmään, ikään, henkilön ja kansalaisen kieleen, virallisiin valtiollisiin symboleihin (lippuihin, vaakunoihin, hymneihin), uskonnollisiin symboleihin, kansojen kulttuuriperintökohteisiin (historiallisiin ja kulttuurimuistomerkkeihin) ja maailmanperintöluetteloon sisältyviin kulttuuriperintökohteisiin viittaavat kuvat, vertaukset ja ilmaisut.

3.6.13. Toisen henkilön kunniaa ja arvokkuutta halventavalla tavalla ilmaistuna.

3.6.14. rohkaisu lapsiin tekemään tekoja, jotka vaarantavat heidän henkensä ja/tai terveytensä, mukaan lukien itsensä vahingoittaminen, itsemurha tai toisten ihmisten elämä ja/tai terveys, tai joiden tarkoituksena on houkutella tai muutoin saada lapset mukaan tällaisten tekojen tekemiseen.

3.6.15. Lapsia voidaan motivoida käyttämään huumausaineita, psykotrooppisia ja/tai päihdyttäviä aineita, tupakkatuotteita, nikotiinipitoisia tuotteita, alkoholi- ja alkoholipitoisia tuotteita, osallistumaan uhkapeleihin, prostituutioon, irtolaisuuteen tai kerjäämiseen.

3.6.16. kieltää perhearvot, edistää ei-perinteisiä seksuaalisuhteita ja ruokkii epäkunnioitusta vanhempia ja/tai muita perheenjäseniä kohtaan.

3.6.17. Laittomista teoista (laiminlyönneistä) kärsineestä alaikäisestä, mukaan lukien alaikäisen, hänen vanhempiensa tai muiden laillisten edustajiensa nimet, etunimet, isänimet, valokuva- ja videokuvat, alaikäisen syntymäaika, äänitallenne hänen äänestään, asuinpaikka tai tilapäinen oleskelupaikka, opiskelu- tai työpaikka sekä muut tiedot, joiden perusteella alaikäinen voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa.

3.6.18. joka herättää lapsissa pelkoa, kauhua tai paniikkia, mukaan lukien kuva tai halventava kuvaus väkivallattomasta kuolemasta, sairaudesta, itsemurhasta, onnettomuudesta tai katastrofista ja (tai) niiden seurauksista.

3.6.19. jotka sisältävät tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteita tai niiden hankkimiseen tarvittavia tietoja tieto- ja televiestintäverkkojen, myös Internetin, avulla. Jos tekijänoikeuden haltija on havainnut, että sivustolle on julkaistu tietoja ilman sen lupaa tai muusta perustellusta syystä, hänellä on oikeus lähettä verkkosivuston hallinnolle lausunto tekijänoikeuden ja/tai lähioikeuksien loukkauksesta (jeljempänä lausunto). Vaatimuksen voi lähettää tekijänoikeuden haltijan lain mukaisesti valtuuttama henkilö. Hakemuksen on sisällettävä tiedot tekijänoikeuden haltijasta tai tekijänoikeuden haltijan valtuuttamasta henkilöstä (jos hakemuksen lähettä tällainen henkilö), jäljempänä ’hakija’. Yksityishenkilön osalta – täydellinen nimi, passitiedot (sarja ja numero, myöntämispäivä), yhteystiedot (puhelin- ja (tai) faksinumerot, sähköpostiosoite); oikeushenkilön osalta – nimi, sijainti ja osoite, yhteystiedot (puhelin- ja (tai) faksinumerot, sähköpostiosoite); tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohdetta koskevat tiedot, jotka on sijoitettu sivustolle ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa tai muuta oikeusperustaa; maininta sivuston sivusta, jolle tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohdetta koskevat tiedot tai tiedot, jotka ovat tarpeen niiden saamiseksi tieto- ja televerkkojen avulla, on sijoitettu ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa tai muuta oikeusperustaa; maininta siitä, että tekijänoikeuden haltijalla on oikeudet tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteeseen, joka on sijoitettu sivustolle ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa tai muuta oikeusperustaa; maininta siitä, että tekijänoikeuden haltijalla ei ole lupaa sijoittaa tietoja, jotka sisältävät tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteen, tai tietoja, jotka ovat tarpeen niiden saamiseksi tieto- ja televiestintäverkkojen välityksellä; hakijan suostumus henkilötietojensa käsittelyyn (jos hakija on luonnollinen henkilö). Jos hakemuksen jättäessä valtuutettu henkilö, hakemukseen on liitettävä jäljennös (kirjallisessa tai sähköisessä muodossa olevasta) asiakirjasta, jossa todistetaan hänen valtuutensa. Jos hakemuksessa on puutteellisia tietoja, epätarkkuksia tai virheitä, hallinnolla on oikeus lähettä hakijalle ilmoitus annettujen tietojen selventämiseksi 24 (kahdenkymmeneljän) tunnin kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Tämä ilmoitus voidaan lähettää hakijalle kerran. Hakijan on kahdenkymmeneljän (24) tunnin kuluessa tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta ryhdyttävä toimenpiteisiin puuttuvien tietojen täyttämiseksi, epätarkkuuksien ja virheiden korjaamiseksi ja lähetettävä sivuston hallinnolle tarkennetut tiedot. Sivuston hallinnon on poistettava kyseiset tiedot kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa siitä päivästä, jona hakija on vastaanottanut hakemuksen tai tarkennetut tiedot. Poikkeus: Jos hallinnolla on todisteita, jotka vahvistavat tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteen sisältävän tiedon tai sen hankkimiseen tarvittavien tietojen sijoittamisen laillisuuden tieto- ja televiestintäverkkoja käyttäen, sivuston hallinto ei voi ryhtyä edellä mainittuihin toimenpiteisiin, vaan sen on lähetettävä hakijalle ilmoitus, jossa on mukana asiaankuuluvat todisteet. Näitä sääntöjä sovelletaan yhtä laikeudenhaltijaan kuin lisenssinsaajaan, joka on saanut yksinoikeuslisenssin tekijänoikeuden ja/tai lähioikeuksien kohteeseen.

3.6.20. Sellaisen tuotteen mainonta, jonka mainonta on kielletty tällä menetelmällä, tiettynä aikana tai tietyssä paikassa, jos se toteutetaan sellaisen toisen tuotteen mainonnan varjolla, jonka tavaramerkki tai palvelumerkki on identtinen tai sekoitettavissa oleva samankaltainen kuin sen tuotteen tavaramerkki tai palvelumerkki, jonka mainontaan sovelletaan asiaankuuluvia vaatimuksia ja rajoituksia, sekä kyseisen tuotteen valmistajan tai myyjän mainonnan varjolla.

3.6.21. Negatiivisen asenteen muodostaminen henkilöihin, jotka eivät käytä mainostettuja tavaroita, tai tällaisten henkilöiden tuomitseminen.

3.6. 22. maininta siitä, että mainoksen kohdetta kannattavat viranomaiset tai paikallishallinto tai niiden virkamiehet.

3.6.23. Tupakanpolton tai nikotiinipitoisten tuotteiden nauttimisen tai alkoholijuomien nauttimisen prosessien osoittaminen.

3.6.24. Lääketieteellisen ja farmaseuttisen henkilökunnan kuvien käyttäminen.

3.6.25. maininta siitä, että mainostetut tavarat on tuotettu käyttäen ihmisalkion kudosta.

3.6.26. Viittaus mainonnan kohteen terapeuttisiin ominaisuuksiin eli myönteiseen vaikutukseen sairauden kulkuun, lukuun ottamatta viittauksia lääkkeiden, lääketieteellisten palvelujen, mukaan lukien ennaltaehkäisy-, diagnosointi-, hoito- ja lääkinnällisen kuntoutuksen menetelmät, sekä lääkinnällisten laitteiden mainonnassa.

3.6.27. Ilman olennaisia tietoja mainostetusta tuotteesta, sen osto- tai käyttöehdoista, jos tämä vääristä tietojen merkitystä ja johtaa mainoksen kuluttajia harhaan.

3.6.28. Ilmoittamatta mainonnan kohteen arvoa ruplina.

3.6.29. Alaikäisten suojelemiseksi luottamuksen väärinkäytöltä ja kokemattomuudelta mainonta ei ole sallittua:

 • vanhempien ja kasvattajien mustamaalaaminen ja alaikäisten luottamuksen horjuttaminen heihin.
 • Alaikäisten rohkaiseminen taivuttelemaan vanhempiaan tai muita ostamaan mainostettu tuote.
 • Luodaan alaikäisille vääristynyt käsitys tavaroiden kohtuuhintaisuudesta kaikkien tulotasojen perheille.
 • annetaan alaikäisille sellainen vaikutelma, että mainostetun tuotteen hallussapito antaa heille etulyöntiaseman ikätovereihinsa nähden.
 • Alemmuuskompleksin luominen alaikäisissä, joilla ei ole mainostettua tuotetta.
 • Alaikäisten näyttäminen vaarallisissa tilanteissa, mukaan lukien tilanteet, jotka rohkaisevat heitä tekemään tekoja, jotka vaarantavat heidän henkensä ja/tai terveytensä, mukaan lukien heidän terveydelleen aiheutuva haitta.
 • aliarvioidaan taitoja, joita alaikäiset tarvitsevat siinä ikäryhmässä, jolle tuotetta mainostetaan.
 • Alemmuuskompleksin muodostuminen alaikäisiin heidän ulkoisen epämiellyttävyytensä vuoksi.

3.6.30. Mainostaa tavaroita, joiden valmistus ja/tai myynti on kielletty maan lainsäädännössä:

3.6.30.1. Huumausaineet, psykotrooppiset aineet ja niiden lähtöaineet, huumausaineita tai psykotrooppisia aineita tai niiden lähtöaineita sisältävät kasvit ja niiden osat, jotka sisältävät huumausaineita tai psykotrooppisia aineita tai niiden lähtöaineita, sekä uudet mahdollisesti vaaralliset psykoaktiiviset aineet.

3.6.30.2. Muut räjähdysaineet ja materiaalit kuin pyrotekniset tuotteet.

3.6.30.3. Ihmisen elimet ja/tai kudokset osto- ja myyntiesineinä.

3.6.30.4. tavarat, jotka ovat valtion rekisteröinnin alaisia, jos rekisteröintiä ei ole suoritettu.

3.6.30.5. tavarat, joihin sovelletaan pakollista sertifiointia tai muuta pakollista vahvistusta teknisten määräysten noudattamisesta, jos tällaista sertifiointia tai vahvistusta ei ole, sekä vaatimustenmukaisuuden arviointiin (vahvistamiseen) liittyvät työt tai palvelut, mukaan luettuna mainittujen töiden ja (tai) palvelujen suorittamiseen tarvittavien asiakirjojen hyväksyminen ja tarkastaminen, joita suorittavat henkilöt, joilla ei ole akreditointia kansalliseen akreditointijärjestelmään (jos tällista akreditointia vaaditaan laissa).

3.6.30.6. tavarat, joiden tuotantoon ja/tai myyntiin tarvitaan lisenssejä tai muita erityislupia, jos tällaisia lupia ei ole olemassa.

3.6.30.7. Tupakka, tupakkatuotteet, tupakkatuotteet ja tupakointitarvikkeet, mukaan lukien piiput, vesipiiput, savukepaperi, sytyttimet.

3.6.30.8. Raskauden keskeyttämiseen liittyvät lääketieteelliset palvelut

3.6.30.9. palvelut, jotka liittyvät tutkintotöiden, tieteellisten raporttien laatimiseen ja kirjoittamiseen, tieteellisten tutkintotöiden keskeisistä tuloksista laadittuihin tieteellisiin raportteihin (väitöskirjat) ja muihin töihin, joista määrätään valtion tieteellisessä todistusjärjestelmässä tai jotka ovat välttämättömiä opiskelijoiden väli- tai loppututkinnon suorittamiseksi.

3.6.31. Tiedot, jotka eivät vastaa todellisuutta, sekä tiedot, jotka vahingoittavat henkilön kunniaa, arvokkuutta tai liikemielikuvaa. Herjaavia tietoja ovat erityisesti tiedot, jotka sisältävät väitteitä siitä, että kansalainen tai oikeushenkilö on rikkonut sovellettavaa lakia, syyllistynyt epäoikeudenmukaiseen tekoon, käyttäytynyt epäasiallisesti ja epäeettisesti henkilökohtaisesti, julkisessa tai poliittisessa elämässä, toiminut vilpillisessä mielessä tuotanto- ja liiketoiminnassa, rikkonut liike-elämän etiikkaa tai liiketoimintatapoja, mikä heikentä kansalaisen tai oikeushenkilön kunniaa ja ihmisarvoa. Seuraavat toimenpiteet on toteutettava erottaa nämä kaksi toisistaan: tosiseikkoja koskevat väitteet, joiden todenperäisyys voidaan todentaa, ja arviot, mielipiteet ja uskomukset, jotka eivät ole oikeussuojan piirissä, koska ne ovat vastaajan subjektiivisten mielipiteiden ja näkemysten ilmauksia, eikä niiden todenperäisyttä voida todentaa.

3.7. Käyttäjä vakuuttaa, että:

3.7.1. kaikki tiedot, asiakirjat ja materiaalit, jotka Käyttäjä on toimittanut Hallinnolle, ovat totuudenmukaisia ja täysin maan lakien mukaisia, ja Käyttäjällä on kaikki oikeudet käyttää niitä, mukaan lukien niiden julkaiseminen Palvelussa muiden Käyttäjien käyttööön.

3.7.2. on hankkinut kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat, joita sovelletaan lainsäädäntö edellyttä sellaisten henkilötietojen ja/tai kuvien käsittelyä varten, joita käsitellään tämän sopimuksen täytäntönpanon yhteydessä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia asiaan liittyviä oikeudellisia vaatimuksia ja rajoituksia.

3.7.3. myöntää hallinnolle oikeuden käyttä arvosteluja, kommentteja, valituksia ja muuta Käyttäjäsisältöä, kun hän kirjoittaa arvosteluja, joissa kuvataan Yrityskäyttäjien ja muiden yrittäjien töitä, tavaroita ja palveluita (ovatko ne todellisuudessa olemassa, miten tavaroita, töitä ja palveluita tilataan ja toimitetaan, mikä on niiden Käyttäjsopimusten sisältö, sääntelyviranomaisten tarkastusten tulokset, onko Internetissä valituksia ja arvosteluja jne.).

3.7.4. Yrityskäyttäjä on myöntänyt hallinnolle oikeuden julkaista valokuvia, videoita, videoita, mitä tahansa aineistoa, jossa kuvataan tavaroita, töitä, palveluja, työprosesseja, palveluja, tavaroiden siviiliikevaihtoon saattamista koskevia asiakirjoja, tarjouksia myydä tavaroita, suorittaa töitä, tarjota palveluja, mainoksia, kylttejä, mainontaa, verkkotunnuksia ja muuta aineistoa, jossa on tai ei ole tavaramerkkiä, palvelumerkkiä tai muuta yksilöintikeinoa, jotta voidaan

4. VASTUU, VASTUUN RAJOITTAMINEN

4.1 Hallinnolla on objektiivisesti rajalliset mahdollisuudet määrittää kävijöiden sivustolle lähettämien tietojen paikkansapitävyys. Lisäksi tällaisen tarkastuksen asettaminen hallinnolle olisi poikkeus sananvapauden perustuslaillisista takeista – hallintoa ei voida ehdoitta velvoittaa poistamaan kunnianloukavaa tietoa, jos sen epäluotettavuutta ei ole kiistetty (eikä varsinkaan todettu tuomioistuimen päätöksellä), ja näin ollen tällaisissa tapauksissa ennen tuomioistuimen päätöstä hallintoa ei voida pitä vastuullisena siitä, että se kieltäytyy poistamasta kyseistä tietoa sivustolta.

4.2 Hallinto ei ole vastuussa mistään sisällöstä, jota Käyttäjä saattaa levittää Palvelun kautta.

4.3. Hallinto ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjät käyttävät valokuvia, videoita tai muita materiaaleja, joissa esitetään valmistajien, esiintyjien, myyjien, valmistajan (myyjän) valtuuttamien tai valmistajan (myyjän) valtuuttamien organisaatioiden, yksittäisten yrittäjien, maahantuojien, tavaroita (palveluita) koskevien tietojen kokoajan omistajien yksilöintikeinoja, koska tällaisia yksilöintikeinoja käytetään asiayhteydessä, mainitsemaan ja tunnistamaan nimettyjä henkilöitä tai heidän tavaroitaan, teoksiaan ja palvelujaan.

4.4 Palvelu voi sisältä linkkejä muihin Internet-resursseihin. Käyttäjä hyväksyy sen, että hallinto ei ole vastuussa näiden resurssien saatavuudesta ja niissä julkaistusta tiedosta eikä näiden resurssien käyttöön liittyvistä seurauksista.

4.5. Kaikissa olosuhteissa hallinto on vastuussa vain, jos sen toimissa/ laiminlyönneissä on virhe, ja tällainen vastuu on rajoitettu sataan (100) ruplaan, eikä se saa ylittä tätä määrää.

4.6 Käyttäjä on vastuussa hallinnolle siitä, että hän antaa palvelua käyttäessään todelliset ja ajantasaiset yhteys- ja rekisteröintitiedot itsestään. Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat, Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan siitä hallinnolle muuttamalla itseään tietonsa.

4.7. Käyttäjä korvaa hallinnolle kaikki tappiot, joita hallinnolle aiheutuu siitä, että käyttäjä käyttä palvelua ja rikkoo tätä sopimusta sekä muiden käyttäjien ja kolmansien osapuolten oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeudet, tiedot jne.).

5. Viestintä hallinnon kanssa

Sähköpostiosoite: [email protected].

Sivuston kartta