Tarjous tehdä sopimus verkkosivustosta ja palveluista.

Julkaistu:28 joulukuun 2020 Päivitetty:10 tammikuun 2024

Revieweek™.

Joulukuun kahdeksastoista päivästä vuonna kaksituhattakaksikymmenes.

Revieweek™-palvelua koskevien tietojen alustava tarkastelu, jotka ovat julkisesti saatavilla verkkosivustolla. https://fi.revieweek.com/tämän verkkosivuston sivujen käyttäminen merkitsee täydellistä ja ehdotonta suostumustasi lisenssisopimuksen ehtoihin ja näin ollen myös tämän tarjouksen ehtoihin kokonaisuudessaan. Jos et aio kunnioittaa tekijänoikeuksia, yksinoikeuksia henkisen toiminnan tuloksiin ja yksilöintikeinoihin (ohjelmistot, verkkosivuston visuaalinen ja informatiivinen suunnittelu ja sisältö, tavaramerkki jne.), pyydämme sinua lopettamaan tämän verkkosivuston käytön.

Revieweek™ julkaisemalla verkkosivustolla https://fi.revieweek.com/ osoittaa tämän tarjouksen (jäljempänä ’tarjous’) sopimuksen tekemisestä mille tahansa oikeushenkilölle tai yksityishenkilölle, joka sisältä kaikki lisenssisopimuksen ja palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen (sekasopimus) keskeiset ehdot, ja ilmaisee hallinnon tahdon tehdä sekasopimuksen tarjouksessa määritellyin ehdoin minkä tahansa oikeushenkilön ja yksityishenkilön kanssa, joka vastaa jäljempänä (käyttäjä).

1. TERMIITTI JA MÄÄRITELMÄT

1.1 Osapuolet ovat sopineet, että tarjouksessa seuraavilla termeillä ja määritelmillä on seuraava merkitys:

 • ”Tarjous”. – tämä tarjous, joka sisältä kaikki maksullisia palveluja koskevan sopimuksen ja lisenssisopimuksen (sekasopimus) keskeiset ehdot, ilmaisee hallinnon tahdon tehdä sekasopimus tarjouksessa määritellyin ehdoin minkä tahansa oikeushenkilön ja yksityishenkilön kanssa, joka vasta tarjoukseen. Jäljempänä tarjouksella tarkoitetaan myös itse sopimusta.
 • ”Sopimus.” – sekasopimus, joka sisältä palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen ja lisenssisopimuksen olennaiset ja muut ehdot ja joka tunnustetaan tehdyksi sillä hetkellä, kun hallinto vastaanottaa hyväksymisilmoituksen, eli sillä hetkellä, kun kävijä alkaa käyttää Palvelun tietoja ja palveluja, mukaan lukien alustava tutustuminen Palvelua koskeviin tietoihin, jotka ovat julkisesti saatavilla verkkosivustolla.  Verkkoarvostelut | Revieweek (revieweek.com)rekisteröityminen palveluun, palveluiden maksaminen.
 • ”Hyväksyminen” – minkä tahansa yhteisön tai yksityishenkilön vastaus hyväksyä tarjous täysin ja ehdoitta, joka annetaan aloittamalla minkä tahansa revieweek™-palvelun tietojen tai palvelun käyttö osoitteessa  https://fi.revieweek.com/.
 • ”Hallinto. – omistaa ja pitää tekijänoikeudet yksinoikeudella palveluun, jonka kautta se tarjoaa palveluja, ja kaikkeen palvelujen tarjoamisessa käytettyyn materiaaliin (arvostelut, valokuvat, suunnitteluelementit jne.).
 • ”Käyttäjä. – kuka tahansa oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka on osoittanut kiinnostuksensa palvelua ja palveluita kohtaan kirjautumalla verkkososivustolle. https://fi.revieweek.com/.
 • ”Yrityskäyttäjä”, ”Yritys” – Käyttäjä (oikeushenkilö, yksityisyrittäjä, ammatinharjoittaja), joka harjoittaa yritystoimintaa eli itsenäistä, riskiperusteista toimintaa, jonka tavoitteena on järjestelmällinen voiton tavoittelu omaisuuden käytöstä, tavaroiden myynnistä, työn tekemisestä tai palvelujen tarjoamisesta. Se voi olla valmistaja, esiintyjä, myyjä, valmistajan (myyjän) valtuuttama organisaatio tai valmistajan (myyjän) valtuuttama yksittäinen yrittäjä, maahantuoja, tavaroita (palveluja) koskevien tietojen kokoajan omistaja. Esimerkiksi ruoan toimituspalvelut, verkkokoulutus, auton- tai lipunvuokraus, työnhaku verkossa, luottolaitosten ja niiden tuotteiden luokitukset (rahalaitosten, lainojen, luotto- ja pankkikorttien luokitukset).
 • ”Kuluttaja”. – Käyttäjä on luonnollinen henkilö, joka aikoo tilata tai ostaa tai joka tilaa, ostaa tai käyttää tavaroita (töitä, palveluja) yksinomaan henkilökohtaisiin, perheeseen, kotitalouteen tai muihin tarpeisiin, jotka eivät liity liiketoimintaan. Se on myös kuluttaja.
 • ”Palvelu, Verkkosivusto – nimeltään revieweek™, ohjelmisto palvelujen tarjoamiseksi (tietojen vaihto hallinnon ja käyttäjien välillä valmajistista, esiintyjistä, maahantuojista, myyjistä, tiedonkeruuyhteisöjen omistajista, valmistajan (myyjän) valtuuttamista tai valmistajan (myyjän) valtuuttamista organisaatioista, yksittäisistä yrittäjistä, heidän tavaroistaan, palveluistaan ja teoksistaan, mainostamisesta ja tavaroiden, teosten ja palvelujen etsimisestä), johon hallinto tarjoaa tilapäisesti pääsyn käyttäjälle osoitteessa https://fi.revieweek.com/. Se on monimutkainen esine, jonka luomisen hallinto on järjestänyt. Suunniteltu toimimaan tietokoneissa, älypuhelimissa, tableteissa ja muissa käyttäjän laitteissa, jotka on suunniteltu eri alustoille. Siihen sisältyy käyttäjän henkilökohtainen tili, verkkosivusto. https://fi.revieweek.com/tietokannat, ohjelmistokoodit, taitotieto, algoritmit, muotoiluelementit, fontit, logot sekä teksti, grafiikka ja muuu aineisto, tiedot, tekstit, grafiikka, kuvat, valokuvat, ääni- ja videomateriaalit ja muut henkisen toiminnan tulokset. Yksinoikeudet Palveluun ja sen osiin kuuluvat Hallinnolle, joka on laillinen haltija tai lisenssinhaltija lain, sopimuksen tai muun transaktion perusteella. Käyttäjä pääsee käyttämään palvelun ominaisuuksia maksuttoman rekisteröitymisen jälkeen valitun hinnaston puitteissa.
 • ”Palvelut. – Hallinnon palvelut, jotka liittyvät palvelun käyttöoikeuden tarjoamiseen lisensisopimuksen nojalla, tiedotus- ja mainospalvelut.
 • ”Tariffi.” – Käyttäjän valitseman Palvelun ominaisuuksien käyttöoikeuden määrä, joka myönnetään palautettavana tai ei-palautettavana. Yksityiskohtainen kuvaus tariffeista on saatavissa verkkosivujen osoitteessa: https://fi.revieweek.com/prices/.
 • ”Sisältö” – Käyttäjän saatavilla oleva Palveluaineisto.
 • ”Käyttäjien luoma sisältö” – tiedot, kommentit, palaute, arvostelut tai muu materiaali, jonka Käyttäjä julkaisee Sivustolla Rekisteröitymisen jälkeen. Oikeudet käyttäjsisällön ei-yksinomaiseen, ikuiseen, peruuttamattomaan, alueellisesti rajoittamattomaan, vapaaseen tai kaupalliseen käyttöön (julkaiseminen, esittäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, johdannaisteosten luominen) siirtyvät hallinnolle siitä hetkestä lähtien, kun sisältö on julkaistu sivustolla.
 • ”Yleiskatsaus, kommentti, «Suosittelu.” – teos, jonka ylläpito tai käyttäjä on luonut nimenomaan palvelussa käytettäväksi ja joka on tekijänoikeuden kohteena. 
 • ”Rekisteröinti. – menettely, jonka aikana Käyttäjä antaa todelliset tiedot senestään hallinnon hyväksymässä muodossa sekä luo käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteröinti katsotaan suoritetuksi vasta, kun käyttäjä on suorittanut onnistuneesti kaikki sen vaiheet, mukaan lukien henkilökohtaisen alueen aktivointi, joka tapahtuu klikkaamalla käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja (tai) matkapuhelinnumeroon lähetettyä yksilöllistä koodia. Rekisteröitymisen sijasta palvelu voi ehdottaa kolmannen osapuolen verkkopalvelun kautta tapahtuvaa alustavaa valtuutusta, jonka tuloksena käyttäjä yksilöivä tuniste siirretään hallinnolle. Samaa Käyttäjä ei voi rekisteröidä Palveluun useammin kuin kerran. Rekisteröitymisen aikana Käyttäjä valitsee Käyttäjän nimen, joka näytetään, kun käyttäjä kirjoittaa Arvosteluja ja kommentteja tai luo muuta Käyttäjän sisältöä. Käyttäjänimi ei saa olla loukkaava eikä se saa sisältä kolmansia osapuolia koskevia piirteitä, mukaan lukien kuuluisien henkilöiden nimet tai henkilönimet, joihin käyttäjällä ei ole oikeuksia. Käyttäjä takaa, että hänen käyttäjtunnuksensa ei loukkaa mitään kolmansien osapuolten oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeudet).
 • ”Merkki.” – yksilöllinen merkkijono, joka tunnistaa käyttäjän kolmannen osapuolen verkkopalvelujen tileillä (Microsoft Authenticator, Google Authorisation, sosiaaliset verkostot, Google Play, Apple AppStore ja muut). Merkki mahdollistaa valtuutetun yhteyden muodostamisen palveluun käyttämällä valtuutusta kolmannen osapuolen verkkopalvelujen kautta.
 • ”Yksityinen toimisto”, ”Tili” – rekisteröityneen Käyttäjän konfiguroitavissa oleva virtuaalinen työasema Palvelussa, jossa Käyttäjä erityisesti kommunikoi Hallinnon ja muiden Käyttäjien kanssa, jonka kautta hän tilaa Palveluja, mainostaa tavaroitaan, töitään ja palvelujaan, etsii tavaroita, töitä ja palveluja, ja johon Käyttäjä pääsee tunnistauduttuaan tunnuksillaan (käyttäjätunnus ja salasana). Käyttäjällä voi olla enintään yksi myAlpari. Käyttäjän nimeä voi muuttaa vain hallinto. Jos haluat muuttaaa käyttäjän nimen, ota yhteyttä hallintoon osoitteessa .
 • ”Valtuutus. – menettely, jossa Käyttäjä syöttä käyttäjtunnuksensa ja salasanansa Palvelun käyttöliittymässä oleviin kenttiin tunnistaakseenen ja todentaakseen valtuutensa käyttä henkilökohtaista aluetta ja Palvelun toimintoja.
 • ”Tarkastus.” – Käyttäjän syöttämien tietojen tunnistaminen ja vahvistaminen varmistamalla, että rekisteröitymisen yhteydessä annettu sähköpostiosoite tai puhelinnumero kuuluu käyttäjälle.
 • «Персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу («субъект персональных данных»); идентифицируемое физическое лицо – это лицо, которое может быть идентифицировано прямо или косвенно, в частности, посредством ссылки на идентификатор, такой как имя, фамилия, отчество (при наличии), идентификационный номер, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские реквизиты, год, месяц, дата и место рождения, адрес, адрес электронной почты, телефонный номер, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, метаданные, которые передаются Администрации в процессе использования Сервиса с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения (в том числе данные о местоположении, HTTP-заголовки, IP-адрес, данные файлов «cookie», информация о браузере Пользователя, технические характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к Сервису, адреса запрашиваемых страниц Сервиса и иная подобная информация), один или несколько характерных для указанного лица физических, физиологических, генетических, духовных, экономических, культурных факторов или ссылаясь на факторы социальной идентичности.
 • ”Tilastot” – tiedot palvelun käytöstä ja sen joidenkin elementtien (ikkunat, dialogit, interaktiiviset elementit, verkkosivut, kehykset, sisältö jne.) selaamisesta ja/tai käytöstä, jotka on kerätty laskureiden, evästeiden, verkkomajakoiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
 • ”Laskuri.” – osa palvelua, tietokoneohjelma, joka käyttä evästeiden analysoinnista ja kyseisen sovelluksen tilasto- ja henkilötietojen keräämisestä vastaavaa koodia. Hallinto voi käyttää sekä omia että kolmansien osapuolten rajoitetun lisenssin (lisenssisopimuksen) nojalla tarjoamia laskureita, kuten Google Analytics, Google Firebase, Yandex.AppMetrika ja muita vastaavia laskureita. Laskurit keräävät henkilötietoja persoonattomassa muodossa.
 • ”IP-osoite” – IP-pohjaisen tietoverkon numerointiresurssin (RFC 791) numero, joka yksilöi yksiselitteisesti tilaajan päätelaitteen (tietokone, älypuhelin, tabletti, muu laite) tai käyttäjälle kuuluvan viestintälaitteen, kun se tarjoaa telemaattisia viestintäpalveluja, mukaan lukien päääsy Internetiin, ja joka on osa tietojärjestelmää.
 • ”HTTP-otsikko” – HTTP-sanomassa oleva merkkijono, joka sisältä kaksoispisteellä erotetun nimiarvoparin. HTTP-otsikon muoto noudattaa RFC 822:ssa kuvattua yleistä ARPA-verkon tekstiviestien otsikkomuotoa.
 • ”Käteistä.” – Käyttäjän laitteessa oleva välivarastointipaikka palvelusta vastaanotetuille tiedoille, joita todennäköisesti käytetään välimuistista paljon nopeammin kuin alkuperäisten tietojen hakeminen etälähteestä (esim. etäpalvelimelta tai verkkosivustolta).
 • ”Evästeet”, ”evästeet”. – pieni tietomäärä, jonka verkkopalvelin lähettää ja joka tallennetaan käyttäjän laitteeseen, johon laskuri on asennettu. Evästeet sisältävät pieniä tekstinpätkiä, ja niitä käytetäään tallentamaan tietoja selaimen toiminnasta. Niiden avulla voit tallentaa ja hakea tunnistetietoja ja muita tietoja tietokoneisiin, älypuhelimiin, puhelimiin ja muihin laitteisiin. Evästeiden määrittelyt on kuvattu RFC 2109:ssä ja RFC 2965:ssä. Samaan tarkoitukseen käytetäään myös muita tekniikoita, kuten selainten tai laitteiden tallentamia tietoja, laitteisiin liittyviä tunnisteita ja muita ohjelmistoja. Tässä tarjouksessa kaikkia näitä tekniikoita kutsutaan ”evästeiksi”.
 • ”Verkkomajakat” – sähköisessä muodossa olevat kuvat (yhden pikselin (1×1) tai tyhjät GIF-kuvat). Verkkomajakoiden avulla hallinto voi tunnistaa tietyntyyppisiä tietoja käyttäjän laitteesta, kuten evästeet, sivun katselun aika ja päivämäärä sekä sen sivun kuvaus, johon verkkomajakka on sijoitettu.
 • ”Sanansaattaja.” – Tietojärjestelmä ja/tai tietokoneohjelma (mobiilisovellus, verkkopalvelu, verkkosovellus jne.), joka on suunniteltu ja/tai jota käytetään Internetin käyttäjien sähköisten viestien vastaanottamiseen, lähettämiseen, toimittamiseen ja/tai käsittelyyn (esim. Skype, WhatsApp, Viber jne.).
 • ”Checksum”. – jokin matemaattinen arvo (symbolisarja), joka lasketaan tietueesta tiettyä algoritmia soveltamalla ja jota käytetään tarjouksessa sähköisten tiedostojen eheyden (aitouden) tarkistamiseen niiden siirron tai tallennuksen aikana. Tarjousta varten tarkistussummat lasketaan ja tarkistetaan MD5- ja SHA256-algoritmeilla.

1.2 Osapuolet tulkitsevat kaikkia muita tarjouksen tekstissä käytettyjä termejä ja määritelmiä lakien, kansainvälisten Internet-standardointintielen voimassa olevien suositusten (RFC) ja Internetissä sovellettavien tavanomaisten termejä koskevien tulkintasääntöjen mukaisesti.

1.3 Termejä ja määritelmiä voidaan käyttää yksikössä tai monikossa asiayhteydestä riippuen, ja termien kirjoitusasua voidaan käyttää joko isoilla tai pienillä kirjaimilla.

1.4 Tarjouksen otsikot (kohdat) ja ulkoasu on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan tutustumista, eikä niillä ole kirjaimellista oikeudellista merkitystä.

2. SOPIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

2.1. Tarjous sitoo hallintoa siitä hetkestä alkaen, kun käyttäjä on vastaanottanut sen. Jos ilmoitus tarjouksen peruuttamisesta vastaanotetaan aikaisemmin tai samanaikaisesti itse tarjouksen kanssa, tarjousta ei katsota vastaanotetuksi.

2.2 Hallinto ei voi peruuttaaa vastaanottajan vastaanottamaa tarjousta ennen kuin se on julkaistu verkkosivustolla. https://fi.revieweek.com/ uusi tarjous tai tieto siitä, että hallinto ei aio tehdä sopimusta julkisella tarjouksella tulevaisuudessa.

2.3 Käyttäjä vastaa hyväksymällä tarjouksen täysin ja ehdoitta (Hyväksyminen) aloittamalla ”Revieweek™ -nimisen palvelun tietojen ja palvelujen käytön Internet-osoitteessa: https://fi.revieweek.com/. Tutustu verkkosivuston sivuilla oleviin tietoihin https://fi.revieweek.com/ on hyväksyntä.

2.4. Hyväksyminen tarkoittaa sitä, että Käyttäjä on tietoinen kaikista Sopimuksen ehdoista, hyväksyy ne täysin ja ehdoitta Tarjouksen tekstissä esitetyllä tavalla ja hyväksyy ne. Käyttäjälle ilmoitetaan, että Hyväksyminen tarkoittaa sopimuksen tekemistä tarjouksessa ilmoitettujen ehtojen mukaisesti.

2.5. Hallinnon sähköpostiviestiin lähetetetty vastaus, jossa pyydetään suostumaan sopimuksen tekemiseen muilla kuin tarjouksessa ehdotetuilla ehdoilla, ei ole hyväksyntää. Tällainen vastaus katsotaan hyväksynnän hylkäämiseksi ja samalla uudeksi tarjoukseksi.

2.6. Perussopimus katsotaan päättyneeksi sillä hetkellä, kun hallinto on vastaanottanut hyväksynnän, eli sillä hetkellä, kun hallinto on saanut tietää Palvelun tietojen ja palveluiden käytön alkamisesta (esim. määrittämällä Käyttäjän IP-osoitteesta se, että Käyttäjä on kirjautunut verkkosivuston sivulle).

2.7. Jos ilmoitus hyväksynnän peruuttamisesta saapuu hallinnon sähköpostiosoitteeseen ennen hyväksyntää tai samanaikaisesti hyväksynnän kanssa, hyväksyntää ei katsota vastaanotetuksi hallinnossa.

2.8 Sopimus katsotaan tehdyksi, jos hallinto vastaanottaa hyväksymisilmoituksen ennen sen julkaisemista verkkosivustolla. https://fi.revieweek.com/ uusi tarjous tai tieto siitä, että hallinto ei aio tehdä sopimusta julkisella tarjouksella tulevaisuudessa.

2.9 Sopimus tulee voimaan sen tekemisestä, ja se on voimassa toistaiseksi.

2.10. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään kymmenen (10) kalenteripäivää etukäteen.

2.11. Jos jokin sopimuksen lauseke osoittautuu täytäntönpanokelvottomaksi eikä sitä voida soveltaa osapuolten välisiin oikeussuhteisiin, sitä on tulkittava asuinmaassa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ottaen huomioon osapuolten alkuperäiset edut, ja sopimuksen muu osa on edelleen voimassa.

3. LISENSSISOPIMUKSEN EHDOT

3.1 Hallinnolla, jolla on yksinoikeus henkisen toiminnan tulokseen (Palvelu) ja yksilöintikeinoihin (tavaramerkki ja palvelumerkki, kaupallinen nimitys), on oikeus käyttä kyseistä tulosta tai kyseisiä keinoja harkintansa mukaan millä tahansa tavalla, joka ei ole ristiriidassa lain kanssa. Hallinto voi luovuttaaa yksinoikeuden henkisen toiminnan tulokseen tai yksilöintikeinoon.

3.2 Hallinto voi harkintansa mukaan sallia tai kieltää muita, mukaan lukien Käyttäjät, käyttämästä henkisen toiminnan tulosta tai yksilöintikeinoja. Kiellon puuttumista ei katsota suostumukseksi (luvaksi).

3.3 Käyttäjät eivät saa käyttä kyseistä henkistä omaisuutta tai yksilöintikeinoja. ilman hallinnon suostumustaHenkisen toiminnan tuloksen tai yksilöintikeinojen käyttö on laitonta, jos se tapahtuu ilman hallinnon suostumusta. Henkisen toiminnan tuloksen tai yksilöintikeinojen käyttö, jos se tapahtuu ilman hallinnon suostumusta, on laitonta ja johtaa maan lainsääädännössä säädettyyn vastuuseen, lukuun ottamatta tapauksia, joissa maan lainsäädäntö sallii henkisen toiminnan tuloksen tai yksilöintikeinojen käytön muiden henkilöiden kuin hallinnon toimesta ilman sen suostumusta.

3.4 Hallinto voi luovuttaa yksinoikeutensa henkisen toiminnan tulokseen tai yksilöintikeinoon millä tahansa tavalla, joka ei ole ristiriidassa lain ja yksinoikeuden sisällön kanssa, mukaan lukien myöntämällä käyttäjälle oikeuden käyttä kyseistä henkisen toiminnan tulosta tai yksilöintikeinoa sopimusrajoissa (lisenssisopimus).

3.5 Lisenssisopimuksen tekeminen ei johda yksinoikeuden siirtymiseen käyttäjälle.

3.6 Lisenssisopimuksen mukaan toinen osapuoli, hallinto, yksinoikeuden haltijana henkisen toiminnan tulokseen tai yksilöintikeinoon, antaa toiselle osapuolelle, käyttäjälle, oikeuden käyttä kyseistä tulosta tai keinoa sopimuksessa määrärtyissä rajoissa.

3.7 Käyttäjä saa käyttää henkisen toiminnan tulosta tai yksilöintikeinoja vain näiden oikeuksien rajoissa ja linssisopimuksessa määrätyllä tavalla. Käyttäjälle ei katsota myönnetyn oikeutta käyttää henkisen toiminnan tulosta tai yksilöintikeinoja, joita ei ole nimenomaisesti mainittu lensisopimuksessa.

3.8 Henkisen toiminnan tuloksen tai yksilöintikeinon käyttöoikeuden myöntäminen lisenssisopimuksella ei edellytä valtion rekisteröintiä, ellei laissa toisin säädetä.

3.9. Lisenssisopimuksen voimassaoloaika ei saa ylittää hallinnon yksinoikeuden voimassaoloaikaa henkisen toiminnan tulokseen tai yksilöintikeinoon ja sen on oltava yhtä pitkä kuin tämän sopimuksen voimassaoloaika. Jos yksinoikeus lakkaa, lisenssisopimus päättyy.

3.10. Käyttäjä sitoutuu lisenssisopimuksen mukaisesti maksamaan hallinnolle sopimuskorvauksen, joka sisältyy alun perin palvelujen hintaan.

3.11. Hallinto myöntää käyttäjälle länsisopimuksella oikeuden käyttä henkisen toiminnan tulosta eli palvelua.

3.12 Palvelu, sen sisältö, osat ja yksittäiset osat (mukaan lukien mutta ei rajoittuen ohjelmistoihin, verkkosivustoihin, tietokantoihin, ohjelmointikoodeihin, tietotaitoon, algoritmeihin, muotoiluelementteihin, fontteihin, logoihin, tekstiin, grafiikkaan ja muihin materiaaleihin) ovat kansainvälisen lainsäädännön suojaamaa immateriaalioikeutta, jonka käyttö on sallittua vain Hallinnon luvalla. Hallinto omistaa yksin kaikki oikeudet Palveluun ja sen sisältöön, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet, patenttioikeudet ja muut oikeudet. Nämä oikeudet eivät siirry käyttäjälle omistusoikeudella. Oikeudet käyttäjsisällön ei-yksinomaiseen, ikuiseen, peruuttamattomaan, alueellisesti rajoittamattomaan, vapaaseen tai kaupalliseen käyttöön (julkaiseminen, esittäminen, jäljentäminen, muuttaminen, johdannaisteosten luominen) siirtyvät hallinnolle siitä hetkestä lähtien, kun sisältö on julkaistu sivustolla.

3.13. Henkisen toiminnan tuloksen tai yksilöintikeinojen käyttämisestä muulla kuin lisenssisopimuksessa määrätyllä tavalla tai sopimuksen päättyessä tai muuten kuin käyttäjän sopimuksessa myönnettyjen oikeuksien puitteissa määrätään sakko, jonka suuruus on ____________________ (_____________) USD hallinnon hyväksi, ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä. Jos tällaisen tuloksen ja keinon laiton käyttö on edistänyt loukkaajan voittoa, loukkaajan on maksettava hallinnolle sakkoa, jonka määrä on ___ % loukkaajan sellaisten tavaroiden (teosten, palvelujen) myynnistä saamista tuloista, joihin liittyy hallinnon loukattuja teollis- ja tekijänoikeuksia, koko siltä ajalta, jona se on käyttänyt tällaista tulosta ja keinoa, ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä.

3.14. Käyttäjän henkisen toiminnan tuloksen oikeudet, menetelmät ja käyttörajoitukset:

3.14.1. Käyttäjällä on oikeus käyttä henkisen toiminnan tulosta yksinkertaisella (ei-yksinomaisella) lisenssillä ilman alueellisia rajoituksia – samalla kun hallinnolla on oikeus myöntää lisenssejä muille henkilöille.

3.14.2. Palvelun sisältöä tai sen osia saa kopioida vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, ellei hallinnoinnin kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu tai ellei laki sitä salli.

3.14.3 MyAlparin käyttö on vain rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä rajoittamattomalla määrällä vastaanottolaitteita ilman alueellisia rajoituksia.

3.14.4 Käyttäjä saa käyttä palvelua vain laillisiin tarkoituksiin ja laillisin keinoin ottaen huomioon asuinmaansa lait ja kansainväliset määräykset.

3.14.5 Käyttäjältä kielletään kaikki toimet, joiden tarkoituksena on saada luvaton päääsy Palvelun resursseihin, henkilökohtaisiin tileihin ja muihin muihin Käyttäjien tietoihin. Käyttäjä ei saa myydä, lainata ja/tai muutoin luovuttaaaa muiden Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei laki sitä vaadi.

3.14.6. Käyttäjä ei saa lähettää sähköisiä kaupallisia, mainos- tai muita massaviestejä, joita tiedon vastaanottaja ei ole hyväksynyt (pyytänyt) hallinnon teknisten resurssien kautta (”roskaposti”). Ei pidetä ”roskapostina” lähettämällä tietoja vastaanottajan suostumuksella, ja mahdollisuus peruuttaa tilaus. Sähköisillä viesteillä tarkoitetaan kaikkia sähköisessä muodossa olevia viestejä, mukaan lukien sähköpostiviestit, jotka lähetetään henkilökohtaisten tilien kautta.

3.14.7 Käyttäjä ei saa osoittaa epäsopua, vihamielisyyttä, epäkohteliaisuutta, epäkohteliaisuutta ja provokaatiota Palvelun käyttäjiä ja kolmansia osapuolia kohtaan keskustella heidän henkilökohtaisista, ulkoisista ja liiketoiminnallisista ominaisuuksista (lukuun ottamatta kohteliasta keskustelua ylläpidon liiketoiminnallisista ominaisuuksista), harjoittaa poliittista propagandaa ja kiihotusta, mainostaa aseita, alkoholia ja huumeita sekä levittää muuta tietoa, joka on kielletty laissa ja kansainvälisessä oikeudessa. Jos haluat lisätietoja siitä, mitä tietoja on kiellettyä julkaista palvelussa, ota yhteyttä osoitteeseen. https://fi.revieweek.com/rules/.

3.14.8. Käyttäjä ei saa vahingoittaa Palvelua, sen osia tai sisältöä sen käytön aikana, eikä myöskään ylläpidon tai muiden Palvelua tarjoavien henkilöiden laitteistoja, ohjelmistoja tai isäntäkoneita.

3.14.9. Käyttäjä ei saa (mukaan lukien ei saa antaa kenenkään muun tehdä) muutoksia, luoda johdannaisteoksia, purkaa Palvelua komponenttikoodeihin, tehdä käänteistä suunnittelua, dekompiloida tai muulla tavoin yrittä saada Palvelun tai sen osan lähdekoodia, ellei siihen ole ylläpidon kirjallista lupaa. Muussa tapauksessa Käyttäjä on täysin vastuussa tällaisista toimista, kuten sopimuksessa ja sovellettavassa laissa määrätään.

3.14.10. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan hallinnolle kaikki tappiot, joita hallinnolle aiheutuu siitä, että käyttäjä käyttä palvelua tämän tarjouksen ja kolmansien osapuolten oikeuksien (mukaan lukien immateriaalioikeudet, tiedot jne.) vastaisesti.

3.14.11. Käyttäjä hyväksyy, että käyttäjän laitteen IP-osoite tallennetaan hallinnon teknisillä keinoilla, ja laittomien toimien tapauksessa, mukaan lukien toimet, jotka loukkaavat kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, hallinnon teknisillä keinoilla IP-osoitteeksi määritellyn laitteen omistaja on vastuussa näistä laittomista toimista.

3.15. Käyttäjän yksilöintikeinojen käytön menetelmät ja rajoitukset:

3.15.1 Kukaan ei saa ilman hallinnon lupaa käyttä hallinnon tavaramerkkiä muistuttavia merkintöjä tavaroissa, joiden merkitsemistä varten tavaramerkki on rekisteröity, tai samankaltaisissa tavaroissa, jos tällainen käyttö aiheuttaisi sekaannusvaaran.

3.15.2. Tavarat, etiketit, tavarapakkaukset, joihin on laittomasti sijoitettu sekoitettavissa oleva tavaramerkki tai sekoitettavissa oleva merkintä, ovat väärennöksiä. Hallinnolla on oikeus vaatia laittomasti käytetyllä tavaramerkillä tai sen kanssa sekoitettavissa määrin samankaltaisella nimityksellä varustettujen väärennettyjen tavaroiden, etikettien ja tavarapakkausten poistamista liikenteestä ja tuhoamista loukkaajan kustannuksella. Jos tällaisten tavaroiden saattaminen liikkeeseen on yleisen edun kannalta välttämätöntä, hallinnolla on oikeus vaatia laittomasti käytetyn tavaramerkin tai sen kaltaisen tavaramerkin poistamista väärennetyistä tavaroista, etiketeistä ja tavarapakkauksista loukkaajan kustannuksella siinä määrin kuin se aiheuttaa sekaannusta. Henkilö, joka on loukannut yksinoikeutta tavaramerkkiin suorittaessaan työtä tai tarjotessaan palveluja, on velvollinen poistamaan tavaramerkin tai sen kanssa sekoitettavissa määrin samankaltaisen nimityksen tällaiseen työhön tai palvelujen tarjoamiseen liittyvästä aineistosta, mukaan lukien asiakirjat, mainokset ja kyltit.

3.15.3 Tavaramerkin yksinoikeutta ei loukkaa se, että muut käyttävät kyseistä tavaramerkkiä sellaisten tavaroiden osalta, jotka hallinto on saattanut siviilikäyttöön alueella suoraan tai sen suostumuksella.

3.15.4. Tavaramerkkisäännöksiä sovelletaan palvelumerkkiin eli merkkiin, jonka tarkoituksena on erottaa hallinnon suorittamat työt tai palvelut toisistaan.

3.15.5 Sellaisen kaupallisen merkinnän käyttö, joka voi johtaa harhaan siitä, kuuluuko yritys hallinnolle, erityisesti merkinnän, joka on sekoittavasti samankaltainen kuin tavaramerkki tai yksinoikeudella suojattu kaupallinen merkintä, jonka omistaa hallinto, jolla on aiemmin ollut yksinoikeus tällaiseen merkintään, on kielletty. Henkilön, joka rikkoo tätä alakohtaa, on hallinnon pyynnöstä lopetettava kaupallisen nimityksen käyttö ja korvattava hallinnolle aiheutuneet menetykset.

3.15.6. Tavaramerkkiin sisällytetty kaupallinen merkintä on suojattu tavaramerkin suojasta riippumatta.

3.16. Hallinto pidättää oikeuden:

3.16.1. pyytää käyttäjältä sähköisiä kopioita asiakirjoista käyttäjän tunnistamiseksi. Hallinnolla on myös velvollisuus antaa täsmällisiä yhteystietoja Käyttäjästä rekisteröintilaitosten tai lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä lain mukaisesti.

3.16.2. Kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamisen, petosten ja muiden laittomien toimien välttämiseksi Käyttäjä voi pyytä Käyttäjältä rekisteröintitietojensa ja antamiensa tietojen todentamista tukevia asiakirjoja, jotka Käyttäjän on toimitettava Hallinnolle 24 (kahdenkymmenenneljän) tunnin kuluessa pyynnön esittämisestä. Hallinnolla on oikeus rajoittaa Käyttäjän pääsyä Palveluun tällaisen tarkistuksen aikana.

3.16.3. jos Käyttäjä rikkoo lisenssisopimuksen ehtoja, lopettaa Käyttäjän pääsyn Palveluun (mukaan lukien estämällä pääsyn sen IP-osoitteen kautta, josta Käyttäjä on rekisteröitynyt tai jossa hän on vieraillut Sivustolla eniten) ja poistaa Käyttäjän profiilin kaikkine rekisteröintitietoineen yksipuolisesti, ilman ennakkoilmoitusta tai perusteita ja ilman minkänlaista korvausta tai hyvitystä.

3.16.4. jos Käyttäjä ei käytä Palvelua 12 (kahdentoista) peräkkäisen kalenterikuukauden ajan, irtisanoa Sopimuksen yksipuolisesti ilman tuomioistuimen päätöstä, poistaa Käyttäjän Live-tilin ja kaikki Käyttäjän rekisteröintitiedot ilman ennakkoilmoitusta, korvausta tai hyvitystä.

3.16.5 asettaa palvelun käyttöä koskevia sääntöjä, rajoituksia tai rajoituksia (teknisiä, oikeudellisia, organisatorisia tai muita) ja muuttaa niitä oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta käyttäjälle. Tapauksissa, joissa se ei ole laissa kiellettyä, tällaiset säännöt, rajoitukset ja rajoitukset voivat olla erilaisia eri käyttäjäryhmille.

3.17. Yksinoikeuden siirtyminen henkisen toiminnan tulokseen tai yksilöintikeinoon hallinnolta uudelle oikeudenhaltijalle ei ole peruste muuttaa tai irtisanoa hallinnon tekemää lisenssisopimusta.

3.18. Käyttäjän on toimitettava hallinnolle sen pyynnöstä raportteja henkisen toiminnan tuloksen tai yksilöintikeinojen käytöstä.

3.19. Lisenssisopimuksen voimassaoloaikana hallinnon on pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka voivat estää käyttäjä käyttämästä hänelle myönnettyä oikeutta käyttä henkisen toiminnan tulosta tai yksilöintikeinoja sopimuksessa määrätyissä rajoissa.

3.20. Käyttäjä voi antaa tai ylläpito voi pyytää Palveluun liittyviä tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kommentit ja ehdotukset, jotka liittyvät Palvelun tai muiden ylläpidon tuotteiden ja palveluiden toiminnallisuuden mahdolliseen luomiseen, muuttamiseen, korjaamiseen, parantamiseen tai laajentamiseen (jäljempänä ”Palvelupalaute”). Käyttäjä hyväksyyy ja hyväksyy, että kaikki tiedot, jotka Hallinto luovuttaaa Palvelupalautteen yhteydessä, katsotaan Hallinnon luottamuksellisiksi tiedoiksi, ja niitä suojellaan paljastamiselta. Käyttäjä myöntä täten Hallinnolle Palveluarvostelujen käyttöä varten ei-yksinomaisen, jatkuvan, peruuttamattoman, tekijänpalkkioista vapaan, maailmanlaajuisen oikeuden käyttä mitä tahansa Palveluarvosteluna toimitettua tietoa ja käyttä, julkaista ja paljastaa Palveluarvosteluja Hallinnon valitsemalla tavalla sekä näyttää, esittää, kopioida, luoda, välittä toisille, jotta nämä voivat luoda, käyttää, myydä ja hyödyntää Palveluarvosteluja muille. Hallinnolla on oikeus käyttää suositteluja mihin tahansa tarkoitukseen ilman rajoituksia tai minkäänlaista korvausta käyttäjälle ja sen edustajille. Käyttäjä tiedostaa, että hallinnon julkistamat palveluun liittyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan käytettäväksi mahdollisena strategiana, kehitysmenetelmänä tai palvelun toiminnallisuutena, eikä se ole hallinnon sitoumus noudattaa tiettyjä liiketoimintalinjoja, tuotantostrategiaa tai kehitysmenetelmää.

3.21. Palvelu sisältää tai saattaa sisältä tietokoneohjelmia, jotka on lisensoitu (tai alilisensoitu) Käyttäjille GNU General Public License -lisenssin tai muiden vastaavien avoimen lähdekoodin lisenssien mukaisesti, jotka muiden oikeuksien ohella sallivat Käyttäjien kopioida, muokata ja jakaa uudelleen tiettyjä tietokoneohjelmia tai niiden osia sekä käyttää lähdekoodia. Jos tällainen lisenssi sallii lähdekoodin asettamisen sellaisten käyttäjien saataville, joille tietokoneohjelma on asetettu saataville suoritettavassa binärikoodimuodossa (objektikoodi), lähdekoodi on asetettu saataville lähettämällä pyyntö hallinnon sähköpostiosoitteeseen. Jos jokin avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssi edellyttää, että hallinto myöntää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä, kopiointia tai muuttamista koskevia oikeuksia, jotka ylittävät sopimuksessa myönnetyt oikeudet, tällaiset oikeudet ovat ensisijaisia sopimuksessa määrättyihin oikeuksiin ja rajoituksiin nähden.

4. PALVELUJEN TARJOAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN EHDOT JA EDELLYTYKSET

4.1 Palvelusopimuksen mukaan hallinto sitoutuu tarjoamaan käyttäjän pyynnöstä tieto- ja pääpalveluja, ja käyttäjä sitoutuu maksamaan näistä palveluista.

4.1.1 Palvelun kautta Kuluttajilla on mahdollisuus: luoda ja julkaista Arvosteluja, Kommentteja ja valituksia ilmaistakseen mielipiteensä Yrityskäyttäjästä ja rekisteröimättömästä yrittäjästä Palvelussa, heidän tavaroistaan, töistään ja palveluistaan, myös blogissa; osallistua yrittäjien luokitukseen; lukea muiden Käyttäjien Arvosteluja, Kommentteja ja valituksia, Arvosteluja, Kommentteja ja Yleiskatsauksia Hallinnosta, myös blogissa; löytää ajankohtaista tietoa Yrityskäyttäjästä, muusta yrittäjästä, heidän tavaroistaan, töistään ja palveluistaan.

4.1.2 Yrityskäyttäjillä on palvelun kautta mahdollisuus: lukea arvosteluja, arvioita ja kommentteja tavaroista, töistä ja palveluista, mukaan lukien blogissa niiden luokitus; olla nopeasti vuorovaikutuksessa Kuluttajien kanssa vaateiden ratkaisemiseksi; tiedottaa Käyttäjille itsestään ja toiminnastaan, päivittää tällaisia tietoja; julkaista kampanjoita, bonuksia, promokoodeja, promomateriaaleja, työskennellä analytiikan, myyntisuositusten kanssa; tilata henkilökohtaisia mainospalveluja.

4.2 Yksityiskohtainen kuvaus palveluiden laajuudesta ja hinnoista on saatavilla verkkosivuston osoitteessa: https://fi.revieweek.com/prices/.

4.3 Käyttäjä suorittaa toimeksiantonsa maksamalla Palvelun tietyssä hintaluokassa tarjouksen kohdassa ”Maksumenettely” esitetyn ajan kuluessa ja menettelyn mukaisesti.

4.4. Hallinnon on:

4.4.1 Tarjoaa käyttäjälle pääsyn palvelujen piiriin käyttäjän maksaman hinnaston mukaisesti lisenssisopimuksen ehtojen mukaisesti.

4.4.2 Tarjota Yrityskäyttäjälle tämän pyynnön mahdollisuus maksaa Palvelut laskutuksen kautta myAlparin kautta tai sähköpostitse.

4.4.3. Palautus käyttäjälle, jos käyttäjä on aiemmin maksanut verkkosivuston käytöstä maksullisella hinnalla ja hakenut palautusta tarjouksen kohdassa ”Selvitysmenettely” määritellyllä tavalla.

4.4.4 Antaa kirjallisia ja suullisia selityksiä Palvelun käytöstä Käyttäjien pyynnöstä.

4.4.5 toteuttaa kaikki valtansa puitteissa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen palvelujen laadun ja keskeytymättömän tarjonnan.

4.4.6. poistaa omasta havaitsemistaan tai jonkun henkilön säännönmukaisesta ja dokumentoidusta pyynnöstä arvostelun, vastauksen, kommentin tai muulla tavoin ilmaistun ajatuksen, joka sisältää tietoja, jotka on poistettava liittovaltion lakia tai viranomaisen lainvoimaista päätöstä rikkovina. Tietojen poistamisesta kiinnostuneen henkilön on ilmoitettava viranomaispäätöksestä sivuston hallinnolle. Jos laitosalueen hallinto on osallistunut viranomaismenettelyyn, sen katsotaan olleen tietoinen kyseisen viranomaisen päätöksestä, eikä päätöstä tarvitse dokumentoida erikseen. Poistettaessa ylläpito merkitsee ”Poistettu sivuston sääntöjen rikkomisen vuoksi”. Kopiot sivuista, joilla on arvosteluja, palautetta, kommentteja tai muuten ilmaistuja ajatuksia, jotka on tehty ennen sanojen ja kuvien poistamista sivustolta, hallinto säilyttää 3 (kolme) vuotta asianomaisten osapuolten vaatimusten varalta. Sivuston ylläpito poistaa arvostelu, palaute, kommentti, muutoin ilmaistu ajatus kokonaan tai osittain, tarkoittaa henkilö, joka lähetti tällaisia tietoja, varoitus rikkomisesta sivuston sääntöjä (kaikki kysymykset poistaminen, väliaikainen pidättäminen tiedot lähetetty sivustolla ota yhteyttä kautta henkilökohtaisen kaapin tai sähköpostitse: [email protected].

4.5. Hallinnolla on oikeus:

4.5.1 Tarjota palveluja henkilökohtaisesti tai käyttämällä kolmansia osapuolia. Hallinto ei tarvitse Käyttäjän suostumusta kolmansien osapuolten käyttämiseen.

4.5.2. lähettäää yrityskättäjälle palvelujen tarjoamisen kalenterikuukauden lopussa hyväksymistodistuksen, jossa vahvistetaan palvelujen asianmukainen tarjoaminen määrältään, ehdoiltaan ja laadultaan, ja pyytää kyseistä käyttäjää allekirjoittamaan todistuksen tai kieltäytymään sen allekirjoittamisesta kirjallisesti ja perustellusti.

4.5.3 Laadi katsauksia, joissa kuvataan yrityskäyttäjien ja muiden yrittäjien työtä, tavaroita ja palveluja (onko niitä todella olemassa, miten tavaroita, töitä ja palveluja tilataan ja toimitetaan, mikä on niiden käyttäjäsopimusten sisältö, sääntelyviranomaisten tekemien tarkastusten tulokset, onko verkossa valituksia ja arvosteluja jne.)

4.5.4 Pyytää käyttäjiltä, jotka ottavat yhteyttä tai julkaisevat tietoja verkkosivustolla, henkilöllisyystodistuksia, asiakirjoja, joilla vahvistetaan heidän sanansa (esim. tavaroiden ostaminen organisaatiolta, josta käyttäjä on jättänyt palautteen, lisenssin saatavuus, valtuutetun viranomaisen päätös), sekä oikeudelliset perusteet tietojen poistamista/julkaisemista koskevalle pyynnölle liittovaltion lain normiin viitaten.

4.5.5. estää pääsyn Palveluun Käyttäjältä, joka ei ole vahvistanut henkilöllisyttän tai arvostelussa, kommentissa tai valituksessa ilmoitettuja olosuhteita (kun häntä pyydetään vahvistamaan henkilöllisyytensä), korvaamatta mainostuskustannuksia tai muita vahinkoja tai haittoja.

4.5.6. voi oman harkintansa mukaan poistaa kokonaan tai osittain tiedot, joiden katsotaan sisältävän sellaista tietoa, joka voidaan poistaa liittovaltion lain tai viranomaisen päätöksen vastaisena, joka sisältä suoraan sellaista tietoa, joka voidaan poistaa kokonaan tai osittain (esimerkiksi poistamalla vain sen osan arvostelusta, joka sisältä rivouksia).

4.5.7. tarjota käyttäjälle mahdollisuutta vaihtaa avatarinsa (”käyttäjän kuva”), joka sisältää laissa kiellettyjä tietoja (esimerkiksi kehotuksia ryöstön ja murhaan, alastomia ruumiinosia), avatariin, jossa on laillisia tietoja. Jos käyttäjä kieltäytyy hyväksymästä tällaista tarjousta, Sivuston ylläpito estä toistaiseksi kyseisen käyttäjän pääsyn sivustolle korvaamatta hänelle sivustolla mainostamisesta aiheutuneita kustannuksia tai muita tappioita tai vahinkoja.

4.5.8. Jos kyseessä on kaksinkertainen tietojen lähettäminen, jonka lähettäminen on kielletty lailla tai tuomioistuimen päätöksellä (sivuston sääntöjen rikkominen), hallinnolla on oikeus estää toistaiseksi pääsy sivustolle sen lähettäneelle henkilölle ilman, että kyseiselle henkilölle korvataan sivustolla mainostamisesta aiheutuneita kustannuksia tai muita menetyksiä, vahinkoja.

4.5.9 vaatia korvausta menetyksistä (todellisista vahingoista ja menetetyistä voitoista), joita liittovaltion lain tai viranomaisen päätöksen vastaisesti tiedot julkaisseelle henkilölle on aiheutunut tällaisen julkaisemisen seurauksena.

4.5.10. Pyytää apua lainvalvontaviranomaisilta ja muilta julkisilta viranomaisilta Käyttäjän tekemien lain ja tämän Sopimuksen rikkomusten pysäyttämiseksi, tutkimiseksi ja syytteeseen asettamiseksi.

4.6. Käyttäjä on velvollinen:

4.6.1. Maksamaan Palvelut tietyssä hintaluokassa tarjouksen kohdassa ”Maksumenettely” esitetyin päivämäärin ja menettelyin.

4.6.2. Palvelujen kalenterikuukauden lopussa yrityskäyttäjän on allekirjoitettava hallinnolta saamansa palvelun hyväksymisilmoitus, jossa vahvistetaan palvelujen asianmukainen toimittaminen määrältään, ehdoiltaan ja laadultaan, tai lähetettävä hallinnolle kirjallinen perusteltu kieltäytymisilmoitus allekirjoittamisesta.

4.6.3 Noudata tietosuojaa, mainontaa, henkilötietojen suojaa ja muita järviä.

4.6.4 5 (viiden) kalenteripäivän kuluessa vastaamaan hallinnon ja (tai) yrityskäyttäjän pyyntöön henkilöllisyysasiakirjoista ja (tai) Käyttäjän palautteen, kommenttien tai valituksen perusteella (esimerkiksi toimittamaan asiakirjoja todisteeksi tavaroiden, töiden tai palvelujen ostamisesta).

4.7. Käyttäjällä on oikeus:

4.7.1 hakea Palveluista maksettujen rahojen palautusta Tarjouksen Selvitysmenettely-osiossa esitetyllä tavalla.

4.7.2 ottaa yhteyttä hallintoon saadakseen selvityksiä Palvelun käyttöön liittyvissä asioissa myAlparin kautta tai sähköpostitse. [email protected].

4.7.3. lähettää suosituksia Palveluiden laadun parantamiseksi ylläpidolle tai sähköpostitse tai myAlparissa. Jos tällaiset suositukset eivät sisällä perusteltuja valituksia, joissa viitataan lakiin, hallinto ei ole velvollinen vastaamaan niihin eikä panemaan niitä täytäntöön.

4.7.4 Yrityskäyttäjällä on oikeus maksaa Palveluista, myös myAlparin kautta lähetettävän laskun perusteella.

4.8. Käyttäjä ei on oikeus julkaista palvelussa seuraavia tietoja:

4.8.1 Propaganda tai kiihottaminen, joka lietsoo sosiaalista, rodullista, kansallista tai uskonnollista vihaa ja vihamielisyyttä; propaganda sodan, sodan, väkivaltaisten tekojen, sosiaalisen, rodullisen, kansallisen, uskonnollisen tai kielellisen ylivallan puolesta.

4.8.2. yksityiselämä, henkilökohtaiset ja perhesalaisuudet; kirjeenvaihdon, puhelinkeskustelujen, posti-, lennätin- ja muun viestinnän salassapito.

4.8.3. Ilmaisemalla ihmisarvoa ja julkista moraalia loukkaavalla tavalla selvä epäkunnioitusta yhteiskuntaa, valtiota, maan virallisia valtiollisia symboleja, perustuslakia tai valtiovaltaa käyttäviä elimiä kohtaan.

4.8.4. jotka sisältävät kehotuksia joukkomellakoihin, ääriainesten toimintaan, osallistumista vakiintuneen järjestyksen vastaisiin (julkisiin) joukkotapahtumiin, julkisesti merkittävä harhaanjohtavaa tietoa, jota levitetään luotettavien viestien varjolla ja joka vaarantaa kansalaisten hengen ja (tai) terveyden, omaisuuden, uhkaa yleisen järjestyksen ja/tai yleisen turvallisuuden joukkomurrolla tai uhkaa puuttua elämä ylläpitäviin laitteisiin tai häiritä niitä tai häiritä niitä.

4.8.5. luottamukselliset tiedot, joihin pääsy on rajoitettu liittovaltion laeilla. Tällaisia tietoja ovat:

4.8.5.1 Valtiosalaisuudet

4.8.5.2. tiedot kansalaisen yksityiselämään liittyvistä tosiseikoista, tapahtumista ja olosuhteista, joiden perusteella hänet voidaan tunnistaa (henkilötiedot). Erityisesti on kiellettyä julkaista verkkosivustolla seuraavia tietoja https://fi.revieweek.com/ kolmansien osapuolten henkilötiedot (puhelinnumerot, asuin- tai oleskelupaikan rekisteröintiosoitteet, sähköpostiosoitteet, pankkikortin numerot, valokuvat jne.), valokuvat heidän omaisuudestaan, kolmansien osapuolten kirjeenvaihto ja neuvottelut, jotka on vastaanotettu kolmansien osapuolten avoimilta tai suljetuilta henkilökohtaisilta (ei liikesivuilta) Internetissä, heidän kanssaan käydyn yksityisen kirjeenvaihdon aikana, joka ei liity heidän liiketoimintaansa, heidän sukulaisiltaan, ystäviltään, JOS nämä kolmannet osapuolet eivät ole kirjallisesti antaneet suostumustaan tällaiseen sijoitukseen. Poikkeus: yksityishenkilön tuloveronumeroa, yksityisyrittäjän valtion päärekisterinumeroa, näiden henkilöiden sukunimeä, etunimeä ja isänimeä, oikeushenkilöiden johtajia, perustajia ja osakkaita sekä henkilöitä, joilla on oikeus toimia oikeushenkilön puolesta ilman valtakirjaa, ei käsitellä luottamuksellisina henkilötietoina. Sivuston hallinto, rekisteröitynyt sivustolla voi käyttää arvosteluja, palautetta, kommentteja, muita mielipiteenilmaisuja varten kolmansien osapuolten henkilötietoja siinä määrin, että ne eivät ylitä kolmansien osapuolten tietojen määrää, jotka sisältyvät osoitteeseen julkisesti saatavilla julkinen Tietojärjestelmät, hakemistot (esim. tuomioistuinten arkistokaapit, osoite- ja puhelinluettelot).

4.8.5.3 tutkinnan ja oikeudenkäynnin salaisuus, tiedot henkilöistä, joiden osalta on tehty pääätös valtion suojelutoimenpiteiden soveltamisesta, ja tiedot tällaisiin henkilöihin kohdistuvista valtion suojelutoimenpiteistä, jos näitä tietoja ei ole laissa luokiteltu valtiosalaisuuksi.

4.8.5.4. Virkasalaisuudet – viranomaistiedot, joiden saantia viranomaiset ovat rajoittaneet siviililain ja liittovaltion lakien mukaisesti.

4.8.5.5. Ammatilliseen toimintaan liittyvät tiedot, joiden saantia on rajoitettu maan perustuslain ja liittovaltion lakien mukaisesti (lääkärin, notaarin, asianajan salassapitovelvollisuus, kirjeenvaihdon, puhelinkeskustelujen, posti-, lennätin- tai muun viestinnän salaisuus jne.). Sivustolla julkaistuja tietoja, jotka yksityishenkilöt ovat saaneet suorittaessaan ammattitehtäviään tai organisaatiot suorittaessaan tietyntyyppistä toimintaa (ammattisalaisuus), ei saa poistaa sivustolta, ellei kyseisiä henkilöitä vaadita liittovaltion laeissa pitämäään tällaisia tietoja luottamuksellisina.

4.8.5.6 liikesalaisuus – liiketoimintaan liittyvät tiedot, joiden saantia on rajoitettu siviililain ja liittovaltion lakien mukaisesti.

4.8.5.7. tiedot keksinnön, hyödyllisyysmallin tai teollismallin luonteesta ennen niiden virallista julkaisemista.

4.8.5.8. tuomittujen henkilöiden henkilörekistereihin sisältyvät tiedot sekä oikeudellisten asiakirjojen täytäntönpanoa koskevat tiedot, muiden elinten ja virkamiesten asiakirjat, lukuun ottamatta tietoja, jotka ovat julkisesti saatavilla.

4.8.6. joka oikeuttaa tai oikeuttaa väkivallan ja/tai julmuuden sallittavuuden tai joka voiustaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen ihmisiä tai eläimiä kohtaan. Julmuutta, fyysistä ja/tai henkistä väkivaltaa kuvaavien kuvien tai kuvausten muodossa.

4.8.7. pornografisilla kuvilla, jotka ovat luonteeltaan pornografisia, joissa on alastomia henkilöitä ja jotka esitetään kuvina tai kuvauksina seksuaalisista suhteista. Poikkeus: kirjallisuus- ja taide-esineet (elokuva, teatteri, kuvataide jne.), joita julkisen vallan perustamat organisaatiot käyttävät avoimesti.

4.8.8. huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden tuotanto-, käyttö- ja viljelymenetelmistä sekä laittomasta kaupasta.

4.8.9. Itsemurhan tekotavoista ja itsemurhaan kehotuksista. 

4.8.10. Ulkomainen tiedotusväline, joka hoitaa ulkomaisen edustajan tehtäviä, ja sen määrittelemä ja/tai perustama oikeushenkilö, ilmoittamatta, että kyseiset henkilöt ovat luoneet ja/tai levittäneet tiedot.

4.8.11. Laittoman toiminnan oikeuttaminen.

4.8.12. jotka sisältävät säädytöntä kieltä, säädyttömiä ja loukkaavia kuvia, vertauksia ja ilmaisuja, mukaan lukien sukupuoleen, rotuun, kansallisuuteen, ammattiin, sosiaaliryhmään, ikään, henkilön ja kansalaisen kieleen, virallisiin valtiollisiin symboleihin (liput, vaakunat, hymnit), uskonnollisiin symboleihin, kansojen kulttuuriperintökohteisiin (historialliset ja kulttuuriset muistomerkit) ja maailmanperintöluetteloon sisältyviin kulttuuriperintökohteisiin viittaavat kuvat, vertaukset ja ilmaisut.

4.8.13. Toisen henkilön kunniaa ja arvokkuutta halventavalla tavalla ilmaistuna.

4.8.14. rohkaisu lapsiin tekemään tekoja, jotka vaarantavat heidän henkensä ja/tai terveytensä, mukaan lukien itsensä vahingoittaminen, itsemurha tai toisten ihmisten elämä ja/tai terveys, tai joiden tarkoituksena on houkutella tai muutoin saada lapset mukaan tällaisten tekojen tekemiseen.

4.8.15. Lapsia voidaan motivoida käyttämään huumausaineita, psykotrooppisia ja/tai päihdyttäviä aineita, tupakkatuotteita, nikotiinipitoisia tuotteita, alkoholi- ja alkoholipitoisia tuotteita, osallistumaan uhkapelaamiseen, prostituutioon, irtolaisuuteen tai kerjäämiseen.

4.8.16. kieltää perhearvot, edistää ei-perinteisiä seksuaalisuhteita ja ruokkii epäkunnioitusta vanhempia ja/tai muita perheenjäseniä kohtaan.

4.8.17. Alaikäisestä, joka on kärsinyt lainvastaisista teoista (laiminlyönneistä), mukaan lukien alaikäisen, hänen vanhempiensa tai muiden laillisten edustajiensa nimet, etunimet, patronyymit, valokuva- ja videokuvat, alaikäisen syntymäaika, äänitallenne hänen äänestään, asuinpaikka tai tilapäinen oleskelupaikka, opiskelu- tai työpaikka sekä muut tiedot, joiden perusteella alaikäinen voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

4.8.18. joka herättää lapsissa pelkoa, kauhua tai paniikkia, mukaan lukien kuva tai halventava kuvaus väkivallattomasta kuolemasta, sairaudesta, itsemurhasta, onnettomuudesta tai katastrofista ja (tai) niiden seurauksista.

4.8.19. jotka sisältävät tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteita tai niiden hankkimiseen tarvittavia tietoja tieto- ja televiestintäverkkojen, myös Internetin, avulla. Jos tekijänoikeuden haltija on havainnut, että tällaisia tietoja on julkaistu verkkosivustolla ilman sen lupaa tai muuta oikeusperustaa, sillä on oikeus lähettä hallinnolle lausunto tekijänoikeuden ja/tai lähioikeuksien loukkauksesta (jäljempänä lausunto). Hakemuksen voi lähettää oikeudenhaltijan lain mukaisesti valtuuttama henkilö. Hakemuksen on sisällettävä tiedot oikeuden omistajasta tai omistajan valtuuttamasta henkilöstä (jos tällainen henkilö lähettää hakemuksen), jäljempänä ’hakija’. Yksityishenkilön osalta – täydellinen nimi, passitiedot (sarja ja numero, myöntämispäivä), yhteystiedot (puhelin- ja (tai) faksinumerot, sähköpostiosoite); oikeushenkilön osalta – nimi, sijainti ja osoite, yhteystiedot (puhelin- ja (tai) faksinumerot, sähköpostiosoite); tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohdetta koskevat tiedot, jotka on sijoitettu sivustolle ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa tai muuta oikeusperustaa; maininta sivuston sivusta, jolle tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohdetta koskevat tiedot tai niiden saamiseksi tieto- ja televerkkojen avulla tarvittavat tiedot on sijoitettu ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa tai muuta oikeusperustaa; maininta siitä, että tekijänoikeuden haltijalla on oikeudet tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteeseen, joka on sijoitettu sivustolle ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa tai muuta oikeusperustaa; maininta siitä, että tekijänoikeuden haltijalla ei ole lupaa sijoittaa tietoja, jotka sisältävät tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteen, tai tietoja, jotka ovat tarpeen niiden saamiseksi tieto- ja televiestintäverkkoja käyttäen; hakijan suostumus henkilötietojensa käsittelyyn (jos hakija on luonnollinen henkilö). Jos hakemuksen jättäessä valtuutettu henkilö, hakemukseen on liitettävä jäljennös (kirjallisessa tai sähköisessä muodossa olevasta) asiakirjasta, jossa todistetaan hänen valtuutensa. Jos hakemuksessa havaitaan puutteellisia tietoja, epätarkkuksia tai virheitä, hallinto voi ilmoittaa hakijalle 24 (kahdenkymmenenneljän) tunnin kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta annettujen tietojen selventämiseksi. Tämä ilmoitus voidaan lähettää hakijalle kerran. Hakijan on kahdenkymmeneljän (24) tunnin kuluessa tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta ryhdyttävä toimenpiteisiin puuttuvien tietojen täyttämiseksi, epätarkkuuksien ja virheiden korjaamiseksi ja tarkistettujen tietojen lähettämiseksi hallinnolle. Hallinto poistaa tällaiset tiedot kahdenkymmenenneljän (24) tunnin kuluessa siitä, kun hakija on vastaanottanut hakemuksen tai tarkennetut tiedot. Poikkeus: Jos hallinnolla on todisteita, jotka vahvistavat tekijänoikeuden ja (tai) lähioikeuksien kohteen sisältävien tietojen tai niiden hankkimiseen tieto- ja televerkkojen avulla tarvittavien tietojen julkaisemisen laillisuuden, hallinnolla on oikeus olla ryhtymättä edellä mainittuihin toimenpiteisiin, ja sen on lähetettävä hakijalle ilmoitus hakemuksesta todisteineen. Näitä sääntöjä sovelletaan yhtä laikeudenhaltijaan kuin lisenssinsaajaan, joka on saanut yksinoikeuslisenssin tekijänoikeuden ja/tai lähioikeuksien kohteeseen.

4.8.20. sellaisen tuotteen mainonta, jonka mainonta on tällä tavoin kielletty, tiettynä aikana tai tietyssä paikassa, jos se toteutetaan sellaisen toisen tuotteen mainonnan varjolla, jonka tavaramerkki tai palvelumerkki on identtinen tai sekoitettavissa oleva samankaltainen sen tuotteen tavaramerkin tai palvelumerkin kanssa, jonka mainontaan sovelletaan asiaankuuluvia vaatimuksia ja rajoituksia, sekä tällaisen valmistajan tai myyjän mainonnan varjolla.

4.8.21. Negatiivisen asenteen muodostaminen henkilöihin, jotka eivät käytä mainostettuja tavaroita, tai tällaisten henkilöiden tuomitseminen.

4.8.22. Maininta siitä, että mainoksen kohde on valtion tai paikallisviranomaisten tai niiden virkamiesten hyväksymä.

4.8.23. Tupakanpolton tai nikotiinipitoisten tuotteiden nauttimisen tai alkoholijuomien nauttimisen prosessien osoittaminen.

4.8.24. Lääketieteellisen ja farmaseuttisen henkilökunnan kuvien käyttäminen.

4.8.25. maininta siitä, että mainostetut tavarat on tuotettu käyttäen ihmisalkion kudosta.

4.8.26. Viittaus mainonnan kohteen terapeuttisiin ominaisuuksiin eli myönteiseen vaikutukseen sairauden kulkuun, lukuun ottamatta viittauksia lääkkeiden, lääketieteellisten palvelujen, mukaan lukien ennaltaehkäisy-, diagnosointi-, hoito- ja lääkinnällisen kuntoutuksen menetelmät, sekä lääkinnällisten laitteiden mainonnassa.

4.8.27. Ilman olennaisia tietoja mainostetusta tuotteesta, sen osto- tai käyttöehdoista, jos tämä vääristä tietojen merkitystä ja johtaa mainoksen kuluttajia harhaan.

4.8.28. Ilmoittamatta mainonnan kohteen arvoa ruplina.

4.8.29. Alaikäisten suojelemiseksi luottamuksen väärinkäytöltä ja kokemattomuudelta mainonta ei ole sallittua:

 • vanhempien ja kasvattajien mustamaalaaminen ja alaikäisten luottamuksen horjuttaminen heihin.
 • Alaikäisten rohkaiseminen taivuttelemaan vanhempiaan tai muita ostamaan mainostettu tuote.
 • Luodaan alaikäisille vääristynyt käsitys tavaroiden kohtuuhintaisuudesta kaikkien tulotasojen perheille.
 • annetaan alaikäisille sellainen vaikutelma, että mainostetun tuotteen hallussapito antaa heille etulyöntiaseman ikätovereihinsa nähden.
 • Alemmuuskompleksin luominen alaikäisissä, joilla ei ole mainostettua tuotetta.
 • Alaikäisten näyttäminen vaarallisissa tilanteissa, mukaan lukien tilanteet, jotka rohkaisevat heitä tekemään tekoja, jotka vaarantavat heidän henkensä ja/tai terveytensä, mukaan lukien heidän terveydelleen aiheutuva haitta.
 • aliarvioidaan taitoja, joita alaikäiset tarvitsevat siinä ikäryhmässä, jolle tuotetta mainostetaan.
 • Alemmuuskompleksin muodostuminen alaikäisiin heidän ulkoisen epämiellyttävyytensä vuoksi.

4.8.30. Mainostaa tavaroita, joiden tuotanto ja/tai myynti on laissa kielletty:

4.8.30.1. Huumausaineet, psykotrooppiset aineet ja niiden lähtöaineet, huumausaineita tai psykotrooppisia aineita tai niiden lähtöaineita sisältävät kasvit ja niiden osat, jotka sisältävät huumausaineita tai psykotrooppisia aineita tai niiden lähtöaineita, sekä uudet mahdollisesti vaaralliset psykoaktiiviset aineet.

4.8.30.2. Muut räjähdysaineet ja materiaalit kuin pyrotekniset tuotteet.

4.8.30.3. Ihmisen elimet ja/tai kudokset osto- ja myyntiesineinä.

4.8.30.4. Tavarat, jotka on rekisteröitävä valtiolla, jos tällaista rekisteröintiä ei ole tehty.

4.8.30.5. tavarat, joihin sovelletaan pakollista sertifiointia tai muuta pakollista vahvistusta siitä, että ne ovat teknisten määräysten vaatimusten mukaisia, jos tällaista sertifiointia tai vahvistusta ei ole, sekä vaatimustenmukaisuuden arviointiin (vahvistamiseen) liittyvät työt tai palvelut, mukaan luettuna tällaisten töiden ja (tai) palvelujen suorittamiseen vaadittavien asiakirjojen hyväksyminen ja tarkastaminen, joita suorittavat henkilöt, joilla ei ole akkreditointia kansalliseen akkreditointijärjestelmään (jos tällaista akkreditointia edellytetäään lainsäädännössä).

4.8.30.6. tavarat, joiden tuotantoon ja/tai myyntiin tarvitaan lisenssejä tai muita erityislupia, jos tällaisia lupia ei ole olemassa.

4.8.30.7. Tupakka, tupakkatuotteet, tupakkatuotteet ja tupakointitarvikkeet, mukaan lukien piiput, vesipiiput, savukepaperi, sytyttimet.

4.8.30.8. Lääketieteelliset keskeytyspalvelut

4.8.30.9. tutkielmien, tieteellisten raporttien, tieteellisten tutkielmien (väitöskirjojen) keskeisten tulosten ja muiden valtion tieteellisen todistuksen myöntämisjärjestelmän mukaisten tai opiskelijoiden väli- tai loppututkinnon suorittamiseksi tarvittavien töiden valmistelu- ja kirjoituspalvelut.

4.8.31. Sopimattomat tiedot sekä tiedot, jotka vahingoittavat henkilön kunniaa, arvokkuutta tai liikemielikuvaa.

4.9 Käyttäjät ovat vastuussa Käyttäjäsisällöstä. Käyttäjät takaavat, että käyttäjsisältö on aitoa ja että hän voi dokumentoida sen (esim. toimittamalla kuitit, kirjeenvaihdon myyjän kanssa tavaroiden ostamisesta jne.).

4.9.1. Käyttäjä oikeuttaaa ylläpidon käyttämän Arvosteluja, kommentteja, valituksia ja muuta Käyttäjän sisältöä kirjoittaessaan Arvosteluja, joissa kuvataan Yrityskäyttäjien ja muiden yrittäjien töitä, tavaroita ja palveluita (ovatko ne todella olemassa, miten tavaroita, töitä ja palveluita tilataan ja toimitetaan, mikä on niiden Käyttäjäsopimusten sisältö, sääntelyviranomaisten tarkastusten tulokset, onko verkossa valituksia ja arvosteluja, jne).

4.10. Jos maksullisia palveluja koskevan sopimuksen täyttämättä jättäminen johtuu olosuhteista, joista kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa käyttäjän on korvattava hallinnolle hallinnolle aiheutuneet todelliset kustannukset, ellei laissa toisin säädetä.

4.11. Hallinnolla on oikeus kieltäytyä täyttämästä maksullisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen mukaisia velvoitteitaan sillä edellytyksellä, että käyttäjälle korvataan aiheutuneet tappiot täysimääräisesti.

4.12. Hallinto ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten verkkosivustoille johtavista linkeistä, mukaan lukien sen sivun sisällöstä, johon Käyttäjä linkittää.

5. SELVITYSMENETTELY

5.1 Yksityiskohtainen kuvaus Palvelujen laajuudesta ja hinnoista on saatavilla verkkosivuston osoitteessa: https://fi.revieweek.com/prices/.

5.2 Palvelut maksetaan 100% (sata prosenttia) ennakkomaksuna.

5.3 Palvelujen maksun eräpäivä on milloin tahansa tarjouksen voimassaoloaikana.

5.4 Palvelut maksetaan Yhdysvaltain dollareina.

5.5 Palvelut maksetaan:

 • käteismaksulla (pankkikortit, sähköinen raha) myAlparin kautta (kaikkien käyttäjien käytettävissä);
 • Millä tahansa sopivalla tavalla maksulaskun perusteella (yritysasiakkaiden saatavilla pyynnöstä).

5.6 Maksu laskutetaan Yrityskäyttäjältä myAlparin kautta.

5.7 Tilauksen maksaminen pankkikortilla tapahtuu ”CLAUDPAYMENTS” LLC:n maksuportaalin kautta käyttäen seuraavia maksujärjestelmien pankkikortteja: VISA International, Mastercard Worldwide. Yhteys maksuportaaseen ja tiedonsiirto tapahtuuu suojatussa tilassa SSL-salausprotokollan avulla. Jos Käyttäjän pankki tukee Verified By Visa- tai MasterCard SecureCode -turvallista Internet-maksutekniikkaa, maksu voi vaatia myös erityisen salasanan syöttämistä. Tämä palvelu tukee 256-bittistä salausta. CLAUDPAYMENTS LLC varmistaa henkilötietojen luottamuksellisuuden. Käyttäjän syöttämiä tietoja ei anneta kolmansien osapuolien käyttöön, paitsi jos laki niin vaatii. Pankkikorttimaksut suoritetaan tiukasti maksujärjestelmien Visa Int., MasterCard Europe Sprl.

5.8 Käyttäjä vastaa varojen siirrosta aiheutuvista kustannuksista, mukaan lukien valuutan muuntamisesta ja pankkikuluista.

5.9. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa maksettu hinnasto milloin tahansa sen maksamisen jälkeen. Käyttäjä tekee aloitteen palautuksesta.

5.10. Käyttäjän palautushakemus tehdään sähköisesti verkkosivustolla.

5.10.1. Hakemukseen on liitettävä jäljennös henkilöllisyystodistuksesta (passi jne.).

5.10.2. Hakemuksessa on täytettävä seuraavat kentät:

 • etunimi, sukunimi ja isänimi (jos sellainen on)
 • yhteystiedot
 • Palautuksen syyt (”Hinta ei ole enää relevantti minulle”, ”Hinta ei vastaa ilmoitettuja ominaisuuksia”, ”Hinta ei sovi minulle”).
 • maksun alkuperäinen selvitysasiakirja
 • sen maksuvälineen numero, josta maksu on suoritettu.

5.11. Täyttämällä kaikki sähköisen palautuspyntölomakkeen kentät ja napsauttamalla ”Lähetä”-painiketta käyttäjä hyväksy, että myAlpari ei ole enää hänen käytettävissään ja että se poistetaan. Kaikki myAlparissa olevat tiedot poistetaan myös.

5.12. Palautuspyyntö vastaanotetaan heti, kun hallinto on vastaanottanut sen, ja palautuksen käsittelyaika on 10 työpäivää.

5.13. Palautuksia varten hallinto laatii palautusilmoituksen, joka on oikeudellisesti sitova, ja lähettää sen siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut sähköisessä palautushakemuksessa.

5.14. Varat palautetaan samalle maksuvälineelle, jolla tariffi maksettiin. Se, milloin Käyttäjä vastaanottaa varat, riippuu maksuvälineestä, jolla tariffi on maksettu. Se, milloin hyvitys hyvitetään käyttäjän pankkitilille (käyttötilille), riippuu myös käyttäjän palvelevasta pankista.

6. SUOSTUMUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN

6.1 Käyttäjä, joka käyttä Hallinnon omistamaa Palvelua tämän Sopimuksen mukaisesti sekä tilaa ja käyttä Hallinnon tavaroita ja palveluita, antaa siten automaattisesti Hallinnolle suostumuksensa alla kuvattujen henkilötietojen käsittelyyn tämän Sopimuksen voimassaoloaikana tai muussa Hallinnon kanssa tehtävässä liiketoimessa teknisen tai muun tuen antamiseksi Käyttäjälle, kun tämä käyttää Palvelua tai ostaa tavaroita / palveluita Hallinnolta.

6.2 Palvelun käyttäminen millä tahansa tavalla (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kirjautuminen ensimmäistä kertaa, verkkosivuston tietojen lukeminen) tarkoittaa, että Käyttäjä antaa suostumuksensa hallinnolle käsitellä seuraavia Käyttäjän henkilötietoja:

 • sukunimi, etunimi, patronyymi (jos patronyymi on olemassa);
 • osoite;
 • hänen pääasiallisen henkilöllisyystodistuksensa numero, asiakirjan myöntämispäivä ja sen myöntänyt viranomainen;
 • Käyttäjän edustajan nimi, etunimi, sukunimi, osoite, hänen henkilöllisyytensä todistavan tärkeimmän asiakirjan numero, tiedot kyseisen asiakirjan myöntämispäivästä ja sen myöntäneestä viranomaisesta, tiedot valtakirjasta tai muusta asiakirjasta, jolla vahvistetaan edustajan valtuudet (jos käyttäjän edustaja on antanut suostumuksensa);
 • sähköpostiosoite;
 • matkapuhelinnumero;
 • käyttäjätunnus ja salasana palveluun pääsemiseksi;
 • sosiaalisen median tiedot, joiden kautta Käyttäjä kirjautuu Palveluun;
 • merkki;
 • HTTP-otsikot;
 • Laitteen IP-osoite;
 • evästetiedot;
 • mittareiden keräämät tiedot;
 • verkkomajakoista saatuja tietoja;
 • tietoja selaimesta;
 • laitteen ja ohjelmiston tekniset eritelmät;
 • tekniset tiedot palvelun toiminnasta, mukaan lukien käyttö- ja käyttöpäivät ja -ajat;
 • palvelun pyydettyjen sivujen osoitteet;
 • paikkatiedot,

hallinnon kanssa toteutettavien liiketoimien ajaksi seuraaviin tarkoituksiin:

6.2.1. käyttää Palvelua omissa nimissään käyttävien Käyttäjien henkilötietoja, jotta hän voi tehdä ja toteuttaa liiketoimia Hallinnon kanssa;

6.2.2. käyttää sellaisten Käyttäjien henkilötietoja, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, jotka käyttävät Palvelua edustamansa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön puolesta, jotta he voivat tehdä ja toteuttaa liiketoimia Hallinnon kanssa;

6.2.3. tehdä tilastollisia ja muita tutkimuksia Palvelun käytöstä anonymisoitujen tietojen perusteella;

6.2.4. pakollisten oikeudellisten vaatimusten noudattaminen.

6.3 Annetun suostumuksen perusteella Hallinnolla on oikeus suorittaa mitä tahansa toimia Käyttäjän henkilötiedoilla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: henkilötietojen kerääminen, systematisointi, kerääminen, säilyttäminen maassa, selventäminen (päivittäminen, muuttaminen), käyttäminen, siirtäminen, poistaminen henkilöllisyydestä, estäminen, tuhoaminen, henkilötietojen siirtäminen, myös rajatylittävästi, Hallinnon yhteistyökumppanit, joiden luettelo on osoitteessa https://revieweek.com/personal-data/, sekä muiden tarvittavien toimien suorittaminen henkilötiedoilla.

6.4 Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä pääasiassa seuraavilla tavoilla (mutta ei rajoitetusti): Tallentaminen maassa, tallentaminen sähköisille tietovälineille ja tallentaminen maassa, luetteloiden laatiminen, merkitseminen.

6.5 Käyttäjän henkilötietojen käsittely on sallittua joko automaation avulla tai ilman sitä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

6.6 Käyttäjän henkilötietojen käsittely DPM-järjestelmiä (Data Protection Manager) käyttäen, mukaan lukien kolmansille osapuolille kuuluvat tiedot, jotka on toimitettu hallinnolle asianomaisen sopimuksen tai sopimuksen nojalla, on sallittua edellyttäen, että henkilötietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi toteutettavia toimenpiteitä noudatetaan.

6.7 Hallinto käsittelee Käyttäjän henkilötietoja automatisoimatta, koska tällaiset henkilötietoihin liittyvät toimet, kuten Käyttäjä koskevien henkilötietojen käyttö, selventäminen, jakelu ja tuhoaminen, toteutetaan henkilön suoralla osallistumisella.

6.8 Käyttäjän henkilötietojen käsittely suoritetaan ilmoittamatta siitä henkilötietojen kohteiden oikeuksien suojelusta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle, koska:

6.8.1. Käyttäjän henkilötietoja, jotka hallinto on saanut sellaisen liiketoimen tekemisen ja toteuttamisen yhteydessä, jossa käyttäjä on osapuolena, käsitellään, eikä henkilötietoja saa jakaa tai asettaa kolmansien osapuolten saataville ilman käyttäjän suostumusta, ja operaattori saa käyttää niitä ainoastaan liiketoimen toteuttamiseen ja muiden liiketoimien tekemiseen käyttäjän kanssa;

6.8.2. Hallinnon vastaanottamia Käyttäjän henkilötietoja käsitellään ilman automaatiota, toisin sanoen suoraan ihmisten osallistumisella, niiden lakien ja asetusten mukaisesti, jotka asettavat vaatimuksia henkilötietojen turvallisuudelle niiden käsittelyn aikana ja henkilötietojen kohteiden oikeuksien kunnioittamiselle.

6.9 Tämä suostumus Käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn koskee kaikkia Käyttäjän henkilötietojen siirtoja hallinnolle, jotka on tehty ennen tämän suostumuksen antamista.

6.10 Käyttäjä voi peruuttaaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn lähettämällä pyynnön, joka on allekirjoitettu käyttäjän yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, seuraavaan osoitteeseen:. [email protected] tai myAlparin kautta.

6.11. Henkilötietojen, kuten etu- ja sukunimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, käsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen johtaa siihen, että käyttäjän oikeus käyttää palvelua päättyy automaattisesti.

6.12. Jos käyttäjä peruuttaaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, hallinnolla on oikeus jatkaa henkilötietojen käsittelyä ilman käyttäjän suostumusta, jos siihen on perusteita.

6.13. Jos käyttäjä peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksensa, hallinto on velvollinen lopettamaan käsittelyn tai huolehtimaan sen lopettamisesta (jos henkilötietojen käsittely suorittaa toinen henkilö, joka toimii hallinnon puolesta) ja jos henkilötietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia varten, tuhoamaan henkilötiedot tai huolehtimaan niiden tuhoamisesta enintään 10 (kymmenenen) työpäivän kuluessa mainitun peruutuksen vastaanottamisesta.

7. OIKEUDELLISESTI MERKITTÄVÄTÄ TIEDONANNOT

7.1 Asiakirjat, valitukset, ilmoitukset ja muut sopimuksen mukaiset tiedonannot, mukaan lukien sopimuksen muuttamiseen tai irtisanomiseen liittyvät tiedonannot, voidaan lähettä kirjallisena paperisena tai sähköisenä asiakirjana, tiedonanto tarjouksen kohdassa ”Sähköisen viestinnän osapuolten välinen sopimus” esitetyn sähköistä viestintää koskevan osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti. Erityisesti lähettämällä sähköisen asiakirjan, viestin kyseiseen sähköpostiosoitteeseen tai vaihtamalla viestejä myAlparin kautta.

7.2. Kaikki viestit ovat päteviä vain, jos osapuoli lähettä ne toiselle osapuolelle tässä tarjouksessa määäriteltyjen henkilökohtaisten toimistojen ja/tai sähköpostiosoitteiden kautta, käyttäjän henkilökohtaisessa toimistossa, kun käyttäjä ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä hallintoon esittämällä henkilöllisyystodistuksensa tai samojen määäriteltyjen viestintävälineiden tai puhelinnumeroiden kautta tekstiviesti.

7.3 Tiedonanto voidaan toimittaa henkilökohtaisesti tai lähettää kirjattuna kirjeenä, ja sen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon:

 • jos se toimitetaan henkilökohtaisesti vastaanottajalle tai hänen edustajalleen toimituspäivänä;
 • jos lähetys on lähetetetty kirjattuna kirjeenä, päivänä, joka on merkitty kuittiin, jossa vahvistetaan, että postipalvelun tarjoaja on toimittanut kyseisen postilähetyksen.

7.4 Tiedonanto katsotaan toimitetuksi (vastaanottottaja on vastaanottanut sen), vaikka se olisi saapunut vastaanottajalle, mutta sitä ei ole luovutettu hänelle hänestä riippumattomista syistä tai vastaanottaja ei ole lukenut sitä.

8. SÄHKÖISEN VIESTINNÄN OSAPUOLTEN VÄLINEN SOPIMUS

8.1 Tässä jaksossa annetut säännöt ovat monenvälinen sopimus kaikkien tarjouksen hyväksyneiden käyttäjien välillä, sekä keskenään että hallinnon kanssa, sähköisen vuorovaikutuksen osallistujina (osapuolina) järjestyksessä, jossa vahvistetaan tapaukset, joissa yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella allekirjoitetut sähköiset asiakirjat (mukaan lukien kirjanpidon ensisijaiset asiakirjat) tunnustetaan vastaaviksi kuin käsin allekirjoitetuilla paperilla allekirjoitetut asiakirjat.

8.2 Käyttäjän yksinkertainen sähköinen allekirjoitus on muodostettava käyttäen erityistä yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta, joka soveltuu kyseiseen sähköisen asiakirjan vaihtomenetelmään. Käyttäjä suostuu käyttämän yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta sähköisten asiakirjojen allekirjoittamiseen yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksellaan.

8.3 Hallinnon yksinkertainen sähköinen allekirjoitus muodostetaan käyttämällä tiettyä yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta, joka soveltuu tiettyyn sähköisten asiakirjojen vaihtomenetelmään. Sähköinen asiakirja katsotaan allekirjoitetuksi hallinnon yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, jos osoitetaan, että hallinto käyttä yksinkertaista sähköisen allekirjoituksen avainta, joka on sama kuin hallinnon tietojärjestelmissä oleva hallinnon yksinkertainen sähköisen allekirjoituksen avain.

8.4 Käyttäjän yksinkertainen sähköinen allekirjoitus todistaa käyttäjän allekirjoittaman sähköisen asiakirjan, ja hallinnon yksinkertainen sähköinen allekirjoitus todistaa hallinnon allekirjoittaman sähköisen asiakirjan.

8.5. Sähköisessä muodossa oleva tieto sähköisen asiakirjan tai sähköisen viestin muodossa on pätevä vain, jos se lähetetään tarjouksessa tai käyttäjän henkilökohtaisessa profiilissa ilmoitettuun vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen tai käyttäjän henkilökohtaisesta pyynnöstä hallinnolle. esittämällä tunnuksensa lähettävän osapuolen sähköpostiosoitteesta tai käyttämällä samoja määäriteltyjä viestinviejiä tai puhelinnumeroita (tekstiviesti) tai henkilökohtaisen profiilin kautta.

8.6 Osapuolen yksinkertainen sähköinen allekirjoitus sisältyy itse sähköiseen asiakirjaan. Käyttäjän yksinkertainen sähköinen allekirjoitus sisältää tiedot, joista käy ilmi sähköisen asiakirjan allekirjoittanut henkilö (rekisteröidyn käyttäjän sukunimi, etunimi ja mahdollinen patronyymi, lempinimi), sähköisen asiakirjan allekirjoituspäivä ja -aika. Hallinnon yksinkertainen sähköinen allekirjoitus sisältä tiedot, joista käy ilmi sähköisen asiakirjan allekirjoittaneen hallinnon työntekijän sukunimi, etunimi ja isänimi (jos sellainen on), hänen asemansa sekä sähköisen asiakirjan allekirjoituspäivämärä ja -aika.

8.7 Yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen varmentamiseen käytetään ohjelmistoja ja laitteistoja sekä muita hallinnon keinoja. Hallinto kieltäytyy hyväksymästä sähköistä asiakirjaa, jos käyttäjän yksinkertaisen allekirjoituksen tarkistuksen tulos on kielteinen.

8.8 Yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella allekirjoitetun sähköisen asiakirjan luomisen tosiasia sekä yksinkertaisen sähköisen. allekirjoituksen ja muiden hallinnon ja käyttäjän toimien tarkistamisen tosiasia ja tulos kirjataan hallinnon tietojärjestelmien sähköisiin lokitietoihin.

8.9. Käyttäjällä on oikeus saada hallinnolta allekirjoittamastaan sähköisestä asiakirjasta paperiversio, jossa on tiedot sähköisen asiakirjan allekirjoittamisesta käyttäjän ja hallinnon yksinkertaisilla sähköisillä allekirjoituksilla, hallinnon leimalla ”oikeaksi todistettu jäljennös” ja hallinnon käsin kirjoitetulla allekirjoituksella.

8.10. Kun tiedot siirretään sähköisinä tiedostoina, tarkistussumman arvoa voidaan käyttää aitouden (muuttumattomuuden) vahvistamiseen.

8.11. Tätä sopimusta sovellettaessa osapuolen sähköpostiosoitteestaan toisen osapuolen sähköpostiosoitteeseen lähettämät sähköisessä muodossa olevat tiedot katsotaan allekirjoitetuiksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, joka muodostuu sähköpostiosoitteesta (kirjautumistunnuksesta), joka sisältyy itse sähköiseen viestiin, yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta (kirjautumistunnuksen ja salasanan paria) sovelletaan sähköpostalveluoperaattorin vahvistamien sääntöjen mukaisesti ja sähköinen viesti sisältä tiedä, joista käy ilmi, kenen puolesta sähköinen viesti on lähetetty. Sähköinen asiakirja katsotaan allekirjoitetuksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, jos sähköisen viestin toimittaminen lähettävän osapuolen sähköpostiosoitteesta on todettu.

8.12. Tätä sopimusta sovelletaan sovellettaessa osapuolen toiselle osapuolelle messengerin välityksellä lähetämät sähköisessä muodossa olevat tiedot katsotaan allekirjoitetuiksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, joka on muotoa messengerin käyttäjätunnus, joka sisältyy itse sähköiseen viestiin, yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta (kirjautumistunnus- ja salasanapari) sovelletaan messenger-operaattorin vahvistamien sääntöjen mukaisesti ja sähköinen viesti sisältä tiedot, joista käy ilmi osapuoli, jonka puolesta sähköinen viesti on lähetetty. Sähköinen asiakirja katsotaan allekirjoitetuksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, jos sähköisen viestin toimittaminen lähettävän sopimuspuolen tunnisteen lähettimessä on todettu.

8.13. Tätä sopimusta sovellettaessa osapuolen toiselle osapuolelle myAlparin välityksellä lähetämät sähköisessä muodossa olevat tiedot katsotaan allekirjoitetuiksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, joka on muodoltaan myAlpari-käyttäjätunnus (käyttäjätunnus), joka sisältyy itse sähköiseen viestiin, yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta (käyttäjätunnus ja salasanapari) sovelletaan hallinnon tässä sopimuksessa vahvistamien sääntöjen mukaisesti ja sähköinen viesti sisältä tiedot, joista käy ilmi, kenen puolesta sähköinen viesti on lähetetty. Sähköinen asiakirja katsotaan allekirjoitetuksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, jos sähköisen viestin toimittaminen lähettävän osapuolen henkilökohtaisesta toimistosta on osoitettu.

8.14. Tätä sopimusta sovellettaessa osapuolen toiselle osapuolelle tekstiviestillä lähetämät sähköisessä muodossa olevat tiedot katsotaan allekirjoitetuiksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, joka muodostuu rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetusta käyttäjän matkapuhelinnumerosta, joka sisältyy itse sähköiseen viestiin, yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avainta (tekstiviestin yksilöivä koodi) sovelletaan hallinnon tässä sopimuksessa vahvistamien sääntöjen mukaisesti ja sähköinen viesti sisältä tiedot, joista käy ilmi, että osapuoli on puolesta Sähköinen asiakirja katsotaan allekirjoitetuksi yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, jos käyttäjän matkapuhelinnumeroon lähetetän tekstiviesti, jossa on yksilöllinen koodi, ja jos käyttäjä käyttä yksilöllistä koodia syöttämällä sen palvelun erityiseen kenttään sähköisen asiakirjan allekirjoittamista varten.

8.15. Osapuolet tunnustavat sähköisessä muodossa olevat tiedot, jotka on allekirjoitettu lähettävän osapuolen yksinkertaisella sähköisellä allekirjoituksella, sähköiseksi asiakirjaksi, joka vastaa asianomaisen osapuolen omakätisellä allekirjoituksella allekirjoitettua paperista asiakirjaa.

8.16. Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan sähköpostin, messengerin, myAlpari-operaattorin tietojärjestelmän käyttäjätunnuksen ja salasan muodossa olevan yksinkertaisen sähköisen allekirjoitusavaimen luottamuksellisuutta. Jos tiettyyn käyttäjätunnukseen ja salasanaan pääsee luvatta käsiksi, ne katoavat tai ne luovutetaan kolmansille osapuolille, sopimuspuolen on ilmoitettava siitä välittömästi toiselle sopimuspuolelle ja toteutettava toimenpiteet käyttäjätunnuksen ja salasanan palauttamiseksi ja/tai vaihtamiseksi.

8.17. Hallinnon toteuttamat sähköiset turvatoimet eivät takaa tietojen ehdotonta suojaa vahingoittumiselta tai sieppaamiselta sekä muilta mahdollisilta kielteisiltä seurauksilta. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että sähköiseen tiedonsiirtoon liittyy riskejä, mukaan lukien riski siitä, että kolmannet osapuolet käyttävät luvattomasti henkilötietoja, joita käytetään tietojen tarkistamiseen ja käyttäjän valtuuttamiseen, sekä riski siitä, että yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen avaimen luottamuksellisuutta rikotaan ja että kolmannet osapuolet käyttävät sitä.

8.18. Yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen käyttö kirjanpidon ensisijaisten asiakirjojen allekirjoittamiseksi sähköisessä muodossa on sallittua, kunnes asiaa koskeva liittovaltion kirjanpitostandardi, jossa vahvistetaan kirjanpitodokumenttien allekirjoittamiseen käytettävät sähköisten allekirjoitusten tyypit, hyväksytään. Jos asiaankuuluva kirjanpitostandardi kieltää yksinkertaisen sähköisen allekirjoituksen käytön sähköisessä muodossa olevien kirjanpidon ensisijaisten asiakirjojen allekirjoittamisessa, tarjouksen tämä osa päättyy ilman, että tarjousta kokonaisuudessaan irtisanotaan.

9. VASTUU

9.1 Osapuolet ovat vastuussa sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättämisestä tai virheellisestä täyttämisestä laissa säädetyllä tavalla.

9.2 Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan. Hallinto ei vastaa siitä, että palvelu soveltuu Käyttäjän tarkoituksiin, kun sitä käytetään.

9.3 Hallinto ei ole vastuussa mistään Käyttäjän toimista, jotka liittyvät Palvelun käyttöön.

9.4 Hallinto ei ole vastuussa Käyttäjälle mistän menetyksistä tai vahingoista, joita Käyttäjälle aiheutuu Palveluun pääsyä koskevien tietojen menettämisestä ja/tai luovuttamisesta. Käyttäjä on yksin vastuussa toimista ja/tai laiminlyönneistä, jotka ovat johtaneet hänen tilitietojensa ja muiden häntä yksilöivien tietojen paljastumiseen, katoamiseen, varastamiseen jne…, sekä kolmansien osapuolten toimista ja/tai laiminlyönneistä, jotka käyttävät hänen tilitietojaan, edellyttäen, että tilanne ei ollut Hallinnon syytä.

9.5. Hallinto huolehtii Käyttäjätietojen perustietoturvasta tavanomaisten ehtojen määrittämissä rajoissa. Hallinto on vastuussa siitä, että käyttäjän tietoturvaa loukataan hallinnosta johtuvasta syystä.

9.6. Hallinto ei ole vastuussa käyttäjälle viivästyksistä ja häiriöistä, jotka johtuvat kolmansien osapuolten toimista/toimettomuudesta ja/tai johtuvista syistä, jotka eivät ole hallinnosta riippuvaisia.

9.7 Hallinto ei ole vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvittavien palvelujen (erityisesti tiedonsiirtopalvelujen) laadusta, jos niitä järjestävät kolmannet osapuolet, joita Hallinto ei ole palkannut.

9.8. Käyttäjä hyväksyy, että palvelun käyttäminen verkossa edellyttä kolmansien osapuolten tuottamien ja tarjoamien ohjelmistojen (verkkoselaimet, käyttöjärjestelmät jne.) ja laitteiden (matkapuhelimet, älypuhelimet jne.) käyttämistä, eikä hallinto voi olla vastuussa niiden työn laadusta.

9.9 Käyttäjä hyväksyy, että mikään ohjelmisto ei ole virheetön, mutta että hallinnon tekemät virheet korjataan välittömästi hallinnon kustannuksella.

9.10. Käyttäjän aiheuttaman tietojen katoamisen yhteydessä tietojen palautus suoritetaan hallinnolle esitetyn pyynnön perusteella. Tietojen palauttaminen on mahdollista vain, jos hallinnolla on tekniset valmiudet niiden palauttamiseen.

9.11. Osapuolilla ei ole oikeutta myydä, lainata ja/tai muutoin luovuttaa Palvelun käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei laki sitä vaadi.

9.12. Käyttäjä on vastuussa kaikista tahallisista ja tahattomista teoistaan ja/tai laiminlyönneistä, samoin kuin kaikista niiden henkilöiden teoista ja/tai laiminlyönneistä, jotka käyttävät hänen tilitietojaan Palvelussa, jotka liittyvät tietojen sijoittamiseen ja/tai jakamiseen Palvelussa, pääsyn saamiseen kolmansien osapuolten resursseihin Hallinnon resurssien käytön kautta, jotka johtivat ja/tai voivat johtaa asuinmaansa, Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen lakien rikkomiseen, sekä kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat edellä mainituista Hallinnon teoista ja/tai laiminlyönneistä. Hallinto ei ole vastuussa tällaisista Käyttäjän tai hänen valtakirjojaan käyttävien henkilöiden toimista ja/tai laiminlyönneistä, eikä tällaisten toimien ja/tai laiminlyöntien seurauksista, paitsi jos tilanne on syntynyt Hallinnon virheestä.

9.13. Käyttäjä on vastuussa kaikista Käyttäjän ja/tai hänen tunnuksiaan käyttävien henkilöiden virheellisistä teoista ja/tai laiminlyönneistä, jotka ovat aiheuttaneet vahinkoa hallinnolle, mukaan lukien hyvän maineen menetys, ja hänen on korvattava hallinnolle kaikki menetykset.

9.14. Sopimuksen irtisanominen jommankumman osapuolen toimesta ei vapauta käyttäjä velvollisuudesta maksaa hallinnon tarjoamista palveluista irtisanomishetkellä.

9.15. Tapauksissa, joissa Käyttäjän toiminta on johtanut valtion tai muiden viranomaisten/organisaatioiden/yksityishenkilöiden esittämiin vaatimuksiin, kolmansien osapuolten toimiin ja/tai määräyksiin maksaa hallinnolle seuraamuksia kolmansien osapuolten oikeuksien ja/tai lain rikkomiseen liittyen, Käyttäjä sitoutuu hallinnon pyynnöstä toimittamaan hallinnolle välittömästi kaikki pyydetyt tiedot, jotka liittyvät sivustolla käytetyn materiaalin julkaisemiseen ja sisältöön, avustamaan hallintoa tällaisten vaatimusten ja toimien selvittämisessä sekä myös seuraavissa asioissa.

10. PAKOLLINEN PÄÄKIRJOITUS

10.1 Osapuoli vapautuu vastuusta sopimuksen mukaisten velvoitteidensa osittaisesta tai täydellisestä laiminlyönnistä, jos se osoittaa, että sopimuksen asianmukainen täyttäminen ei ollut mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi, toisin sanoen poikkeuksellisten, ennakoimattomien ja väistämättömien olosuhteiden vuoksi, jotka ilmenevät sopimuksen täyttämisen aikana ja jotka vaikuttavat sopimukseen ja joita ei voitu kohtuudella odottaa sopimusta tehtäessä tai joita ei voitu välttä tai voittaa ja jotka eivät ole osapuolten vaikutuspiirissä.

10.2 Ylivoimaisen esteen olosuhteisiin kuuluvat muun muassa: sota (julistettu tai todellinen sota), kansalaislevottomuudet, joukkosairaudet (epidemiat, pandemiat jne.), lakot, saarrot, luonnonkatastrofit (maanjäristys, tulva, hurrikaani jne.).), tulipalot, terrori-iskut, sabotaasit, kuljetusrajoitukset, kauppakiellot, mukaan lukien tietyissä maissa kansainvälisistä pakotteista johtuvat kauppakiellot sekä tiediirtojärjestelmien pysäyttäminen.), tulipalo, terrori-iskut, sabotaasi, kuljetusrajoitukset, valtioiden asettamat kiellot, kauppatoimien kieltäminen, myös yksittäisten maiden kanssa kansainvälisten pakotteiden vuoksi, sekä maassa sijaitsevien tietokeskusten irrottaminen maailmanlaajuisesta internetistä ja palvelimien tai yhteyksien estäminen valvontaviranomaisten toimesta.

10.3 Ylivoimaisen esteen olosuhteisiin eivät kuulu erityisesti liiketoimintariskit, kuten velallisen vastapuolten velvollisuuksien laiminlyönti, velvoitteiden täyttämiseen tarvittavien tavaroiden puuttuminen markkinoilta, velvallisen tarvittavien varojen puute sekä rahoitus- ja talouskriisi, valuuttakurssimuutokset, kansallisen valuutan devalvoituminen, tuntemattomien henkilöiden rikolliset toimet.

10.4 Ylivoimaisen esteen sattuessa kumpikin osapuoli ilmoittaa siitä viipymättä kirjallisesti toiselle osapuolelle, myös lähettämällä sähköisen viestin osapuolten sopimalla tavalla sähköiseen vuorovaikutukseen. Ilmoituksessa on oltava tiedot ylivoimaisen esteen luonteesta ja arvioidusta kestosta sekä sen vaikutuksesta mahdollisuuteen täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet. Jos mahdollista, mutta ei pakollista, ilmoitukseen on liitettävä virallisia asiakirjoja, joissa todistetaan tällaisten olosuhteiden olemassaolo ja esitetän arvio niiden vaikutuksesta sopimuspuolen mahdollisuksiin täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet.

10.5 Ylivoimaisen esteen sattuessa sopimuspuolen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen eräpäivää lykätään suhteessa siihen aikaan, jonka olosuhteet ja niiden seuraukset ovat voimassa, jos tällainen ajankohdan muutos on mahdollinen ja/tai tarkoituksenmukainen.

10.6. Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus vetoamalla siihen, että ylivoimaisen esteen vuoksi sopimuksen mukaisia velvoitteita ei voida täyttää, jos sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen määräajan muuttaminen on mahdotonta ja/tai epäkäytännöllistä tai jos ylivoimainen este ja sen seuraukset jatkuvat yli 2 (kahden) kuukauden ajan tai jos osapuolet eivät ole sopineet vaihtoehtoisista keinoista sopimuksen täyttämiseksi. Aloitteen tehneen sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen irtisanomisesta.

10.7 Jos osapuoli vetäytyy sopimuksesta ylivoimaisesta esteestä johtuvaan suoritukseen mahdottomuuteen vedoten, kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta vaatia toiselta osapuolelta korvausta mahdollisista tai todellisista menetyksistä.

11. RIIDANRATKAISU

11.1. Hallinto ja kaikki luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt (osapuolet) noudattavat sovellettavaa lakia ratkaistessaan tarjoukseen ja sopimukseen liittyviä oikeudenkäyntiä edeltäviä ja oikeudellisia riitoja.

11.2 Jos Tarjoukseen ja Sopimukseen liittyy riita, osapuolet ryhtyvät toimenpiteisiin sen ratkaisemiseksi ennen tuomioistuinta lähettämällä kirjallisen valituksen (vaatimuksen) toiselle osapuolelle.

11.3. Jos osapuolet eivät pääse ratkaisemaan tällaisia riitoja ennen oikeudenkäyntiä, ne voidaan saattaa hallinnon sijaintipaikan valtion tuomioistuimen käsiteltäväksi kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluttua vaatimuksen (vaatimuksen) esittämispäivästä.

12. Viestintä hallinnon kanssa

Sähköpostiosoite: [email protected].

Sivuston kartta